CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
24.66.49 
Zostatkové výrobky z chemického, alebo príbuzného priemyslu, i.n.
38.21.30 
Odpadové organické rozpúšťadlá
24.66.99 
Priemyselné práce pri výrobe ostatných chemických produktov, i.n.
20.59.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných chemických výrobkov, i. n.
24.70.11 
Syntetická vláknová kúdeľ a staplové vlákna, nemykané alebo nečesané
20.60.11 
Syntetické strižové vlákna a kábel zo syntetického vlákna, nemykané ani nečesané
24.70.12 
Vysokopevná priadza z nylonu alebo iných polyamidov a polyesterov
20.60.12 
Vysokopevné priadze z polyamidov a polyesterov
24.70.13 
Tvarovaná priadza a iná priadza, jednoduchá
20.60.13 
Priadza z ostatných syntetických vláken, jednoduchá
24.70.14 
Syntetické monovlákno; česané a podobné, zo syntetických textilých materiálov
20.60.14 
Syntetický monofil; pásiky a podobné tvary zo syntetických textilných materiálov
24.70.21 
Celulózová a iná umelá vláknová kúdeľ a celulózové a iné umelé staplové vlákna, nemykané alebo nečesané
20.60.21 
Syntetické strižové vlákna a kábel zo syntetického vlákna, nemykané ani nečesané
24.70.22 
Vysokopevná priadza z viskózového hodvábu
20.60.22 
Vysokopevné priadze z viskózového vlákna
24.70.23 
Celulózová a iná umelá tvarovaná priadza a jednoduchá priadza
20.60.23 
Priadza z ostatných umelých vláken, jednoduchá
24.70.24 
Celulózové a iné umelé monovlákno; česané a podobné z celulózy a iných umelých textilných materiálov
20.60.24 
Umelý monofil; pásky a podobné tvary z umelých textilných materiálov
24.70.30 
Odpad z umelých vláken
38.11.56 
Textilný odpad
24.70.99 
Priemyselné práce pri výrobe umelých vlákien
20.60.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby chemických vláken
25.11.11 
Nové pneumatiky z gumy, pre automobily
22.11.11 
Nové pneumatiky z gumy pre automobily a na iné použitie
25.11.12 
Nové pneumatiky z gumy, pre motocykle a bicykle
22.11.12 
Nové pneumatiky z gumy pre motocykle a bicykle
25.11.13 
Nové pneumatiky z gumy, pre autobusy, nákladné automobily a lietadlá
22.11.13 
Nové pneumatiky z gumy pre autobusy, nákladné automobily a lietadlá
25.11.14 
Poľnohospodárske pneumatiky; ostatné nové pneumatiky z gumy
22.11.14 
Poľnohospodárske pneumatiky; ostatné nové pneumatiky z gumy
25.11.15 
Vnútorné duše, pevné alebo pérované pneumatiky, vymeniteľné behúne pneumatiky a pneumatikové klapky z gumy
22.11.15 
Duše pneumatík, plné alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky z gumy
25.11.16 
Gumené profily na protektorovanie pneumatík
22.11.16 
Gumené profily na protektorovanie pneumatík
25.11.20 
Použité pneumatiky z gumy
38.11.53 
Použité pneumatiky z gumy
25.11.99 
Priemyselné práce pri výrobe nových a použitých gumových pneumatíik a duší
22.11.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pneumatík a duší z gumy; protektorovanie a oprava pneumatík
25.12.10 
Protektorované pneumatiky z gumy
22.11.20 
Protektorované pneumatiky z gumy
25.12.99 
Priemyselné práce pri výrobe protektorovaných gumových pneumatík
22.11.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pneumatík a duší z gumy; protektorovanie a oprava pneumatík
25.13.10 
Regenerovaná guma v primárnych formách alebo platniach, fóliach alebo pásoch
22.19.10 
Rekultivovaná guma v primárnych formách alebo v plátoch, listoch alebo pásoch
25.13.20 
Nevulkanizovaná guma a výrobky z nej; vulkanizovaná guma, iná než tvrdá guma, v behúňoch, kordoch, platniach, pásoch, tyčiach a profilovaných tvaroch
22.19.20 
Nevulkanizovaná guma a výrobky z nej; vulkanizovaná guma, iná ako tvrdená guma, vo vláknach, povrázkoch, plátoch, listoch, pásoch, tyčiach a profiloch
25.13.30 
Duše, potrubia a hadice s vložkou z vulkanizovanej gumy, inej než tvrdej gumy
22.19.30 
Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovanej gumy, inej ako tvrdenej gumy
25.13.40 
Dopravníky, transportné pásy, alebo remeňové prevody z vulkanizovanej gumy
22.19.40 
Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene z vulkanizovanej gumy
25.13.50 
Pogumované textilné tkaniny, s výnimkou kolesových kordových tkanín
22.19.50 
Pogumované textílie okrem pneumatikových kordových textílií
25.13.60 
Odevné výrobky a odevné doplnky z vulkanizovanej gumy, inej ako tvrdej gumy
22.19.60 
Odevné výrobky a odevné doplnky z vulkanizovanej gumy, inej ako tvrdenej gumy
25.13.71 
Hygienické a farmaceutické výrobky (zahrňujúce aj cumle resp.čapíky) z vulkanizovanej gumy, inej ako tvrdej gumy
22.19.71 
Hygienický alebo farmaceutický tovar (vrátane cumľov) z vulkanizovanej gumy, inej ako tvrdenej gumy
25.13.72 
Podlahovinya rohožky z vulkanizovanej gumy, inej než odľahčenej gumy
22.19.72 
Podlahové krytiny a rohože z vulkanizovanej gumy, inej ako ľahčenej gumy
25.13.73 
Ostatné výrobky z vulkanizovanej gumy inde neklasifikované; tvrdá guma vo všetkých formách a výrobky z nej
22.19.73 
Ostatné výrobky z vulkanizovanej gumy i. n.; tvrdená guma vo všetkých formách a výrobky z nej; podlahové krytiny a rohože z vulkanizovanej ľahčenej gumy
25.13.80 
Odpad, odrezky a útržky gumy ( mimo tvrdej gumy), prášky a granule
38.11.54 
Ostatný odpad z gumy
25.13.90 
Opravy a údržba ostatných výrobkov z gumy okrem pneumatík
33.19.10 
Oprava ostatných zariadení
25.13.99 
Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov z gumy
22.19.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z gumy
25.21.10 
Monofily v šírke väčšej ako 1mm, prúty, tyčinky a tvarované profily, z plastov
22.21.10 
Monofily > 1 mm, prúty, tyčinky a profily z plastov
25.21.21 
Umelé črevá, z tvrdených bielkovín alebo celulózových materiálov; rúrky rúry a hadice, pevné, z plastov
22.21.21 
Umelé črevá z tvrdených bielkovín alebo z celulózových materiálov; rúry, rúrky a hadice, neohybné, z plastov
25.21.22 
Ostatné rúry, rúrky, hadice a ich príslušenstvo, z plastov
22.21.29 
Ostatné rúry, rúrky, hadice a ich príslušenstvo z plastov
25.21.30 
Dosky, listy, filmy, fólie a pásy, z plastov, nevystužené ani ináč nekombinované s inými materiálmi
22.21.30 
Dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, nevystužené ani inak nekombinované s ostatnými materiálmi
25.21.41 
Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy, z plastov, bunkové
22.21.41 
Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, ľahčené
25.21.42 
Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy, z plastov, nebunkové
22.21.42 
Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, neľahčené

Page 31/104  
Top