CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
32.30.51 
Deli in oprema za zvočne in video naprave
26.11.40 
Deli za elektronske in druge elektronske komponente, d. n.
26.40.51 
Code: 26.40.51 
Deli in oprema za zvočne in video naprave
32.30.52 
Antene vseh vrst in njihovi deli; deli radijskih sprejemnikov in oddajnikov; deli za radarsko opremo
26.30.40 
Antene in antenski reflektorji vseh vrst in njihovi deli; deli radijskih ali televizijskih oddajnikov in televizijskih kamer
26.40.52 
Code: 26.40.52 
Deli radijskih sprejemnikov in oddajnikov
26.51.81 
Code: 26.51.81 
Deli za radarje in pomožne naprave za radijsko navigacijo
32.30.91 
Montaža profesionalne radijske, televizijske, zvočne in video opreme
33.20.42 
Montaža profesionalne elektronske opreme
32.30.92 
Vzdrževanje in popravilo profesionalne radijske, televizijske, zvočne in video opreme
33.13.19 
Popravila in vzdrževanje drugih profesionalnih elektronskih naprav
95.12.10 
Code: 95.12.10 
Popravila komunikacijskih naprav
32.30.99 
Industrijske storitve za televizijske in radijske sprejemnike ter naprave in opremo za snemanje in predvajanje zvočnih ali slikovnih zapisov
26.40.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih naprav za široko rabo
33.10.11 
Rentgenske naprave ali naprave, ki uporabljajo alfa, beta ali gama žarke
26.60.11 
Rentgenske naprave ali naprave, ki uporabljajo alfa, beta ali gama žarke
33.10.12 
Elektrodiagnostične naprave ter medicinske naprave, ki uporabljajo infrardeče ali ultravijolične žarke
26.60.12 
Elektrodiagnostične naprave za uporabo v medicini
26.60.13 
Code: 26.60.13 
Medicinske naprave, ki uporabljajo infrardeče ali ultravijolične žarke
33.10.13 
Zobozdravniški instrumenti in naprave
32.50.11 
Zobozdravniški instrumenti in naprave
33.10.14 
Medicinski ali laboratorijski sterilizatorji
32.50.12 
Medicinski ali laboratorijski sterilizatorji
33.10.15 
Injekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile ipd.; oftalmološki in drugi instrumenti in naprave, n.n.d.
32.50.13 
Injekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile ipd.; oftalmološki in drugi instrumenti in naprave, d. n.
33.10.16 
Terapevtski instrumenti in naprave; dihalni pripomočki
32.50.21 
Terapevtski instrumenti in naprave; dihalne naprave
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Zaščitne čelade in drugi zaščitni izdelki
32.99.59 
Code: 32.99.59 
Ročna sita, termovke, izložbene lutke in razni drugi izdelki
33.10.17 
Umetni sklepi; ortopedski pripomočki; umetno zobovje; zobni nastavki; umetni deli telesa, n.n.d.
32.50.22 
Umetni sklepi; ortopedske naprave; umetno zobovje; zobni nastavki; umetni deli telesa, d. n.
33.10.18 
Slušni pripomočki; srčni spodbujevalniki; njihovi deli; deli in oprema protetičnih in ortopedskih naprav
26.60.14 
Srčni spodbujevalniki; slušni pripomočki
32.50.23 
Code: 32.50.23 
Deli in oprema protetičnih in ortopedskih naprav
33.10.20 
Medicinsko, kirurško, zobozdravniško ali veterinarsko pohištvo; frizerski in podobni stoli; njihovi deli
31.00.13 
Drugo sedežno pohištvo
32.50.30 
Code: 32.50.30 
Operacijske mize, zobozdravniški stoli in drugo medicinsko ali veterinarsko pohištvo
33.10.91 
Montaža medicinske opreme in naprav
33.20.41 
Montaža profesionalnih medicinskih, preciznih in optičnih instrumentov in naprav
33.10.92 
Vzdrževanje in popravilo medicinske opreme in naprav
33.13.12 
Popravila in vzdrževanje sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
33.10.99 
Industrijske storitve za medicinsko opremo in ortopedske naprave
26.60.91 
Storitvena proizvodnja medicinskih instrumentov
26.60.99 
Code: 26.60.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
32.50.99 
Code: 32.50.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
33.20.11 
Navigacijski kompasi; drugi navigacijski instrumenti in naprave
26.51.11 
Navigacijski kompasi; drugi navigacijski instrumenti in naprave
33.20.12 
Geodetski, hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in naprave
26.51.12 
Daljinomeri, teodoliti in tahimetri; drugi meritveni, geodetski, hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in naprave
33.20.20 
Radarji, naprave za radijsko navigacijo in radijsko daljinsko upravljanje
26.51.20 
Radarji in naprave za radio-navigacijo
33.20.3 
Precizne tehtnice; instrumenti za risanje, računanje, merjenje dolžine ipd.
32.50.13 
Injekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile ipd.; oftalmološki in drugi instrumenti in naprave, d. n.
33.20.31 
Tehtnice z občutljivostjo do 0,05 g
26.51.31 
Tehtnice z občutljivostjo najmanj 0,05 g
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile ipd.; oftalmološki in drugi instrumenti in naprave, d. n.
33.20.32 
Risalne deske in naprave ter drugi instrumenti za risanje, zaznamovanje ali matematično računanje
26.51.32 
Risalne deske in naprave ter drugi instrumenti za risanje ali označevanje, logaritemska računala ipd.
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Montaža drugih strojev in naprav za posebne namene
33.20.33 
Instrumenti za merjenje dolžine, ročni
26.51.33 
Ročna merila za merjenje dolžine, tudi mikrometri, kalibrska merila, merila z nonijem, d. n.
28.29.39 
Code: 28.29.39 
Druge tehtalne in merilne naprave
33.20.4 
Instrumenti za merjenje električnih veličin ali ionizirajočih sevanj
32.50.13 
Injekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile ipd.; oftalmološki in drugi instrumenti in naprave, d. n.
33.20.41 
Instrumenti in naprave za merjenje ali odkrivanje ionizirajočih sevanj
26.51.41 
Instrumenti in naprave za merjenje ali odkrivanje ionizirajočih sevanj

Page 56/104  
Top