CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.12.23 
Rotacijske črpalke za tekočine
28.13.13 
Druge rotacijske črpalke za tekočine
29.12.24 
Druge centrifugalne čršalke za tekočine; druge črpalke; elevatorji za tekočine
28.13.14 
Druge centrifugalne črpalke za tekočine; druge črpalke
29.12.31 
Vakuumske črpalke
28.13.21 
Vakuumske črpalke
29.12.32 
Zračne črpalke na ročni ali nožni pogon
28.13.22 
Zračne črpalke na ročni ali nožni pogon
29.12.33 
Kompresorji za hladilne naprave
28.13.23 
Kompresorji za hladilne naprave
29.12.34 
Zračni kompresorji, vgrajeni na podvozje s kolesi
28.13.24 
Zračni kompresorji, vgrajeni na podvozje s kolesi
29.12.35 
Turbokompresorji
28.13.25 
Turbokompresorji
29.12.36 
Batni kompresorji
28.13.26 
Batni kompresorji
29.12.37 
Rotacijski kompresorji
28.13.27 
Rotacijski kompresorji
29.12.38 
Kompresorji za uporabo v civilnem letalstvu in drugi kompresorji
28.13.28 
Drugi kompresorji
29.12.41 
Deli za hidravlične in pnevmatične pogonske stroje in motorje
28.12.20 
Deli naprav za fluidno tehniko
29.12.42 
Deli za črpalke; deli za elevatorje za tekočine
28.13.31 
Deli črpalk; deli elevatorjev za tekočine
29.12.43 
Deli za zračne ali vakuumske črpalke, zračne ali plinske kompresorje in ventilatorje
28.13.32 
Deli za zračne ali vakuumske črpalke, zračne ali plinske kompresorje in ventilatorje
29.12.91 
Montaža črpalk in kompresorjev
33.20.29 
Montaža drugih strojev in naprav za splošne namene
29.12.92 
Vzdrževanje in popravilo črpalk in kompresorjev
28.12.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za fluidno tehniko
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Popravila in vzdrževanje naprav za fluidno tehniko, drugih črpalk, kompresorjev, pip in ventilov
29.12.99 
Industrijske storitve za črpalke in kompresorje
28.13.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih črpalk in kompresorjev
29.13.11 
Redukcijski ventili, varnostni ventili
28.12.14 
Hidravlični in pnevmatični ventili
28.14.11 
Code: 28.14.11 
Redukcijski ventili, varnostni ventili
29.13.12 
Pipe, zasuni, ventili za odtoke, pomivalna korita, bideje, vodne kotličke, kadi in podobne instalacije; ventili za centralno ogrevanje
28.14.12 
Pipe, zasuni, ventili za vodovodno in sanitarno napeljavo in centralno ogrevanje
29.13.13 
Procesni krmilni ventili, zasuni in pipe
28.14.13 
Procesni krmilni ventili, zasuni in pipe
29.13.20 
Deli za pipe in ventile
28.14.20 
Deli za pipe in ventile in podobni izdelki
29.13.91 
Montaža pip, zasunov, ventilov in podobnih naprav za kovinske cevovode, kotle, rezervoarje ipd.
33.20.29 
Montaža drugih strojev in naprav za splošne namene
29.13.92 
Vzdrževanje in popravilo pip, zasunov, ventilov in podobnih naprav za kovinske cevovode, kotle, rezervoarje ipd.
33.12.12 
Popravila in vzdrževanje naprav za fluidno tehniko, drugih črpalk, kompresorjev, pip in ventilov
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvo
29.13.99 
Industrijske storitve za pipe in ventile
28.14.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih pip in ventilov
29.14.10 
Kroglični ali kotalni ležaji
28.15.10 
Kotalni ležaji
29.14.21 
Členaste verige, iz železa ali jekla
28.15.21 
Verige za mehanski prenos energije, iz železa ali jekla
29.14.22 
Transmisijske gredi in ročice
28.15.22 
Transmisijske gredi in ročice
29.14.23 
Ohišja za ležaje in drsni ležaji
28.15.23 
Ohišja za ležaje in drsni ležaji
29.14.24 
Zobniki in zobniški prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in drugi prenosi hitrosti
28.15.24 
Zobniki in zobniški prenosniki; navojne gredi s kroglicami; menjalniki
29.14.25 
Vztrajniki in jermenice, vključno s tistimi za škripčevja
28.15.25 
Vztrajniki in jermenice, vključno s tistimi za škripčevja
29.14.26 
Sklopke in gredne vezi
28.15.26 
Sklopke in gredne vezi
29.14.31 
Krogle, igle in valjčki; deli za kroglične ali kotalne ležaje
28.15.31 
Krogle, igle in valjčki; deli za kroglične ali kotalne ležaje
29.14.32 
Deli za členaste verige, iz železa ali jekla
28.15.32 
Deli verig za mehanski prenos energije
29.14.33 
Deli za ležaje in elemente za mehanski prenos energije, n.n.d.
28.15.39 
Deli za ležaje in elemente za mehanski prenos energije, n. d.
29.14.90 
Montaža, vzdrževanje in popravilo ležajev, gredi, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
33.12.13 
Popravila in vzdrževanje ležajev, gredi, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Montaža drugih strojev in naprav za splošne namene
29.14.99 
Industrijske storitve za ležaje, grede, zobnike in elemente za mehanski prenos energije
28.15.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ležajev, gredi, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
29.21.11 
Gorilniki za peči; mehanske kurilne naprave; mehanski odstranjevalniki pepela ipd.
28.21.11 
Gorilniki za peči; mehanske kurilne naprave; mehanski odstranjevalniki pepela ipd.

Page 43/104  
Top