CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
26.13.13 
Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklenený tovar toaletný, kancelársky, na výzdobu miestností a na podobné účely
23.13.13 
Stolové, kuchynské sklo a sklo pre domácnosť, sklenené toaletné, kancelárske výrobky a výrobky na výzdobu bytu a podobne
26.13.14 
Sklené vložky do termosiek a iných izolačných nádob
23.13.14 
Sklenené vložky do termosiek a ostatných izolačných nádob
26.13.91 
Dokončovacie práce pri výrobe nápojového skla a iných sklených výrobkov typu stolového skla a skla do domácnosti
23.13.91 
Dokončovacie práce pri výrobe nápojového skla, kuchynského skla a skla pre domácnosť
23.13.99 
Code: 23.13.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dutého skla
26.13.92 
Dokončovacie práce pri výrobe sklenených nádob
23.13.92 
Dokončovacie práce pri výrobe sklenených nádob
23.13.99 
Code: 23.13.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dutého skla
26.14.11 
Sklenená lunta, pramence, priadza a sklenená striž, zo sklených vlákien
23.14.11 
Sklenená lunta, pramence, priadza a sklenená striž zo sklenených vláken
26.14.12 
Tenké (závojové) platne, rúno, rohože, matrace, dosky a podobné netkané výrobky
23.14.12 
Závojové platne, rúno, rohože, matrace, dosky a ostatné výrobky zo sklenených vláken okrem tkanín
26.14.99 
Priemyselné práce pri výrobe sklenených vlákien
23.14.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sklenených vláken
26.15.11 
Masívne sklo, sklo v tvare guľôčok (s výnimkou mikroguľôčok), tyčí alebo rúr, nespracované; sklenený odpad a sklené črepy
23.19.11 
Masívne sklo v tvare guľôčok (okrem mikroguľôčok), tyčí alebo trubíc, neopracované
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Sklenený odpad
26.15.12 
Sklenené dlaždice, dosky, sklenené kamene, tehly, škridle a ostatné výrobky z lisovaného skla; sklenené vitráže a podobné výrobky; penové sklo v blokoch, doskách, alebo podobných tvaroch
23.19.12 
Sklenené dlaždice, dosky, obkladačky, tehly, škridle a ostatné výrobky z lisovaného alebo tvarovaného skla; sklenené vitráže a podobné výrobky; penové sklo v blokoch, doskách alebo podobných tvaroch
26.15.21 
Sklené banky, otvorené, ich časti a súčasti zo skla, na žiarovky, obrazovky a pod
23.19.21 
Sklenené banky, žiarovkové banky alebo katódové trubice, otvorené, ich časti a súčasti zo skla
26.15.22 
Hodinové skielka a sklá do hodiniek alebo okuliarové sklá, opticky neopracované; duté sklenené gule a ich segmenty, na výrobu uvedených skiel
23.19.22 
Hodinové skielka a sklá do hodín, sklá do okuliarov, opticky neopracované; duté sklenené gule a ich segmenty na výrobu uvedených skiel
26.15.23 
Laboratórne, hygienické, alebo farmaceutické sklo; liekovky zo skla
23.19.23 
Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar; sklenené ampulky
26.15.24 
Sklené súčasti svietidiel, svetelné znaky, menovky a podobné
23.19.24 
Sklenené časti a súčiastky do lámp a svietidiel, svetelné reklamy, svetelné oznamovacie tabule a podobne
26.15.25 
Elektrické izolátory zo skla
23.19.25 
Elektrické izolátory zo skla
26.15.26 
Sklené výrobky i.n.
23.19.26 
Výrobky zo skla i. n.
26.15.91 
Inštalácie rúr a rúrok, zo skla, vrátane inštalácie sklených potrubných systémov v priemyselných závodoch
33.20.70 
Inštalácie ostatných výrobkov i. n.
