CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
50.10.23 
Trgovina na drobno s počitniškimi prikolicami in avtodomi
45.11.23 
Maloprodaja novih avtomobilov za posebne namene, kot so reševalna vozila, minibusi, terenska vozila ipd. (bruto mase ≤ 3,5 t)
45.19.22 
Code: 45.19.22 
Maloprodaja počitniških prikolic in avtodomov v specializiranih prodajalnah
45.19.39 
Code: 45.19.39 
Druga maloprodaja motornih vozil
50.10.30 
Posredovanje pri prodaji motornih vozil
45.11.41 
Posredovanje pri veleprodaji avtomobilov in lahkih motornih vozil po internetu
45.11.49 
Code: 45.11.49 
Drugo posredovanje pri veleprodaji avtomobilov in lahkih motornih vozil
45.19.41 
Code: 45.19.41 
Posredovanje pri veleprodaji drugih motornih vozil po internetu
45.19.49 
Code: 45.19.49 
Drugo posredovanje pri veleprodaji motornih vozil
50.20.11 
Vzdrževanje in popravila osebnih avtomobilov, razen električne napeljave, pnevmatik in karoserij
45.20.11 
Redno vzdrževanje in popravila (razen električne napeljave, pnevmatik in karoserije) osebnih avtomobilov in lahkih tovornih motornih vozil
50.20.12 
Popravila električne napeljave v osebnih avtomobilih
45.20.12 
Popravila električne napeljave osebnih avtomobilov in lahkih tovornih motornih vozil
50.20.13 
Popravila avtomobilskih pnevmatik, tudi centriranje koles
45.20.13 
Popravila pnevmatik, tudi centriranje koles osebnih avtomobilov in lahkih tovornih motornih vozil
50.20.14 
Popravila karoserij in podobne storitve (popravila vrat, ključavnic, oken, kleparstvo, ličarstvo), za osebne avtomobile
45.20.14 
Popravila karoserije in podobne storitve (popravila vrat, ključavnic, oken, kleparstvo, ličarstvo) osebnih avtomobilov in lahkih tovornih motornih vozil
50.20.21 
Vzdrževanje in popravila drugih motornih vozil, razen električne napeljave in karoserij
45.20.21 
Redno vzdrževanje in popravila (razen električne napeljave in karoserije) drugih motornih vozil
50.20.22 
Popravila električne napeljave v drugih motornih vozilih
45.20.22 
Popravila električne napeljave v drugih motornih vozilih
50.20.23 
Popravila karoserij in podobne storitve (popravila vrat, ključavnic, oken, kleparstvo, ličarstvo), za druga motorna vozila
45.20.23 
Popravila karoserije in podobne storitve (popravila vrat, ključavnic, oken, kleparska in ličarska dela) drugih motornih vozil
50.20.31 
Pranje avtomobilov in podobne storitve
45.20.30 
Pranje avtomobilov, loščenje in podobne storitve
50.20.32 
Pomoč na cestah, vlečna služba
52.21.25 
Vleka zasebnih in komercialnih vozil
50.30.11 
Trgovina na debelo s pnevmatikami
45.31.11 
Veleprodaja avtomobilskih plaščev in zračnic
50.30.12 
Trgovina na debelo z drugimi deli in opremo za motorna vozila
45.31.12 
Veleprodaja drugih delov in opreme za motorna vozila
50.30.21 
Trgovina na drobno s pnevmatikami
45.32.11 
Maloprodaja avtomobilskih plaščev v specializiranih prodajalnah
45.32.21 
Code: 45.32.21 
Internetna maloprodaja delov in opreme za motorna vozila
45.32.22 
Code: 45.32.22 
Maloprodaja delov in opreme za motorna vozila po pošti
45.32.29 
Code: 45.32.29 
Druga maloprodaja delov in opreme za motorna vozila
50.30.22 
Trgovina na drobno z drugimi deli in opremo za motorna vozila
45.32.12 
Maloprodaja drugih delov in opreme za motorna vozila v specializiranih prodajalnah
45.32.21 
Code: 45.32.21 
Internetna maloprodaja delov in opreme za motorna vozila
45.32.22 
Code: 45.32.22 
Maloprodaja delov in opreme za motorna vozila po pošti
45.32.29 
Code: 45.32.29 
Druga maloprodaja delov in opreme za motorna vozila
50.30.30 
Posredovanje pri prodaji delov in opreme za motorna vozila
45.31.20 
Posredovanje pri veleprodaji delov in opreme za motorna vozila
50.40.10 
Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
45.40.10 
Veleprodaja motornih koles, delov in opreme zanje
50.40.20 
Trgovina na drobno z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
45.40.20 
Maloprodaja motornih koles, delov in opreme zanje v specializiranih prodajalnah
45.40.30 
Code: 45.40.30 
Druga maloprodaja motornih koles, delov in opreme zanje
50.40.30 
Posredovanje pri prodaji motornih koles ter delov in opreme zanje
45.40.40 
Posredovanje pri veleprodaji motornih koles ter delov in opreme zanje
50.40.40 
Vzdrževanje in popravila motornih koles
45.40.50 
Vzdrževanje in popravila motornih koles
50.50.10 
Trgovina na drobno z motornimi gorivi
47.00.81 
Maloprodaja motornih goriv
51.11.11 
Posredovanje pri prodaji živih živali
46.11.11 
Posredovanje pri veleprodaji živih živali
51.11.12 
Posredovanje pri prodaji osnovnih kmetijskih proizvodov, tekstilnih surovin in polizdelkov
46.11.12 
Posredovanje pri veleprodaji cvetja in rastlin
46.11.19 
Code: 46.11.19 
Posredovanje pri veleprodaji drugih kmetijskih surovin, tekstilnih surovin in polizdelkov
51.12.11 
Posredovanje pri prodaji goriv
46.12.11 
Posredovanje pri veleprodaji trdnih, tekočih in plinastih goriv ter podobnih izdelkov
51.12.12 
Posredovanje pri prodaji rud in kovin
46.12.12 
Posredovanje pri veleprodaji rud in kovin v primarnih oblikah
51.12.13 
Posredovanje pri prodaji industrijskih in tehničnih kemikalij
46.12.13 
Posredovanje pri veleprodaji industrijskih kemikalij, gnojil in agrokemičnih izdelkov
51.13.11 
Posredovanje pri prodaji lesa in lesnih izdelkov
46.13.11 
Posredovanje pri veleprodaji lesa in lesnih izdelkov

Page 71/104  
Top