CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
22.11.10 
Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, v jednotlivých listoch
58.11.50 
Publikovanie kníh na základe honorára alebo zmluvy
58.12.10 
Code: 58.12.10 
Vydávanie adresárov a katalógov v tlačenej podobe alebo na fyzických nosičoch
22.11.21 
Knihy, brožúry, letáky a podobné výrobky; tlačené
58.11.11 
Tlačené školské učebnice
58.11.12 
Code: 58.11.12 
Tlačené odborné, technické a školské knihy
58.11.13 
Code: 58.11.13 
Tlačené detské knihy
58.11.19 
Code: 58.11.19 
Ostatné tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné výrobky
58.11.50 
Code: 58.11.50 
Publikovanie kníh na základe honorára alebo zmluvy
58.12.10 
Code: 58.12.10 
Vydávanie adresárov a katalógov v tlačenej podobe alebo na fyzických nosičoch
22.11.22 
Knihy, brožúry, letáky a podobné výrobky; elektronické
58.11.20 
Knihy na diskoch (CD, DVD), kazetách alebo inom médiu
58.11.50 
Code: 58.11.50 
Publikovanie kníh na základe honorára alebo zmluvy
22.11.31 
Slovníky a encyklopédie, tiež v zaraďovacej úprave; tlačené
58.11.14 
Tlačené slovníky a encyklopédie
22.11.32 
Slovníky a encyklopédie, tiež v zaraďovacej úprave; elektronické
58.11.20 
Knihy na diskoch (CD, DVD), kazetách alebo inom médiu
22.11.41 
Atlasy a iné knihy máp všetkých druhov; tlačené
58.11.15 
Tlačené atlasy a iné knihy s mapami
22.11.42 
Atlasy a iné knihy máp všetkých druhov; elektronické
58.11.20 
Knihy na diskoch (CD, DVD), kazetách alebo inom médiu
22.11.51 
Kartografické výrobky všetkých druhov, glóbusy, v inej ako knižnej forme; tlačené
32.99.59 
Ostatné rôzne výrobky i. n.
58.11.16 
Code: 58.11.16 
Tlačené mapy, hydrografické a podobné kartografické výrobky v inej ako v knižnej forme
22.11.52 
Kartografické výrobky všetkých druhov, glóbusy, v inej ako knižnej forme; elektronické
58.11.20 
Knihy na diskoch (CD, DVD), kazetách alebo inom médiu
22.11.61 
Predaj reklamného priestoru v knihách; tlačených
58.11.41 
Reklamný priestor v knihách tlačených
22.11.62 
Predaj reklamného priestoru v knihách; elektronických
58.11.42 
Reklamný priestor v knihách elektronických
22.11.99 
Priemyselné práce pri výrobe kníh
18.12.14 
Tlač kníh, máp, hydrografických alebo podobných máp všetkých druhov, obrazov, ilustrácií a fotografií, pohľadníc
18.13.20 
Code: 18.13.20 
Tlačiarenské dosky alebo valce a ostatné pomôcky na tlačiarenské účely
18.13.30 
Code: 18.13.30 
Ostatné služby súvisiace s tlačou
18.14.10 
Code: 18.14.10 
Služby spojené s väzbou kníh
22.12.11 
Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne; tlačené
58.13.10 
Tlačené noviny
22.12.12 
Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne; elektronické
58.13.20 
Online noviny
22.12.21 
Predaj reklamného priestoru v novinách, časopisoch a periodikách vychádzajúcich najmenej štyrikrát týždenne; tlačených
58.13.31 
Služby týkajúce sa publikovania reklamy v novinách v tlačenej podobe
22.12.22 
Predaj reklamného priestoru v novinách, časopisoch a periodikách vychádzajúcich najmenej štyrikrát týždenne; elektronických
58.13.32 
Služby týkajúce sa publikovania reklamy v novinách v elektronickej podobe
22.12.99 
Priemyselné práce pri výrobe novín, časopisov a periodík vychádzajúcich najmenej štyrikrát týždenne
58.13.10 
Tlačené noviny
22.13.11 
Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce menej než štyrikrát týždenne; tlačené
58.14.11 
Tlačené časopisy a periodiká všeobecného záujmu
58.14.12 
Code: 58.14.12 
Obchodné, odborné a akademické časopisy a periodiká v tlačenej podobe
58.14.19 
Code: 58.14.19 
Ostatné časopisy a periodiká v tlačenej podobe
22.13.12 
Noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce menej než štyrikrát týždenne; elektronické
58.14.20 
Online časopisy a periodiká
22.13.21 
Predaj reklamného priestoru v novinách, časopisoch a periodikách vychádzajúcich menej než štyrikrát týždenne; tlačených
58.14.31 
Zabezpečenie reklamného priestoru v časopisoch a periodikách v tlačenej podobe
22.13.22 
Predaj reklamného priestoru v novinách, časopisoch a periodikách vychádzajúcich menej než štyrikrát týždenne; elektronických
58.14.32 
Zabezpečenie reklamného priestoru v časopisoch a periodikách v elektronickej podobe
22.13.99 
Priemyselné práce pri výrobe novín, časopisov a periodík vychádzajúcich menej než štyrikrát týždenne
58.14.11 
Tlačené časopisy a periodiká všeobecného záujmu
58.14.12 
Code: 58.14.12 
Obchodné, odborné a akademické časopisy a periodiká v tlačenej podobe
58.14.19 
Code: 58.14.19 
Ostatné časopisy a periodiká v tlačenej podobe
22.14.11 
Gramofónové platne, CD a DVD disky
26.80.11 
Magnetické médiá, nenahrané, okrem kariet s magnetickým prúžkom
58.29.29 
Code: 58.29.29 
Iný aplikačný softvér zabalený
59.11.23 
Code: 59.11.23 
Filmy a ostatné videozáznamy na diskoch (CD, DVD), kazetách alebo inom médiu

Page 23/104  
Top