CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.20.14 
Inak pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhrady z rybích ikier
10.20.25 
Ryby, inak upravené alebo konzervované, okrem upravených jedál z rýb
10.20.26 
Code: 10.20.26 
Kaviár a kaviárové náhradky
10.85.12 
Code: 10.85.12 
Pripravené pokrmy a jedlá z rýb, kôrovcov a mäkkýšov
15.20.15 
Kôrovce, mrazené; mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve
10.20.31 
Kôrovce, mrazené
10.20.32 
Code: 10.20.32 
Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
10.20.33 
Code: 10.20.33 
Ostatné vodné bezstavovce, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
15.20.16 
Inak pripravené a konzervované výrobky kôrovcov, mäkkýšov a iných vodných bezstavovcov
10.20.34 
Kôrovce, inak upravené alebo konzervované; mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, inak upravené alebo konzervované
15.20.17 
Múčky, prášky a pelety z mäsa rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov nespôsobilé na ľudskú konzumáciu
10.20.41 
Múčky, prášky a pelety z mäsa rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov nevhodné na ľudskú konzumáciu
15.20.18 
Ostatné nejedlé výrobky rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov
10.20.42 
Ostatné nejedlé výrobky z rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov
15.20.90 
Údenie a iné konzervačné a prípravné práce pri výrobe rybacích výrobkov
10.20.91 
Údenie a iné konzervačné a prípravné práce pri výrobe výrobkov z rýb
10.20.99 
Code: 10.20.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného mäsa z rýb, kôrovcov a mäkkýšov
15.31.11 
Zemiaky, mrazené
10.31.11 
Zemiaky, mrazené
15.31.12 
Konzervované zemiaky
10.31.11 
Zemiaky, mrazené
10.31.12 
Code: 10.31.12 
Sušené zemiaky, tiež rozrezané na kúsky alebo plátky, ale ďalej neupravené
10.31.13 
Code: 10.31.13 
Sušené zemiaky vo forme múky, krupice, granúl a peliet
10.31.14 
Code: 10.31.14 
Zemiaky upravené alebo konzervované
15.31.90 
Varenie a iná úprava zemiakov a zemiakových výrobkov
10.31.91 
Varenie a iná úprava zemiakov a zemiakových výrobkov
10.31.99 
Code: 10.31.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaných a konzervovaných zemiakov
15.32.10 
Ovocné a zeleninové šťavy
10.32.11 
Paradajková šťava
10.32.12 
Code: 10.32.12 
Pomarančová šťava
10.32.13 
Code: 10.32.13 
Grapefruitová šťava
10.32.14 
Code: 10.32.14 
Ananásová šťava
10.32.15 
Code: 10.32.15 
Hroznová šťava
10.32.16 
Code: 10.32.16 
Jablčná šťava
10.32.17 
Code: 10.32.17 
Zmesi ovocných a zeleninových štiav
10.32.19 
Code: 10.32.19 
Ostatné ovocné a zeleninové šťavy
15.32.99 
Priemyselné práce pri výrobe ovocných a zeleninových štiav
10.32.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ovocných a zeleninových štiav
15.33.11 
Zelenina, mrazená
10.39.11 
Zelenina, mrazená
15.33.12 
Zelenina dočasne konzervovaná
10.39.12 
Zelenina, dočasne konzervovaná
15.33.13 
Sušená zelenina
10.39.13 
Sušená zelenina
15.33.14 
Zelenina, konzervovaná inak než octom alebo kyselinou octovou
10.39.14 
Nakrájaná a zabalená zelenina a ovocie
10.39.15 
Code: 10.39.15 
Fazuľa, konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny
10.39.16 
Code: 10.39.16 
Hrach, konzervovaný inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny
10.39.17 
Code: 10.39.17 
Ostatná zelenina (okrem zemiakov), konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny
10.85.13 
Code: 10.85.13 
Pripravené pokrmy a jedlá zo zeleniny
15.33.15 
Zelenina, konzervovaná octom alebo kyselinou octovou
10.39.18 
Zelenina (okrem zemiakov), ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, upravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej
15.33.21 
Ovocie a orechy, nevarené alebo varené, mrazené
10.39.21 
Ovocie a orechy, nevarené alebo varené, mrazené
15.33.22 
Džemy, ovocné rôsoly a ovocné alebo orechové pyré a pasty
10.39.22 
Džemy, ovocné rôsoly a ovocné alebo orechové pyré a pasty
15.33.23 
Orechy, arašidy, pražené, solené alebo inak pripravené, i.n.
10.39.23 
Orechy, arašidy, pražené, solené alebo inak upravené
15.33.24 
Ovocie a orechy, dočasne konzervované, nevhodné na bezprostrednú konzumáciu
10.39.24 
Ovocie a orechy, dočasne konzervované, nevhodné na bezprostrednú konzumáciu

Page 10/104  
Top