CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
12.00.10 
Uranova in torijeva ruda
07.21.10 
Uranova in torijeva ruda
13.10.10 
Železova ruda
07.10.10 
Železova ruda
13.20.11 
Bakrove rude in koncentrati
07.29.11 
Bakrove rude in koncentrati
13.20.12 
Nikljeve rude in koncentrati
07.29.12 
Nikljeve rude in koncentrati
13.20.13 
Aluminijeve rude in koncentrati
07.29.13 
Aluminijeve rude in koncentrati
13.20.14 
Rude in koncentrati plemenitih kovin
07.29.14 
Rude in koncentrati plemenitih kovin
13.20.15 
Svinčeve, cinkove in kositrove rude in koncentrati
07.29.15 
Svinčeve, cinkove in kositrove rude in koncentrati
13.20.16 
Rude in koncentrati drugih neželeznih kovin
07.29.19 
Rude in koncentrati drugih neželeznih kovin, d. n.
14.11.11 
Marmor in drug apnenčast kamen za spomenike ali gradbeništvo
08.11.11 
Marmor in drug apnenčev okrasni ali gradbeni kamen
14.11.12 
Granit, peščenjak in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo
08.11.12 
Granit, peščenjak in drug okrasni ali gradbeni kamen
14.12.10 
Apnenec in sadra
08.11.20 
Apnenec in sadra
14.12.20 
Kreda in dolomit
08.11.30 
Kreda in nežgan dolomit
23.52.30 
Code: 23.52.30 
Žgan ali sintran dolomit
14.13.10 
Skrilavec
08.11.40 
Skrilavec
14.21.11 
Naravni pesek
08.12.11 
Naravni pesek
14.21.12 
Drobljen in lomljen kamen, kameni prah; prodniki, gramoz
08.12.12 
Drobljen in lomljen kamen, kameni prah; prodniki, gramoz
14.21.13 
Makadam; termakadam
08.12.13 
Mešanice žlindre in podobnih industrijskih odpadkov za gradbeništvo, vključno s prodniki, gramozom, debelim in drobnim gramozom ali ne
23.99.13 
Code: 23.99.13 
Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta in materialov iz umetnega kamna in bitumna, naravnega asfalta ali sorodnih vezivnih snovi
14.22.11 
Kaolin in druge kaolinske gline
08.12.21 
Kaolin in druge kaolinske gline
14.22.12 
Druge gline, andaluzit, kianit in silimanit; mulit; šamotne in dinas zemljine
08.12.22 
Druge gline, andaluzit, kianit in silimanit; mulit; šamotne in dinas zemljine
14.30.11 
Naravni kalcijevi ali aluminijevi kalcijevi fosfati; karnalit, silvit in druge surove naravne kalijeve soli
08.91.11 
Naravni kalcijevi ali aluminijevi kalcijevi fosfati
08.91.19 
Code: 08.91.19 
Drugi minerali za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo gnojil
14.30.12 
Nepraženi železovi piriti; surovo ali neprečiščeno žveplo
08.91.12 
Nepraženi železovi piriti; surovo ali neprečiščeno žveplo
14.30.13 
Drugi minerali za kemijsko proizvodnjo
08.91.19 
Drugi minerali za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo gnojil
14.40.10 
Sol in čisti natrijev klorid
08.93.10 
Sol in čisti natrijev klorid; morska voda
10.84.30 
Code: 10.84.30 
Jedilna sol
14.50.10 
Naravni bitumen in asfalt; asfaltne kamnine
08.99.10 
Naravni bitumen in asfalt; asfaltne kamnine
14.50.21 
Dragi in poldragi kamni (razen industrijskih diamantov), neobdelani ali samo razžagani ali grobo oblikovani
08.99.21 
Dragi in poldragi kamni (razen industrijskih diamantov), neobdelani ali samo razžagani ali grobo oblikovani
14.50.22 
Industrijski diamanti; plovec, smirek; naravni korund, naravni granat in druga naravna brusila
08.99.22 
Industrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani; plovec; smirek; naravni korund, naravni granat in druga naravna brusila
14.50.23 
Drugi minerali, n.n.d.
08.11.12 
Granit, peščenjak in drug okrasni ali gradbeni kamen
08.99.29 
Code: 08.99.29 
Drugi minerali
38.21.40 
Code: 38.21.40 
Pepel in ostanki sežiganja odpadkov
15.11.11 
Goveje meso, sveže ali ohlajeno
10.11.11 
Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
15.11.12 
Goveje meso, zamrznjeno
10.11.31 
Goveje meso, zamrznjeno
15.11.13 
Prašičje meso, sveže ali ohlajeno
10.11.12 
Prašičje meso, sveže ali ohlajeno
15.11.14 
Prašičje meso, zamrznjeno
10.11.32 
Prašičje meso, zamrznjeno
15.11.15 
Ovčje meso, sveže ali ohlajeno
10.11.13 
Ovčje meso, sveže ali ohlajeno
15.11.16 
Ovčje meso, zamrznjeno
10.11.33 
Ovčje meso, zamrznjeno
15.11.17 
Kozje meso
10.11.14 
Kozje meso, sveže ali ohlajeno
10.11.34 
Code: 10.11.34 
Kozje meso, zamrznjeno

Page 8/104  
Top