CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
21.12.54 
Papier a lepenka kraft (okrem papieru a lepenky používanej na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natierané kaolínom alebo inými anorganickými látkami
17.12.74 
Papier kraft (iný ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraný kaolínom alebo inými anorganickými látkami
17.12.75 
Code: 17.12.75 
Lepenka kraft (iná ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraná kaolínom alebo inými anorganickými látkami
17.12.78 
Code: 17.12.78 
Vnútri šedá lepenka (iná ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraná kaolínom alebo inými anorganickými látkami
17.12.79 
Code: 17.12.79 
Ostatná lepenka (iná ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraná kaolínom alebo inými anorganickými látkami
21.12.55 
Karbónový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere, v kotúčoch alebo listoch
17.12.76 
Karbónový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere v kotúčoch alebo listoch
21.12.56 
Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, natreté, napustené, impregnované, pokryté plastmi, na povrchu farbené alebo potlačené, v kotúčoch alebo listoch
17.12.77 
Papier, lepenka, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vláken, potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené alebo potlačené, v kotúčoch alebo listoch
21.12.57 
Ostatný papier, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien
17.12.77 
Papier, lepenka, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vláken, potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené alebo potlačené, v kotúčoch alebo listoch
21.12.60 
Papierový alebo lepenkový odpad a výmet
38.11.52 
Odpad z papiera a lepenky
21.12.99 
Priemyselné práce pri výrobe a lepenky
17.12.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby papiera a lepenky
21.21.11 
Vlnitý papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch
17.21.11 
Vlnitá lepenka v kotúčoch alebo listoch
21.21.12 
Papierové vrecia a vrecká
17.21.12 
Papierové vrecia a vrecká
21.21.13 
Škatule a debny z vlnitého papiera alebo vlnitej lepenky
17.21.13 
Kartóny, škatule a debny z vlnitého papiera alebo vlnitej lepenky
21.21.14 
Skladacie škatule a debny z nezvlneného papiera alebo lepenky
17.21.14 
Skladacie kartóny, škatule a debny z nevlnitého papiera alebo lepenky
21.21.15 
Papierové škatuľové, zaraďovače, listové priehradky, skladovacie škatule a podobné výrobky používané v kanceláriách, obchodoch a podobne
17.21.15 
Papierové škatuľové zaraďovače, listové priehradky, skladovacie škatule a podobné výrobky používané v kanceláriách, obchodoch a podobne
21.21.99 
Priemyselné práce pri výrobe vlnitého papiera a lepenky, a papierových a lepenkových obalov
17.21.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vlnitého papiera a lepenky a papierových a lepenkových obalov
21.22.11 
Toaletný papier, vreckovky, čistiace alebo odličovacie obrúsky a uteráky; obrusy a obrúsky, z papiera
17.22.11 
Toaletný papier, vreckovky, odličovacie servítky a uteráky, obrusy a servítky z papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo celulózových vláken
18.12.19 
Code: 18.12.19 
Ostatná tlač i. n.
21.22.12 
Hygienické výrobky a výrobky používané v nemocnici, odevy a ich doplnky z papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo pásov z plstených buničinových vlákien
17.22.12 
Hygienické vložky, tampóny, detské plienky, prebaly a podobné hygienické výrobky a odevy a odevné doplnky z papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo celulózových vláken
18.12.19 
Code: 18.12.19 
Ostatná tlač i. n.
21.22.13 
Podnosy, tácky, taniere, misky, šálky, tégliky a podobné výrobky z papiera alebo lepenky
17.22.13 
Podnosy, tácky, taniere, misky, šálky, tégliky a podobné výrobky z papiera alebo lepenky
18.12.19 
Code: 18.12.19 
Ostatná tlač i. n.
21.22.99 
Priemyselné práce pri výrobe papiera na použitie v domácnosti, toaletného papiera a výrobkov z papiera
17.22.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby papiera na použitie v domácnosti, hygienických a toaletných potrieb
21.23.11 
Karbónový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere; rozmnožovacie blany a ofsetové matrice z papiera; pogumovaný alebo priľnavý papier
17.23.11 
Karbónový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere; rozmnožovacie blany a ofsetové matrice z papiera; pogumovaný alebo priľnavý papier
21.23.12 
Obálky, aerogramy, neilustrované poštové karty z papiera alebo lepenky; krabice s obsahom papierových kancelárskych potrieb
17.23.12 
Obálky, zálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce kancelárske potreby z papiera alebo lepenky
21.23.13 
Ostatné papiere a lepenky používané na písanie, tlač alebo na iné grafické účely, tlačené, razené alebo perforované
17.23.14 
Ostatné papiere a lepenky používané na písanie, tlač alebo na iné grafické účely, tlačené, razené alebo perforované
21.23.99 
Priemyselné práce pri výrobe papierových kancelárskych potrieb
17.23.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kancelárskych potrieb
21.24.11 
Tapetový papier a podobné krycie materiály na stenu; okenný transparentný papier
17.24.11 
Tapetový papier a podobné krycie materiály na stenu; okenný transparentný papier
22.23.11 
Code: 22.23.11 
Podlahové krytiny, obklady na steny alebo stropy z plastov, rolované alebo vo forme dlaždíc alebo obkladačiek
21.24.12 
Textilné tapety
17.24.12 
Textilné tapety
21.24.99 
Priemyselné práce pri výrobe tapetového papiera
17.24.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tapiet
21.25.11 
Podlahové krytiny na podklade z papiera alebo lepenky
17.29.19 
Cigaretový papier; dutinky, cievky, potáče a podobné výstuže a podložky; filtračný papier a lepenka; ostatné výrobky z papiera a lepenky i. n.
21.25.12 
Štítky z papiera alebo lepenky
17.29.11 
Štítky z papiera alebo lepenky
18.12.15 
Code: 18.12.15 
Tlačiarenské práce pri výrobe nálepiek a štítkov
21.25.13 
Filtračné bloky a dosky z papierenskej buničiny
17.29.12 
Filtračné bloky a dosky z papierenskej buničiny
21.25.14 
Cigaretový papier; dutinky, cievky, potáče a podobné výstuže a podložky; papier a lepenka; ostatné výrobky z papiera a filtračnej lepenky i.n.
17.29.19 
Cigaretový papier; dutinky, cievky, potáče a podobné výstuže a podložky; filtračný papier a lepenka; ostatné výrobky z papiera a lepenky i. n.
21.25.99 
Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov z papiera a lepenky i.n.
17.29.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z papiera a lepenky
22.11.10 
Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, v jednotlivých listoch
58.11.11 
Tlačené školské učebnice
58.11.12 
Code: 58.11.12 
Tlačené odborné, technické a školské knihy
58.11.13 
Code: 58.11.13 
Tlačené detské knihy
58.11.19 
Code: 58.11.19 
Ostatné tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné výrobky

Page 22/104  
Top