CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
01.11.34 
Semená bavlny
01.11.84 
Bavlníkové semená
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Služby spracovania semien na sadenie
01.11.35 
Olejnaté semená a plody i.n.
01.11.91 
Ľanové semená
01.11.99 
Code: 01.11.99 
Ostatné olejnaté semená i. n.
01.26.90 
Code: 01.26.90 
Ostatné olejnaté plody
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Služby spracovania semien na sadenie
01.11.40 
Nespracovaný tabak
01.15.10 
Nespracovaný tabak
01.63.10 
Code: 01.63.10 
Služby súvisiace so zberom úrody
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Služby spracovania semien na sadenie
01.11.51 
Cukrová repa
01.13.71 
Cukrová repa
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Služby spracovania semien na sadenie
01.11.52 
Cukrová trstina
01.14.10 
Cukrová trstina
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Služby spracovania semien na sadenie
01.11.60 
Slama a krmoviny
01.11.50 
Obilná slama a plevy
01.19.10 
Code: 01.19.10 
Krmoviny
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Služby spracovania semien na sadenie
01.11.71 
Bavlna, vyzrnená alebo nevyzrnená
01.16.11 
Bavlna, tiež vyzrnená
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Služby spracovania semien na sadenie
01.11.72 
Juta a iné textilné lykové vlákna s výnimkou ľanu, pravých konopí a ramie
01.16.12 
Juta, kenaf a iné textilné lykové vlákna, surové alebo máčané, okrem ľanu, pravých konopí a ramie
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Služby spracovania semien na sadenie
01.11.73 
Ľan a pravé konope; sisalové a iné textilné vlákna rodu Agáve, suroviny
01.16.19 
Ľan, pravé konope a surové plodiny obsahujúce vlákninu, i. n.
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Služby spracovania semien na sadenie
01.11.80 
Prírodný kaučuk
01.29.10 
Prírodný kaučuk
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Služby spracovania semien na sadenie
01.11.91 
Rastliny využívane predovšetkým v parfumérii v farmácii alebo na insekcitídne, fungicídne alebo iné podobné účely
01.28.30 
Rastliny využívané najmä v parfumérii, vo farmácii alebo na insekcitídne, fungicídne alebo podobné účely
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Služby spracovania semien na sadenie
01.11.92 
Semená cukrovej repy a semená krmovín
01.13.72 
Semená cukrovej repy
01.19.31 
Code: 01.19.31 
Semená repy (okrem semien cukrovej repy) a semená krmovín
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Služby spracovania semien na sadenie
01.11.93 
Ostatné rastlinné suroviny
01.19.39 
Rastlinné suroviny i. n.
01.28.20 
Code: 01.28.20 
Chmeľové šištičky
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Služby spracovania semien na sadenie
01.12.11 
Koreňová a hľuzová zelenina
01.13.41 
Mrkva a repa
01.13.42 
Code: 01.13.42 
Cesnak
01.13.43 
Code: 01.13.43 
Cibuľa
01.13.44 
Code: 01.13.44 
Pór a ostatná cibuľová zelenina
01.13.49 
Code: 01.13.49 
Ostatná koreňová, cibuľová alebo hľuzová zelenina (bez vysokého obsahu škrobu alebo inulínu)
01.12.12 
Zelenina pestovaná na plody
01.11.61 
Fazuľa zelená
01.11.62 
Code: 01.11.62 
Hrach zelený
01.11.69 
Code: 01.11.69 
Ostatné strukoviny

Page 2/104  
Top