CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
91.33.11 
Služby na podporu občianskeho pokroku a občianskeho vybavenia
94.99.12 
Služby environmentálnych advokačných skupín
94.99.14 
Code: 94.99.14 
Ostatné služby vedúce k zlepšeniu občianskej a spoločenskej vybavenosti
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Služby členských organizácií na udeľovanie grantov
91.33.12 
Služby na ochranu osobitných skupín
94.99.13 
Služby na ochranu osobitných skupín
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Služby členských organizácií na udeľovanie grantov
91.33.13 
Služby poskytované mládežníckymi organizáciami
94.99.15 
Služby mládežníckych združení
91.33.14 
Ostatné služby poskytované členskými organizáciami i.n.
94.99.16 
Služby kultúrnych a rekreačných združení
94.99.17 
Code: 94.99.17 
Služby ostatných občianskych a spoločenských organizácií
94.99.19 
Code: 94.99.19 
Služby ostatných členských organizácií i. n.
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Služby členských organizácií na udeľovanie grantov
92.11 
Filmová a video produkcia
59.11.24 
Stiahnuté filmy a ostatné videozáznamy
92.11.11 
Kinematografický film, exponovaný a vyvolaný šírky > 35mm
59.11.21 
Originály filmov, videozáznamov a televíznych programov
59.11.22 
Code: 59.11.22 
Kinematografický film
92.11.12 
Kinematografický film, exponovaný a vyvolaný šírky < 35 mm
59.11.21 
Originály filmov, videozáznamov a televíznych programov
59.11.22 
Code: 59.11.22 
Kinematografický film
92.11.20 
Magnetické pásky so zvukovými a obrazovými nahrávkami
58.29.29 
Iný aplikačný softvér zabalený
59.11.21 
Code: 59.11.21 
Originály filmov, videozáznamov a televíznych programov
59.11.23 
Code: 59.11.23 
Filmy a ostatné videozáznamy na diskoch (CD, DVD), kazetách alebo inom médiu
92.11.31 
Filmová, video a DVD produkcia a príbuzné služby
59.11.11 
Tvorba filmov
59.11.12 
Code: 59.11.12 
Tvorba propagačných alebo reklamných filmov a videozáznamov
92.11.32 
Ostatné služby v súvislosti s filmovou, video a DVD produkciou i.n.
59.12.11 
Audiovizuálne editovanie
59.12.12 
Code: 59.12.12 
Prenos a kopírovanie pôvodných verzií
59.12.13 
Code: 59.12.13 
Farebná korekcia a digitálna obnova
59.12.14 
Code: 59.12.14 
Vizuálne efekty
59.12.15 
Code: 59.12.15 
Animácia
59.12.16 
Code: 59.12.16 
Činnosti pri tvorbe legiend, názvov a titulkov
59.12.17 
Code: 59.12.17 
Zvuková úprava
59.12.19 
Code: 59.12.19 
Ostatné služby po tvorbe filmov, video- a televíznych programov
59.20.11 
Code: 59.20.11 
Zvukové nahrávky
92.12.10 
Distribúcia filmov a video pások alebo DVD
59.13.11 
Licenčné služby pre filmové práva a ich výnosy
59.13.12 
Code: 59.13.12 
Ostatné služby distribúcie filmov, videoprogramov a televíznych programov
92.13.11 
Premietanie filmov v kinách
59.14.10 
Služby premietania filmov
92.13.12 
Premietanie video alebo DVD
59.14.10 
Služby premietania filmov
92.20.11 
Rozhlas
59.20.11 
Zvukové nahrávky
59.20.12 
Code: 59.20.12 
Živé nahrávky
59.20.21 
Code: 59.20.21 
Výroba rozhlasových programov
59.20.22 
Code: 59.20.22 
Originálne rozhlasové programy
60.10.11 
Code: 60.10.11 
Služby v oblasti rozhlasových programov a rozhlasového vysielania
60.10.12 
Code: 60.10.12 
Originál rozhlasového vysielania
60.10.20 
Code: 60.10.20 
Rozhlasové programové kanály

Page 101/104  
Top