CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
93.05.12 
Druge storitve, n.n.d.
96.09.19 
Druge storitve, d. n.
95.00.10 
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem
97.00.10 
Storitve gospodinjstev z zaposlenim osebjem
96.00.10 
Razni izdelki, proizvedeni v zasebnih gospodinjstvih za lastno uporabo
98.10.10 
Neopredeljeni proizvodi gospodinjstev za lastno rabo
97.00.10 
Razne storitve, ki jih opravljajo zasebna gospodinjstva za lastne namene
98.20.10 
Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno rabo
99.00.10 
Storitve ekstrateritorialnih organizacij in združenj
99.00.10 
Storitve eksteritorialnih organizacij in teles

Page 104/104  
Top