CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
85.20.11 
Veterinarske storitve za hišne živali
75.00.11 
Veterinarske storitve za hišne živali
85.20.12 
Druge veterinarske storitve
75.00.12 
Veterinarske storitve za rejne živali
75.00.19 
Code: 75.00.19 
Druge veterinarske storitve
85.31.11 
Storitve nastanitvenih domov za ostarele
87.30.11 
Storitve nastanitvenih domov za starejše osebe
85.31.12 
Storitve nastanitvenih zavodov za duševno ali telesno prizadete
87.20.11 
Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih otrok
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih odraslih
87.30.12 
Code: 87.30.12 
Storitve nastanitvenih ustanov za invalidne otroke in mladino
87.30.13 
Code: 87.30.13 
Storitve nastanitvenih ustanov za invalidne odrasle
85.31.13 
Storitve nastanitvenih zavodov za otroke in mladino
87.90.11 
Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo za otroke in mladino
85.31.14 
Storitve nastanitvenih zavodov za druge osebe
87.90.12 
Storitve socialnega varstva z nastanitvijo za zlorabljene ženske
87.90.13 
Code: 87.90.13 
Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo za odrasle
85.31.15 
Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo, n.n.d.
87.20.11 
Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih otrok
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih odraslih
87.90.11 
Code: 87.90.11 
Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo za otroke in mladino
87.90.12 
Code: 87.90.12 
Storitve socialnega varstva z nastanitvijo za zlorabljene ženske
85.32.11 
Dnevno varstvo otrok, razen varstva otrok z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju
88.91.11 
Dnevno varstvo otrok, razen tistih z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju
88.91.13 
Code: 88.91.13 
Varovanje otrok ob odsotnosti staršev
85.32.12 
Dnevno varstvo otrok in mladine z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju
88.91.12 
Dnevno varstvo otrok in mladine z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju
85.32.13 
Drugo svetovanje in pomoč v zvezi z otroki
88.99.11 
Svetovanje in pomoč v zvezi z otroki, d. n.
85.32.14 
Storitve socialnega varstva izven nastanitvenih zavodov
88.10.11 
Obiskovanje in pomoč starejšim osebam
88.10.12 
Code: 88.10.12 
Dnevno varstvo starejših oseb
88.99.12 
Code: 88.99.12 
Dobrodelne storitve, razen nastanitvenih
85.32.15 
Poklicna rehabilitacija
88.10.13 
Zaposlitvena rehabilitacija invalidnih oseb
88.99.13 
Code: 88.99.13 
Zaposlitvena rehabilitacija brezposelnih
85.32.16 
Druge storitve socialnega varstva brez nastanitve, n.n.d.
88.10.14 
Obiskovanje in pomoč invalidnim osebam
88.10.15 
Code: 88.10.15 
Dnevno varstvo invalidnih odraslih
88.99.19 
Code: 88.99.19 
Drugo socialno delo brez nastanitve, d. n.
90.01.11 
Odstranjevanje in čiščenje odplak
37.00.11 
Odstranjevanje in čiščenje odpadnih voda
90.01.12 
Praznjenje in čiščenje greznic in septičnih jam
37.00.12 
Praznjenje in čiščenje greznic in septičnih jam
90.01.20 
Blato iz čistilnih naprav
37.00.20 
Kanalizacijsko blato
90.02.11 
Zbiranje in odvoz odpadkov
38.11.11 
Zbiranje komunalnih nenevarnih odpadkov, primernih za recikliranje
38.11.19 
Code: 38.11.19 
Zbiranje drugih nenevarnih odpadkov, primernih za recikliranje
38.11.21 
Code: 38.11.21 
Zbiranje komunalnih nenevarnih odpadkov, neprimernih za recikliranje
38.11.29 
Code: 38.11.29 
Zbiranje drugih nenevarnih odpadkov, neprimernih za recikliranje
38.11.39 
Code: 38.11.39 
Drugi nenevarni odpadki, neprimerni za recikliranje
38.11.41 
Code: 38.11.41 
Plovila in druge plavajoče konstrukcije, za razrez
38.11.49 
Code: 38.11.49 
Odpadne naprave za razgradnjo, razen plovil in plavajočih konstrukcij, za demontažo
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Stekleni odpadki
38.11.61 
Code: 38.11.61 
Odvoz nenevarnih odpadkov, primernih za recikliranje
38.11.69 
Code: 38.11.69 
Odvoz drugih nenevarnih odpadkov

Page 99/104  
Top