CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
24.30.99 
Priemyselné práce pri výrobe farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských farieb a tmelov
20.30.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby náterových farieb, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov
24.41.10 
Kyselina salicylová, kyselina O-acetylsalicylová, ich soli a estery
21.10.10 
Kyselina salicylová, kyselina O-acetylsalicylová, ich soli a estery
24.41.20 
Lyzín, kyselina glutámová a ich soli;kvartérne amóniove soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a ich deriváty a soli z nich
21.10.20 
Lyzín, kyselina glutamová a ich soli; kvartérne amónne soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a ich deriváty a soli
24.41.31 
Laktóny inde neklasifikované, heterocyklické zlúčeniny iba  s dusíkovým heteroatómom (resp. atómami), obsahujúci samostatný (neanelovaný) pyrazolový kruh a pyrimidínový kruh, piperazínový kruh, samostatný triazínový kruh alebo fenotiazínový skelet, bez ďa
21.10.31 
Laktóny i. n, heterocyklické zlúčeniny iba s dusíkatým(-i) heteroatómom(-ami), obsahujúce nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidínový kruh, piperazínový kruh, nekondenzovaný triazínový kruh alebo fenotiazínový kruhový systém, ďalej nekondenzovaný; hydantoín a jeho deriváty
24.41.32 
Sulfónamidy
21.10.32 
Sulfónamidy
24.41.40 
Cukry, chemicky čisté, i.n.; cukrové étery a estery a ich soli, i.n.
21.10.40 
Cukry, chemicky čisté, i. n.; cukrové étery a estery a ich soli i. n.
24.41.51 
Provitamíny, vitamíny a ich deriváty
21.10.51 
Provitamíny, vitamíny a ich deriváty
24.41.52 
Hormóny a deriváty z nich; ostatné steroidy, používané primárne ako hormóny
21.10.52 
Hormóny a ich deriváty; ostatné steroidy používané najmä ako hormóny
24.41.53 
Glykozidy, rastlinné alkaloidy, ich soli, étery, estery a iné deriváty
21.10.53 
Glykozidy, rastlinné alkaloidy, ich soli, étery, estery a ostatné deriváty
24.41.54 
Antibiotiká
21.10.54 
Antibiotiká
24.41.60 
Žľazy a iné orgány; extrakty z nich a iné ľudské alebo živočíšne substancie i.n.
21.10.60 
Žľazy a iné orgány; výťažky zo žliaz a ostatné ľudské alebo živočíšne látky i. n.
24.41.99 
Priemyselné práce pri výrobe základných farmaceutických produktov
21.10.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby základných farmaceutických výrobkov
24.42.11 
Medikamenty obsahujúce penicilíny alebo iné antibiotiká
21.20.11 
Liečivá obsahujúce penicilíny alebo iné antibiotiká
24.42.12 
Medikamenty obsahujúce hormóny, ale nie antibiotiká
21.20.12 
Liečivá obsahujúce hormóny, ale nie antibiotiká
24.42.13 
Medikamenty obsahujúce alkaloidy alebo deriváty z nich, ale nie hormóny alebo antibiotiká
21.20.13 
Liečivá obsahujúce alkaloidy alebo ich deriváty, ale nie hormóny ani antibiotiká
24.42.21 
Antiséra a vakcíny
21.20.21 
Antiséra a očkovacie látky
24.42.22 
Chemické antikoncepčné preparáty založené na hormónoch alebo spermicídoch
21.20.22 
Chemické antikoncepčné prípravky na báze hormónov alebo spermicídov
24.42.23 
Diagnostické reagenty a ostatné farmaceutické výrobky
21.20.23 
Diagnostické roztoky a ostatné farmaceutické prípravky
32.50.50 
Code: 32.50.50 
Ostatné výrobky na lekárske alebo chirurgické účely
24.42.24 
Adhesívne obväzy, nite z ovčieho čreva a podobné materiály; lekárničky
21.20.24 
Náplasti, katgut a podobné materiály; lekárničky
32.50.50 
Code: 32.50.50 
Ostatné výrobky na lekárske alebo chirurgické účely
24.42.25 
Odpadové farmaceutické materiály
38.12.22 
Farmaceutický odpad
24.42.99 
Priemyselné práce pri výrobe farmaceutických prípravkov
21.20.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby farmaceutických prípravkov
24.51.10 
Glycerol
20.14.23 
Dioly, polyalkoholy, cyklické alkoholy a ich deriváty
20.41.10 
Code: 20.41.10 
Glycerín
24.51.20 
Organické povrchovo aktívne činidlá, s výnimkou mydla
20.41.20 
Organické povrchovo aktívne prostriedky okrem mydla
24.51.31 
Mydlo a organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky pre použitie ako mydlo
20.41.31 
Mydlo a organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky používané ako mydlo; papier, vata, plsť a netkané textílie, impregnované, potiahnuté alebo pokryté mydlom alebo saponátom
20.42.19 
Code: 20.42.19 
Prípravky na holenie; osobné dezodoranty a antiperspiranty; prípravky do kúpeľa; ostatná parfuméria, kozmetické alebo toaletné prípravky i. n.
24.51.32 
Saponáty a umývacie prípravky
20.41.32 
Saponáty a pracie prostriedky
24.51.41 
Prípravky na parfumáciu, alebo deodorizáciu miestnosti
20.41.41 
Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností
24.51.42 
Umelé vosky a pripravované vosky
20.41.42 
Umelé vosky a pripravované vosky
24.51.43 
Leštidlá a krémy na obuv, nábytok, podlahy, poťahy, sklo, alebo kov
20.41.43 
Leštidlá a krémy na obuv, nábytok, dlážky, karosérie, sklo alebo kov
24.51.44 
Čistiace pasty a prášky a iné čistiace prípravky
20.41.44 
Čistiace pasty a prášky a ostatné čistiace prípravky
24.51.99 
Priemyselné práce pri výrobe glycerolu; mydiela saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov
20.41.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mydiel a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov
24.52.11 
Parfumy a toaletné vody
20.42.11 
Voňavky a toaletné vody
24.52.12 
Prípravky na make-up očí a úst
20.42.12 
Líčidlá na pery a prípravky na líčenie očí
24.52.13 
Prípravky na manikúru a pedikúru
20.42.13 
Prípravky na manikúru a pedikúru
24.52.14 
Prášky (púdre) pre kozmetické alebo toaletné použitie
20.42.14 
Púdre na kozmetické alebo toaletné účely
24.52.15 
Kozmetické prípravky, make-up alebo starostlivosť o pokožku (zahrňujúce prípravky na opaľovanie), i.n.
20.42.15 
Kozmetické prípravky, líčidlá a prípravky na starostlivosť o pokožku (vrátane opaľovacích prípravkov) i. n.
24.52.16 
Šampóny, laky na vlasy, prípravky na trvalú onduláciu alebo na vyrovnávanie vlasov
20.42.16 
Šampóny, laky na vlasy, prípravky na trvalú onduláciu alebo na vyrovnávanie vlasov

Page 29/104  
Top