CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
92.62.12 
Organiziranje športnih dogodkov
93.12.10 
Storitve športnih klubov
92.62.13 
Druge storitve v zvezi s športnimi dogodki, n.n.d.
79.90.32 
Storitve rezervacij za kongresna središča in razstavne prostore
79.90.39 
Code: 79.90.39 
Storitve rezervacij vstopnic za prireditve in druge storitve rezervacij
85.51.10 
Code: 85.51.10 
Izobraževanje na področju športa in rekreacije
93.19.12 
Code: 93.19.12 
Storitve samostojnih športnikov
93.19.13 
Code: 93.19.13 
Storitve športnih sodnikov, časomerilcev, gorskih vodnikov in druge pomožne storitve za šport in rekreacijo
93.19.19 
Code: 93.19.19 
Druge športne in rekreativne storitve
93.29.19 
Code: 93.29.19 
Razne storitve za zabavo in razvedrilo, d. n.
92.71.10 
Prirejanje iger na srečo in stav
92.00.11 
Prirejanje namiznih iger na srečo
92.00.12 
Code: 92.00.12 
Storitve z avtomati za igre na srečo
92.00.13 
Code: 92.00.13 
Prirejanje loterij, tombol in podobnih iger na srečo
92.00.14 
Code: 92.00.14 
Prirejanje iger na srečo po internetu
92.00.19 
Code: 92.00.19 
Drugo prirejanje iger na srečo
92.00.21 
Code: 92.00.21 
Prirejanje stav po internetu
92.00.29 
Code: 92.00.29 
Drugo prirejanje stav
92.72.11 
Storitve rekreacijskih parkov in kopališč
93.29.11 
Storitve rekreacijskih parkov in kopališč
92.72.12 
Razne storitve za zabavo in razvedrilo, n.n.d.
78.10.12 
Storitve za trajno zaposlovanje drugih delavcev, razen vodilnih kadrov
79.90.39 
Code: 79.90.39 
Storitve rezervacij vstopnic za prireditve in druge storitve rezervacij
93.29.19 
Code: 93.29.19 
Razne storitve za zabavo in razvedrilo, d. n.
93.29.22 
Code: 93.29.22 
Storitve z igralnimi avtomati na kovance
93.01.11 
Zbiranje in dostava perila
96.01.19 
Drugo čiščenje tekstilij
93.01.12 
Pranje tekstila s samopostrežnimi pralnimi stroji
96.01.11 
Storitve s samopostrežnimi pralnimi stroji na žetone
93.01.13 
Pranje in čiščenje drugih tekstilnih izdelkov in krzna
96.01.12 
Storitve kemičnih čistilnic
96.01.19 
Code: 96.01.19 
Drugo čiščenje tekstilij
93.01.14 
Kemično čiščenje
96.01.12 
Storitve kemičnih čistilnic
93.01.15 
Likanje
96.01.13 
Likanje
93.01.16 
Barvanje
96.01.14 
Barvanje tekstilij
93.02.10 
Neobdelani človeški lasje; odpadki človeških las
96.02.20 
Neobdelani človeški lasje
93.02.21 
Frizerske storitve za ženske
96.02.11 
Frizerske storitve za ženske
93.02.22 
Frizerske in brivske storitve za moške
96.02.12 
Frizerske in brivske storitve za moške
93.02.23 
Kozmetične, manikirske in pedikerske storitve
96.02.13 
Kozmetične, manikirske in pedikerske storitve
96.02.19 
Code: 96.02.19 
Druge lepotilne storitve
93.03.11 
Storitve pokopališč in krematorijev
96.03.11 
Storitve pokopališč in krematorijev
93.03.12 
Druge pogrebne storitve
96.03.12 
Druge pogrebne storitve
93.04.10 
Storitve za nego telesa
93.13.10 
Storitve obratov za fitnes
96.04.10 
Code: 96.04.10 
Storitve za nego telesa
93.05.11 
Storitve za hišne živali
96.09.11 
Storitve za hišne živali
93.05.12 
Druge storitve, n.n.d.
85.51.10 
Izobraževanje na področju športa in rekreacije
96.09.12 
Code: 96.09.12 
Storitve spremljevalcev, družabnic
96.09.13 
Code: 96.09.13 
Storitve z drugje nerazvrščenimi avtomati, ki delujejo na kovance

Page 103/104  
Top