CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
26.81.90 
Inštalácie, opravy a údržba mlynských kameňov, brúsnych kameňov, leštiacich kotúčov a podobných výrobkov
33.19.10 
Oprava ostatných zariadení
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Inštalácie ostatných výrobkov i. n.
26.81.99 
Priemyselné práce pri výrobe brúsnych výrobkov
23.91.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby brúsnych výrobkov
26.82.11 
Spracované azbestové vlákna; zmesi na základe azbestu; výrobky z takýchto zmesí; trecí materiál pre brzdy, automobilové spojky a podobné výrobky, nenainštalovné
23.99.11 
Spracované azbestové vlákna; zmesi na báze azbestu; výrobky z týchto zmesí alebo z azbestu; trecí materiál na brzdové obloženia, obloženia spojok alebo podobné použitie, bez montáže
26.82.12 
Výrobky z asfaltu alebo podobných materiálov
23.99.12 
Výrobky z asfaltu alebo podobných materiálov
26.82.13 
Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, zemného dechtu alebo smoly zo zemného dechtu
23.99.13 
Bitúmenové zmesi na báze prírodného a umelého kameňa a bitúmenu, prírodného asfaltu alebo podobných látok ako spojiva
26.82.14 
Umelý grafit; koloidný alebo semikoloidný grafit; prípravky na báze grafitu alebo iného uhlíku v tvare polotovarov
23.99.14 
Umelý grafit; koloidný alebo semikoloidný grafit; prípravky na báze grafitu alebo iného uhlíka vo forme polotovarov
26.82.15 
Umelý korund
23.99.15 
Umelý korund
26.82.16 
Nekovové minerálne výrobky i.n.
23.99.19 
Nekovové minerálne výrobky i. n.
26.82.99 
Priemyselné práce pri výrobe ostatných minerálnych výrobkov i.n.
23.99.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n.
27.10.11 
Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo iných základných tvaroch. Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné penové výrobky zo železa.
24.10.11 
Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v hrudkách, blokoch alebo iných základných tvaroch
24.10.13 
Code: 24.10.13 
Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 % hmotnosti v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch
27.10.12 
Granule a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele
24.10.14 
Granule a prášok zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele
27.10.13 
Troska a pena, odpad pri výrobe železa
24.10.14 
Granule a prášok zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele
38.11.58 
Code: 38.11.58 
Kovový odpad, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný
27.10.20 
Ferozliatiny
24.10.12 
Ferozliatiny
27.10.31 
Ingoty, iné primárne tvary a polotovary (z nelegovanej ocele)
24.10.21 
Nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch a polotovary z nelegovanej ocele
27.10.32 
Ingoty, iné primárne tvary a polotovary (z nehrdzavejúcej ocele)
24.10.22 
Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch a polotovary z nehrdzavejúcej ocele
27.10.33 
Ingoty, iné primárne tvary a polotovary (z inej ako nehrdzavejúcej legovanej ocele)
24.10.23 
Ostatná legovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch a polotovary z ostatnej legovanej ocele
27.10.41 
Ploché výrobky iné ako valcované výrobky z šírkou menšou ako 600 mm (z nehrdzavejúcej ocele)
24.10.33 
Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm
24.10.34 
Code: 24.10.34 
Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou < 600 mm
24.10.42 
Code: 24.10.42 
Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, po valcovaní za studena ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm
27.10.42 
Tyče a prúty, valcované za tepla v cievkach (z nehrdzavejúcej ocele)
24.10.63 
Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch
27.10.43 
Tyče, uholníky tvarovky a profily valcované a ťahané za tepla (z nehrdzavejúcej ocele)
24.10.64 
Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po kovaní, valcovaní alebo ťahaní za tepla, alebo pretláčaní už ďalej neopracované, ale vrátane krútených po valcovaní
24.10.72 
Code: 24.10.72 
Otvorené profily, iba valcované, ťahané za tepla, alebo pretláčané, už ďalej neopracované, z nehrdzavejúcej ocele
27.10.50 
Ploché a dlhé výrobky z rýchloreznej ocele valcované za tepla
24.10.35 
Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm
24.10.55 
Code: 24.10.55 
Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou < 600 mm
24.10.65 
Code: 24.10.65 
Tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch
24.10.66 
Code: 24.10.66 
Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele, po kovaní, valcovaní alebo ťahaní za tepla, alebo pretláčaní už ďalej neopracované, ale vrátane krútených po valcovaní
27.10.60 
Za tepla valcované ploché výrobky z ocele (iné ako z nehrdzavejúcej a rýchloreznej ocele)
24.10.31 
Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm
24.10.32 
Code: 24.10.32 
Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou < 600 mm
24.10.35 
Code: 24.10.35 
Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm
24.10.36 
Code: 24.10.36 
Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou < 600 mm (okrem výrobkov z kremíkovej elektroocele)
24.10.51 
Code: 24.10.51 
Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, so šírkou ≥ 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté
24.10.53 
Code: 24.10.53 
Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektroocele, so šírkou ≥ 600 mm
24.10.54 
Code: 24.10.54 
Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektroocele, so šírkou < 600 mm
24.32.10 
Code: 24.32.10 
Ploché výrobky z ocele valcované za studena, nepotiahnuté, so šírkou < 600 mm
24.32.20 
Code: 24.32.20 
Ploché výrobky z ocele valcované za studena, plátované, pokovované alebo potiahnuté, so šírkou < 600 mm
27.10.71 
Za studena valcované ploché výrobky z ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej (iné ako z nehrdzavejúcej a rýchloreznej ocele)
24.10.41 
Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za studena ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm
24.10.43 
Code: 24.10.43 
Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za studena ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

Page 35/104  
Top