CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
26.26.14 
Nevypaľované žiaruvzdorné výrobky a ostatné žiaruvzdorné keramické výrobky
23.20.14 
Nevypaľované žiaruvzdorné výrobky a ostatné žiaruvzdorné keramické výrobky
26.26.99 
Priemyselné práce pri výrobe žiaruvzdorných keramických výrobkov
23.20.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby žiaruvzdorných výrobkov
26.30.10 
Keramické dlaždice a dlažbové kocky
23.31.10 
Keramické obkladačky a dlaždice
26.30.99 
Priemyselné práce pri výrobe keramických dlaždíc a dlažbových kociek
23.31.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických obkladačiek a dlaždíc
26.40.11 
Nežiaruvzdorné keramické tehly, dlážkové kamene, nosné tvarovky alebo výplňové vložky a podobné výrobky
23.32.11 
Nežiaruvzdorné keramické tehly, dlážkové kamene, nosné a výplňové tvarovky a podobné výrobky
26.40.12 
Krytinová škridla, rúrkové komínové nadstavce, komínové výmurovky, architektonické ozdoby a iná stavebná keramika
23.32.12 
Krytinová škridla, rúrkové komínové nadstavce, komínové výmurovky, architektonické ozdoby a ostatná stavebná keramika
26.40.13 
Keramické rúry a rúrky, žliabky, spojky rúr a iné príslušenstvo k nim
23.32.13 
Keramické rúry a rúrky, žliabky, odkvapové rúry, spojky rúr a ostatné príslušenstvo k nim
26.40.91 
Inštalácie keramických rúr, žliabkov, spojok rúr a príslušenstva k nim, vrátane inštalácie potrubných systémov v priemyselných závodoch
33.20.70 
Inštalácie ostatných výrobkov i. n.
26.40.92 
Opravy a údržba keramických rúr, žliabkov, spojok rúr a príslušenstva k nim, ako aj potrubných systémov v priemyselných závodoch
33.19.10 
Oprava ostatných zariadení
26.40.99 
Priemyselné práce pri výrobe tehál, obkladačiek a stavebnín, z pálenej hliny
23.32.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tehál, obkladačiek a stavebnín z pálenej hliny
26.51.11 
Cementové slinky
23.51.11 
Cementové slinky
26.51.12 
Portlandský cement, hlinitanový cement, troskový cement, a podobné hydraulické cementy
23.51.12 
Portlandský cement, hlinitanový cement, troskový cement a podobné hydraulické cementy
26.51.99 
Priemyselné práce pri výrobe cementu
23.51.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby cementu
26.52.10 
Vápno
23.52.10 
Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické
26.52.99 
Priemyselné práce pri výrobe vápna
23.52.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vápna a sadry
26.53.10 
Sadra
23.52.20 
Sadra
26.53.99 
Priemyselné práce pri výrobe sadry
23.52.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vápna a sadry
26.61.11 
Dlaždice, dlažbové kocky, tehly a podobné predmety z cementu, betónu alebo umelého kameňa
23.61.11 
Obkladačky, dlaždice, tehly a podobné výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa
26.61.12 
Prefabrikované stavebné dielce na budovy alebo stavby , z cementu, betónu alebo umelého kameňa
23.61.12 
Prefabrikované stavebné dielce na stavby budov a iné stavby z cementu, betónu alebo umelého kameňa
26.61.13 
Rúry z cementu, betónu alebo umelého kameňa
23.69.19 
Výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa i. n.
26.61.20 
Montované budovy z betónu
23.61.20 
Montované budovy z betónu
26.61.99 
Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z betónu na stavebné účely
23.61.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov z betónu na stavebné účely
26.62.10 
Výrobky zo sadry na stavebné účely
23.62.10 
Výrobky zo sadry na stavebné účely
26.62.99 
Priemyselné práce pri výrobe výrobkov zo sadry na stavebné účely
23.62.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov zo sadry na stavebné účely
26.63.10 
Betón pripravený na liatie
23.63.10 
Transportný betón
26.63.99 
Priemyselné práce pri výrobe betóna pripraveného na liatie
23.63.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby transportného betónu
26.64.10 
Malty
23.64.10 
Malty
26.64.99 
Priemyselné práce pri výrobe mált
23.64.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mált
26.65.11 
Dosky, tabule, dlaždice, bloky a podobné výrobky z rastlinných vlákien, slamy, hoblín, alebo iných drevených odpadov aglomerovaných s minerálnymi spojivami
23.65.11 
Tabule, bloky a podobné výrobky z rastlinných vláken, slamy alebo drevného odpadu aglomerovaného s minerálnymi spojivami
26.65.12 
Azbestocementové, celulózocementové a podobné výrobky
23.65.12 
Azbestocementové, buničitocementové a podobné výrobky
26.65.99 
Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z vláknitého cementu
23.65.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vláknitého cementu
26.66.11 
Ostatné výrobky zo sadry alebo zmesí na základe sadry i.n.
23.69.11 
Ostatné výrobky zo sadry alebo zmesí na báze sadry i. n.
26.66.12 
Výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa i.n.
23.69.19 
Výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa i. n.
26.66.99 
Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov zo sadry, betónu a cementu
23.69.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu
26.70.11 
Mramor, travertín, alabaster, opracovaný; umelo zafarbené granule a mramorový, alabastrový alebo travertínový prášok
23.70.11 
Mramor, travertín, alabaster, opracované; a výrobky z nich (okrem dlažbových kociek, obrubníkov a dlažbových dosiek, dlaždíc, kociek a podobných výrobkov); umelo farbené granuly, odštiepky a prášok z mramoru, travertínu a alabastru
26.70.12 
Ostatné opracované kamene na výtvarné a stavebné účely a výrobky z nich; ostatné umelo zafarbené granule a prášok z prírodného kameňa; výrobky z aglomerovanej bridlice
23.70.12 
Ostatné opracované kamene na výtvarné a stavebné účely a výrobky z nich; ostatné umelo farbené granuly a prášok a prášok z prírodného kameňa; výrobky z aglomerovanej bridlice
26.70.13 
Opracovávanie kameňa
23.70.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rezaných, tvarovaných a opracovaných kameňov
26.70.99 
Priemyselné práce pri rezaní, tvarovaní a opracovaní kameňa na výtvarné a stavebné účely a výrobkov z neho
23.70.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rezaných, tvarovaných a opracovaných kameňov
26.81.11 
Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky
23.91.11 
Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky bez rámových konštrukcií na opracovanie kameňa a ich časti z prírodného kameňa, z aglomerovaných prírodných alebo umelých brúsiv alebo z keramiky
26.81.12 
Brúsivá v tvare prášku alebo zŕn, na podložke z textilného materiálu, papiera, kartónu
23.91.12 
Brúsny prášok alebo brúsne zrno na podložke z textilného materiálu, papiera alebo lepenky

Page 34/104  
Top