CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
92.62.12 
Organizácia športových podujatí
93.12.10 
Služby športových klubov
92.62.13 
Ostatné služby súvisiace so športovými podujatiami i.n.
79.90.32 
Rezervačné služby pre kongresové centrá a výstavné haly
79.90.39 
Code: 79.90.39 
Rezervačné služby na predaj lístkov, zábavné a rekreačné služby a ostatné rezervačné služby i. n.
85.51.10 
Code: 85.51.10 
Služby športového a rekreačného vzdelávania
93.19.12 
Code: 93.19.12 
Služby športovcom
93.19.13 
Code: 93.19.13 
Podporné služby súvisiace so športom a rekreáciou
93.19.19 
Code: 93.19.19 
Ostatné športy a rekreačné športy
93.29.19 
Code: 93.29.19 
Rôzne rekreačné služby i. n.
92.71.10 
Hazardné hry a stávkové kancelárie
92.00.11 
Činnosti herní – kasín
92.00.12 
Code: 92.00.12 
Prevádzka hracích automatov
92.00.13 
Code: 92.00.13 
Služby organizátorov lotérií, numerických hier a binga
92.00.14 
Code: 92.00.14 
Činnosti herní poskytované online
92.00.19 
Code: 92.00.19 
Ostatné činnosti herní
92.00.21 
Code: 92.00.21 
Služby stávkových kancelárií online
92.00.29 
Code: 92.00.29 
Ostatné stávkové kancelárie
92.72.11 
Parky oddychu a pláže
93.29.11 
Služby súvisiace s prevádzkou rekreačných parkov a pláží
92.72.12 
Rôzne rekreačné služby i.n.
78.10.12 
Trvalé sprostredkovanie práce pre zamestnancov iných ako riadiacich
79.90.39 
Code: 79.90.39 
Rezervačné služby na predaj lístkov, zábavné a rekreačné služby a ostatné rezervačné služby i. n.
93.29.19 
Code: 93.29.19 
Rôzne rekreačné služby i. n.
93.29.22 
Code: 93.29.22 
Služby hracích automatov na mince
93.01.11 
Zberne prádla
96.01.19 
Ostatné služby čistenia textílií
93.01.12 
Čistenie textílií automatmi na mince
96.01.11 
Práčovne
93.01.13 
Čistenie ostatných textílií a kožušín
96.01.12 
Chemické čistenie (vrátane čistenia kožušinových výrobkov)
96.01.19 
Code: 96.01.19 
Ostatné služby čistenia textílií
93.01.14 
Chemické čistiarne
96.01.12 
Chemické čistenie (vrátane čistenia kožušinových výrobkov)
93.01.15 
Žehliarne
96.01.13 
Žehliarne
93.01.16 
Farbiarne
96.01.14 
Farbiarne
93.02.10 
Ľudské vlasy, nespracované; odpad ľudských vlasov
96.02.20 
Ľudské vlasy, nespracované
93.02.21 
Kaderníctvo pre ženy a dievčatá
96.02.11 
Kadernícke služby pre ženy a dievčatá
93.02.22 
Kaderníctvo a holičstvo pre mužov a chlapcov
96.02.12 
Kadernícke a holičské služby pre mužov a chlapcov
93.02.23 
Kozmetika, manikúra a pedikúra
96.02.13 
Kozmetické služby, manikúra a pedikúra
96.02.19 
Code: 96.02.19 
Ostatné kozmetické služby
93.03.11 
Cintoríny a kremačné služby
96.03.11 
Cintoríny a kremačné služby
93.03.12 
Služby pohrebného ústavu
96.03.12 
Služby pohrebného ústavu
93.04.10 
Služby na zlepšenie telesnej kondície
93.13.10 
Služby fitnescentier
96.04.10 
Code: 96.04.10 
Služby na zlepšenie telesnej pohody
93.05.11 
Starostlivosť o domáce zvieratá
96.09.11 
Starostlivosť o domáce zvieratá
93.05.12 
Ostatné služby i.n.
85.51.10 
Služby športového a rekreačného vzdelávania
96.09.12 
Code: 96.09.12 
Eskortné služby
96.09.13 
Code: 96.09.13 
Platené služby i. n.

Page 103/104  
Top