CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
19.10.22 
Usne hovädzích zvierat, odchlpené, nie celé
15.11.32 
Usne z hovädzích zvierat, odchlpené, nie celé
19.10.23 
Usne koňovitých zvierat, odchlpené
15.11.33 
Usne z koňovitých zvierat, odchlpené
19.10.31 
Ovčie a jahňacie usne, odchlpené
15.11.41 
Ovčie a jahňacie usne, odchlpené
19.10.32 
Usne kôz a kozliat, odchlpené
15.11.42 
Kozie a kozľacie usne, odchlpené
19.10.33 
Usne ošípaných
15.11.43 
Bravčové usne
19.10.41 
Usne ostatných zvierat, odchlpené
15.11.51 
Usne z ostatných zvierat, odchlpené
19.10.42 
Kompozitné usne na základe nerozvláknenej usne
15.11.52 
Kompozitné usne na báze usňových vláken
19.10.50 
Odpady z usní; kožené piliny, kožený prach a kožená múčka
38.11.57 
Odpad z usní
19.10.99 
Priemyselné práce pri výrobe usní
15.11.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vyčinených a upravených usní; upravené a farbené kožušiny
19.20.11 
Sedlárske a remenárske výrobky pre každé zviera, z akéhokoľvek materiálu
15.12.11 
Sedlárske a remenárske výrobky pre všetky zvieratá z rôzneho materiálu
19.20.12 
Batožiny, kabelky a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu
15.12.12 
Kufre, kabelky a podobné výrobky z usne, z kompozitnej usne, plastových fólií, z textilných materiálov, vulkánfíbra alebo lepenky; cestovné súpravy na osobnú toaletu, šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov
19.20.13 
Hodinkové remienky, pásky a náramky a ich časti a súčasti
15.12.13 
Hodinkové remienky (okrem kovových), pásky a náramky a ich časti
19.20.14 
Ostatné výrobky z prírodnej usne alebo kompozitnej usne, vrátane výrobkov používaných v strojárstve alebo v mechanických zariadeniach
15.12.19 
Ostatné výrobky z prírodnej usne alebo kompozitnej usne (vrátane výrobkov používaných v strojárstve alebo v mechanických zariadeniach, alebo na ostatné technické účely), i. n.
19.20.99 
Priemyselné práce pri výrobe batožín, kabeliek a podobných výrobkov; sedlárskych a remenárskych výrobkov
15.12.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sedlárskych a remenárskych výrobkov, kufrov, kabeliek a podobných výrobkov
19.30.11 
Nepremokavá obuv, s vonkajšou podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo plastov
15.20.11 
Nepremokavá obuv s podrážkou a zvrškom z gumy alebo plastov, iná ako obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou
19.30.12 
Obuv s vonkajšou podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo plastov
15.20.12 
Obuv s podrážkou a zvrškom z gumy alebo plastov, iná ako nepremokavá alebo športová obuv
19.30.13 
Obuv so zvrškami z usne
15.20.13 
Obuv so zvrškom z usne, iná ako športová obuv, obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou a rôzna špeciálna obuv
19.30.14 
Obuv so zvrškom z textilných materiálov, okrem športovej obuvi
15.20.14 
Obuv so zvrškom z textilného materiálu okrem športovej obuvi
19.30.21 
Lyžiarska obuv a lyžiarska bežecká obuv; obuv na snowboard
32.30.12 
Lyžiarska obuv
19.30.22 
Športová tréningová obuv a podobná obuv s kaučukovou alebo plastovou podrážkou a textilným zvrškom
15.20.21 
Obuv na tenis, basketbal, gymnastiku, cvičenie a podobne
19.30.23 
Ostatná športová obuv, okrem korčuliarskej obuvi
15.20.29 
Ostatná športová obuv okrem lyžiarskej obuvi a korčuliarskych topánok
19.30.31 
Obuv so zabudovanou kovovou ochrannou špičkou
15.20.31 
Obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou
19.30.32 
Drevená obuv, rôzna zvláštna obuv a ostatná obuv i.n.
15.20.13 
Obuv so zvrškom z usne, iná ako športová obuv, obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou a rôzna špeciálna obuv
15.20.32 
Code: 15.20.32 
Drevená obuv, rôzna špeciálna obuv a ostatná obuv i. n.
19.30.40 
Časti obuvi
15.20.40 
Časti obuvi z usne; vymeniteľné vložky do topánok, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, ochranné návleky na nohy a podobné výrobky a ich časti
16.29.14 
Code: 16.29.14 
Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné predmety a ostatné výrobky z dreva
22.19.73 
Code: 22.19.73 
Ostatné výrobky z vulkanizovanej gumy i. n.; tvrdená guma vo všetkých formách a výrobky z nej; podlahové krytiny a rohože z vulkanizovanej ľahčenej gumy
22.29.29 
Code: 22.29.29 
Ostatné výrobky z plastov
19.30.99 
Priemyselné práce pri výrobe obuvi
15.20.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby obuvi
20.10.10 
Drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, hrúbky > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva
16.10.10 
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dreva rezaného a hobľovaného
20.10.21 
Drevo profilované na jednej alebo niekoľkých hranách alebo plochách
16.10.21 
Drevo súvisle profilované pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán alebo plôch (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy a obrúb a líšt)
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dreva rezaného a hobľovaného
20.10.22 
Drevitá vlna; drevitá múčka
16.10.22 
Drevitá vlna; drevitá múčka
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dreva rezaného a hobľovaného
20.10.23 
Drevené štiepky alebo triesky
16.10.23 
Drevené štiepky alebo triesky
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dreva rezaného a hobľovaného
20.10.31 
Surové drevo natierané alebo morené kreozotom, alebo inými ochrannými prostriedkami
16.10.31 
Surové drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dreva rezaného a hobľovaného
20.10.32 
Železničné alebo električkové podvaly z dreva, impregnované
16.10.32 
Železničné alebo električkové podvaly (priečne podvaly) z dreva, impregnované

Page 19/104  
Top