CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.33.25 
Ostatné konzervované ovocie
10.39.24 
Ovocie a orechy, dočasne konzervované, nevhodné na bezprostrednú konzumáciu
10.39.25 
Code: 10.39.25 
Ostatné upravené alebo konzervované ovocie
15.33.26 
Marhuľové, broskyňové alebo slivkové kôstky
10.39.25 
Ostatné upravené alebo konzervované ovocie
15.33.30 
Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie výrobky
10.39.30 
Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie výrobky
15.33.90 
Varenie a iná úprava ovocia a zeleniny pri konzervácii
10.39.91 
Varenie a iná úprava ovocia a zeleniny pri konzervácii
10.39.99 
Code: 10.39.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatného spracovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny
15.41.11 
Živočíšne oleje a tuky, surové a rafinované, okrem tukov z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a hydiny
10.41.11 
Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované ani zmiešané alebo inak upravené
10.41.12 
Code: 10.41.12 
Tuky a oleje a ich frakcie z rýb a morských cicavcov
10.41.19 
Code: 10.41.19 
Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
15.41.12 
Olej z sójových bôbov, podzemnice olejnej, repky, colzy, svetlice, semien slnečnice, bavlníka a horčice, surový
10.41.21 
Sójový olej surový
10.41.22 
Code: 10.41.22 
Arašidový olej surový
10.41.23 
Code: 10.41.23 
Olivový olej surový
10.41.24 
Code: 10.41.24 
Slnečnicový olej surový
10.41.25 
Code: 10.41.25 
Bavlníkový olej surový
10.41.26 
Code: 10.41.26 
Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej surový
15.41.13 
Palmový olej, kokosový olej, olej z palmových jadier, babassový olej a ľanový olej, surový
10.41.27 
Palmový olej surový
10.41.28 
Code: 10.41.28 
Kokosový olej surový
10.41.29 
Code: 10.41.29 
Ostatné rastlinné oleje surové
15.41.20 
Vyzrnená bavlna
10.41.30 
Bavlnené lintre
15.41.31 
Pokrutiny a iný pevný odpad vznikajúci extrahovaním rastlinných tukov alebo olejov
10.41.41 
Pokrutiny a ostatný pevný odpad vznikajúci extrahovaním rastlinných tukov alebo olejov
15.41.32 
Múčky a prášky olejnatých semien alebo olejnatého ovocia, okrem semien horčice
10.41.42 
Múčky a prášky olejnatých semien alebo olejnatého ovocia okrem semien horčice
15.41.99 
Priemyselné práce pri výrobe surových olejov a tukov
10.41.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby olejov a tukov
15.42.11 
Oleje zo sójových bôbov, podzemnice olejnej, olív, semien slnečnice, svetlice, bavlníka, repky, colzy, sezamu a horčice a ich frakcie, rafinované, ale chemicky neupravené
10.41.23 
Olivový olej surový
10.41.29 
Code: 10.41.29 
Ostatné rastlinné oleje surové
10.41.51 
Code: 10.41.51 
Sójový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.52 
Code: 10.41.52 
Arašidový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.53 
Code: 10.41.53 
Olivový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.54 
Code: 10.41.54 
Slnečnicový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.55 
Code: 10.41.55 
Bavlníkový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.56 
Code: 10.41.56 
Olej z repky, repky olejnej a horčicový olej a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.59 
Code: 10.41.59 
Ostatné oleje a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované; stále rastlinné tuky a ostatné rastlinné oleje (okrem kukuričného oleja), ich frakcie i. n. rafinované, ale chemicky nemodifikované
15.42.12 
Palmový olej, kokosový olej, olej z palmových jadier, babassový olej a ľanový olej a ich frakcie, rafinovaný, ale chemicky neupravovaný; ricínový, tungový a jojobový a fixované rastlinné tuky a oleje (okrem kukuričného oleja) a ich frakcie i.n.
10.41.29 
Ostatné rastlinné oleje surové
10.41.57 
Code: 10.41.57 
Palmový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.58 
Code: 10.41.58 
Kokosový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.59 
Code: 10.41.59 
Ostatné oleje a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované; stále rastlinné tuky a ostatné rastlinné oleje (okrem kukuričného oleja), ich frakcie i. n. rafinované, ale chemicky nemodifikované
15.42.13 
Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, hydrogenované, esterifikované, ale inak neupravené
10.41.60 
Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, hydrogenované, esterifikované, ale inak neupravené
15.42.20 
Rastlinné vosky (okrem triglyceridov); degras, zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov
10.41.71 
Rastlinné vosky (okrem triglyceridov)
10.41.72 
Code: 10.41.72 
Zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov, degras
15.42.99 
Priemyselné práce pri výrobe rafinovaných olejov a tukov
10.41.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby olejov a tukov
15.43.10 
Margarín a podobné jedlé tuky
10.42.10 
Margarín a podobné jedlé tuky

Page 11/104  
Top