CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.21.61 
Gradnja tribun in drugih objektov za stadione in športna igrišča
42.99.22 
Gradnja stadionov in športnih igrišč za igre na prostem
45.21.62 
Gradnja plavalnih bazenov in kopališč
41.00.20 
Nestanovanjske stavbe
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Gradnja nestanovanjskih stavb (novogradnje, prizidki, adaptacije in obnavljanje)
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Specializirana gradbena dela, d. n.
45.21.63 
Gradnja športnih dvoran ter drugih športnih in rekreacijskih objektov
41.00.20 
Nestanovanjske stavbe
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Gradnja nestanovanjskih stavb (novogradnje, prizidki, adaptacije in obnavljanje)
45.21.64 
Druga splošna gradbena dela, n.n.d.
42.21.13 
Namakalni sistemi (kanali); vodovodne in kanalizacijske čistilne in prečrpovalne postaje
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Gradnja namakalnih sistemov (kanalov); gradnja vodovodnih in kanalizacijskih čistilnih in prečrpovalnih postaj
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Drugi gradbeni objekti
42.99.29 
Code: 42.99.29 
Gradnja drugih gradbenih objektov
45.21.71 
Postavljanje montažnih stanovanjskih zgradb
41.00.30 
Gradnja stanovanjskih stavb (novogradnje, prizidki, adaptacije in obnavljanje)
45.21.72 
Postavljanje montažnih nestanovanjskih zgradb
41.00.40 
Gradnja nestanovanjskih stavb (novogradnje, prizidki, adaptacije in obnavljanje)
45.21.73 
Postavljanje drugih montažnih konstrukcij
41.00.40 
Gradnja nestanovanjskih stavb (novogradnje, prizidki, adaptacije in obnavljanje)
43.99.70 
Code: 43.99.70 
Dela v zvezi s postavljanjem montažnih konstrukcij
45.22.11 
Postavljanje ostrešij
43.91.11 
Postavljanje ostrešij
45.22.12 
Pokrivanje streh
43.91.19 
Krovska dela
45.22.13 
Kleparska gradbena dela
43.91.19 
Krovska dela
45.22.20 
Hidroizolacijska dela
43.99.10 
Hidroizolacijska dela
45.23.11 
Izdelava spodnjih plasti za avtoceste, ceste, ulice in druge površine za vozila in pešce
42.11.20 
Gradnja avtocest, cest, ulic in drugih površin za vozila in pešce ter letaliških stez
45.23.12 
Izdelava obrabnih plasti za avtoceste, ceste, ulice in druge površine za vozila in pešce
42.11.10 
Avtoceste, ceste, ulice in druge površine za vozila in pešce ter letališke steze
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Gradnja avtocest, cest, ulic in drugih površin za vozila in pešce ter letaliških stez
45.23.13 
Gradnja železniških prog in žičnic
42.12.10 
Železnice in podzemne železnice
42.12.20 
Code: 42.12.20 
Gradnja železnic in podzemnih železnic
45.23.14 
Gradnja letaliških stez
42.11.10 
Avtoceste, ceste, ulice in druge površine za vozila in pešce ter letališke steze
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Gradnja avtocest, cest, ulic in drugih površin za vozila in pešce ter letaliških stez
45.23.15 
Barvanje in označevanje cestišč, parkirišč in podobnih površin
42.11.20 
Gradnja avtocest, cest, ulic in drugih površin za vozila in pešce ter letaliških stez
45.23.21 
Zemeljska gradbena dela za stadione in športna igrišča
42.99.22 
Gradnja stadionov in športnih igrišč za igre na prostem
45.23.22 
Zemeljska gradbena dela za druge športne in rekreacijske objekte
41.00.40 
Gradnja nestanovanjskih stavb (novogradnje, prizidki, adaptacije in obnavljanje)
45.24.11 
Gradnja pristanišč
42.91.10 
Pristanišča, jezovi, zapornice in drugi vodni objekti
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Gradnja pristanišč, jezov, zapornic in drugih vodnih objektov
45.24.12 
Gradnja jezov, prekopov, namakalnih kanalov in akvaduktov
42.21.13 
Namakalni sistemi (kanali); vodovodne in kanalizacijske čistilne in prečrpovalne postaje
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Gradnja namakalnih sistemov (kanalov); gradnja vodovodnih in kanalizacijskih čistilnih in prečrpovalnih postaj
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Pristanišča, jezovi, zapornice in drugi vodni objekti
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Gradnja pristanišč, jezov, zapornic in drugih vodnih objektov
45.24.13 
Gradnja zapornic in drugih hidromehanskih naprav
42.91.10 
Pristanišča, jezovi, zapornice in drugi vodni objekti
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Gradnja pristanišč, jezov, zapornic in drugih vodnih objektov
45.24.14 
Bagranje; druga hidrogradbena dela
42.91.20 
Gradnja pristanišč, jezov, zapornic in drugih vodnih objektov
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Specializirana gradbena dela, d. n.
45.25.10 
Postavljanje odrov in ploščadi
43.99.20 
Postavljanje odrov in ploščadi
45.25.21 
Fundiranje, tudi zabijanje pilotov
43.99.30 
Zabijanje pilotov; fundiranje

Page 68/104  
Top