CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
27.43.12 
Surový zinok
24.43.12 
Zinok surový
27.43.13 
Surový cín
24.43.13 
Cín surový
27.43.21 
Olovené tyče, prúty, tvarovky a drôty
25.99.29 
Ostatné výrobky zo základných kovov i. n.
27.43.22 
Olovené dosky, plechy, pásy a fólie; olovené prášky a olovené vločky
24.43.21 
Olovené dosky, plechy, pásy a fólie; olovený prášok a olovené vločky
27.43.23 
Olovené rúry, rúrky a príslušenstvo na ne
25.99.29 
Ostatné výrobky zo základných kovov i. n.
27.43.24 
Zinkový prach, prášok a zinkové vločky
24.43.22 
Zinkový prach, prášok a zinkové vločky
27.43.25 
Zinkové tyče, prúty, tvarovky a drôty; zinkové dosky, plechy, pásy a fólie
24.43.23 
Zinkové tyče, prúty, profily a drôty; zinkové dosky, plechy, pásy a fólie
27.43.26 
Zinkové rúry, rúrky a príslušenstvo na ne
25.99.29 
Ostatné výrobky zo základných kovov i. n.
27.43.27 
Cínové tyče, prúty, tvarovky a drôty
24.43.24 
Cínové tyče, prúty, profily a drôty
27.43.28 
Cínové platne, plechy, pásy a fólie; cínové prášky a cínové vločky
25.99.29 
Ostatné výrobky zo základných kovov i. n.
27.43.29 
Cínové rúry, rúrky a príslušenstvo na ne
25.99.29 
Ostatné výrobky zo základných kovov i. n.
27.43.31 
Popol a zvyšky obsahujúce hlavne zinok alebo olovo
38.11.58 
Kovový odpad, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný
27.43.32 
Odpad a úlomky olova, zinku a cínu
38.11.58 
Kovový odpad, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný
27.43.99 
Priemyselné práce pri výrobe olova, zinku a cínu a výrobkov z nich
24.43.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby olova, zinku a cínu
27.44.11 
Medený kamienok (medený lech)
24.44.11 
Medený kamienok (medený lech); cementová meď (zrážaná meď)
27.44.12 
Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytické rafinovanie
24.44.12 
Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu
27.44.13 
Rafinovaná meď a zliatiny medi, netvárnené; predzliatiny medi
24.44.13 
Rafinovaná meď a zliatiny medi, surové; predzliatiny medi
27.44.21 
Medený prášok a medené vločky
24.44.21 
Medený prášok a medené vločky
27.44.22 
Medené tyče, prúty a profily
24.44.22 
Medené tyče, prúty a profily
27.44.23 
Medené drôty
24.44.23 
Medené drôty
27.44.24 
Medené dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,15 mm
24.44.24 
Medené dosky, plechy a pásy s hrúbkou > 0,15 mm
27.44.25 
Medené fólie s hrúbkou nepresahujúcou 0,15 mm
24.44.25 
Medené fólie s hrúbkou ≤ 0,15 mm
27.44.26 
Medené rúry a rúrky a medené príslušenstvo na rúry a rúrky
24.44.26 
Medené rúry a rúrky a príslušenstvo k rúram a rúrkam z medi
27.44.31 
Popol a zvyšky obsahujúce hlavne meď
38.11.58 
Kovový odpad, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný
27.44.32 
Odpad a úlomky medi
38.11.58 
Kovový odpad, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný
27.44.99 
Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z medi
24.44.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby medi
27.45.11 
Niklový kamienok (lech), spekané výrobky oxidu nikelnatého a iné medzivýrobky metalurgie niklu
24.45.12 
Niklový kamienok (lech), spekané výrobky oxidu nikelnatého a ostatné medziprodukty metalurgie niklu
27.45.12 
Nespracovaný nikel
24.45.11 
Nikel surový
27.45.21 
Niklový prášok a niklové vločky
24.45.21 
Niklový prášok a niklové vločky
27.45.22 
Niklové tyče, prúty, profily a drôty
24.45.22 
Niklové tyče, prúty, profily a drôty
27.45.23 
Niklové dosky, plechy, pásy a fólie
24.45.23 
Niklové dosky, plechy, pásy a fólie
27.45.24 
Niklové rúry, rúrky a príslušenstvo na ne
24.45.24 
Niklové rúry, rúrky a príslušenstvo k nim
27.45.30 
Ostatné neželezné kovy a výrobky z nich; cementy, popol a zvyšky obsahujúce hlavne kovy a kovové zložky
24.45.30 
Ostatné neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popol a zvyšky obsahujúce kovy a kovové zlúčeniny
38.11.58 
Code: 38.11.58 
Kovový odpad, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný
38.32.29 
Code: 38.32.29 
Ostatné druhotné kovové suroviny
27.45.41 
Popol a zvyšky obsahujúce hlavne vanád alebo ostatné kovy alebo kovové zložky
38.11.58 
Kovový odpad, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný
27.45.42 
Odpad a úlomky niklu
38.11.58 
Kovový odpad, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný
27.45.99 
Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z ostatných neželezných kovov
24.45.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných neželezných kovov
27.51.11 
Zlievanie kujnej (temperovanej) liatiny
24.51.11 
Služby súvisiace s liatím temperovanej (kujnej) liatiny
27.51.12 
Zlievanie guličkovej liatiny
24.51.12 
Služby súvisiace s liatím gulôčkovej liatiny

Page 38/104  
Top