26.15.92 
Opravy, údržba rúr a rúrok, zo skla, vrátane sklených potrubných systémov v priemyselných závodoch
33.19.10 
Oprava ostatných zariadení
26.15.93 
Dokončovacie práce pri výrobe skla, vrátane technického skla
23.19.91 
Dokončovacie práce pri výrobe ostatného skla vrátane technického skla
23.19.99 
Code: 23.19.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatného opracovaného skla vrátane technického skla
26.21.11 
Kuchynský a stolový riad, ostatné predmety do domácnosti a toaletné predmety, z porcelánu
23.41.11 
Stolový a kuchynský riad, ostatné predmety pre domácnosť a toaletné potreby z porcelánu
26.21.12 
Kuchynský a stolový riad, ostatné predmety do domácnosti a toaletné predmety, iné ako z porcelánu
23.41.12 
Stolový a kuchynský riad, ostatné predmety pre domácnosť a toaletné potreby, iné ako z porcelánu alebo jemného porcelánu
26.21.13 
Sošky a ostatné ozdobné keramické predmety
23.41.13 
Sošky a ostatné ozdobné keramické predmety
26.21.99 
Priemyselné práce pri výrobe keramických výrobkov pre domácnosť a ozdobných keramických predmetov
23.41.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov
26.22.10 
Keramické inštalačné zariadenia na sanitárne účely
23.42.10 
Keramické výrobky na sanitárne účely
26.22.99 
Priemyselné práce pri výrobe keramických inštalačných zariadení na sanitárne účely
23.42.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických výrobkov na sanitárne účely
26.23.10 
Keramické elektrické izolátory a izolačné inštalačné zariadenia
23.43.10 
Elektrické izolátory z keramiky; izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia z keramiky
26.23.90 
Inštalácie keramických elektrických izolátorov a izolačných inštalačných zariadení
33.20.50 
Inštalácie elektrických prístrojov
26.23.99 
Priemyselné práce pri výrobe keramických elektrických izolátorov a izolačných inštalačných zariadení
23.43.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických izolátorov a izolačných zariadení
26.24.11 
Keramické výrobky pre laboratóriá a na chemické alebo iné technické účely, z porcelánu
23.44.11 
Laboratórna chemická alebo ostatná technická keramika z porcelánu alebo jemného porcelánu
26.24.12 
Keramické výrobky pre laboratóriá a na chemické alebo iné technické účely, iné ako z porcelánu
23.44.12 
Laboratórna chemická alebo ostatná technická keramika, iná ako z porcelánu alebo jemného porcelánu
26.24.99 
Priemyselné práce pri výrobe technických keramických výrobkov
23.44.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných keramických výrobkov na technické účely
26.25.11 
Keramické výrobky na poľnohospodárske účely a na dopravu a balenie tovarov
23.49.11 
Keramické výrobky používané v poľnohospodárstve, doprave alebo pri balení tovaru
26.25.12 
Ostatné neštrukturálne keramické výrobky i.n.
23.49.12 
Ostatné nestavebné keramické výrobky i. n.
26.25.99 
Priemyselné práce pri výrobe keramických výrobkov i.n.
23.49.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných keramických výrobkov
26.26.11 
Tehly, kvádre, dlaždice, obkladačky iné keramické výrobky z kremičitých fosílnych múčok
23.20.11 
Tehly, kvádre, dosky a ostatné keramické výrobky z kremičitých fosílnych múčok
26.26.12 
Žiaruvzdorné tehly, kamene, dosky, dlaždice, obkladačky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebniny, iné ako výrobky z kremičitých fosílnych múčok alebo podobných kremičitých hliniek
23.20.12 
Žiaruvzdorné tehly, kvádre, dosky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebniny z iných ako kremičitých fosílnych múčok alebo hliniek
26.26.13 
Ohňovzdorné cementy malty, betóny a podobné zmesi i.n.
23.20.13 
Ohňovzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi i. n.

Page 33/104  
Top