CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
32.10.71 
Deli za električne kondenzatorje
27.90.81 
Deli električnih kondenzatorjev
32.10.72 
Deli za električne upore, reostate in potenciometre
27.90.82 
Deli električnih uporov, reostatov, potenciometrov
32.10.73 
Deli za elektronke in druge elektronske komponente, n.n.d.
26.11.40 
Deli za elektronske in druge elektronske komponente, d. n.
32.10.91 
Storitve v zvezi s tiskanjem vezij
26.11.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih komponent
26.12.91 
Code: 26.12.91 
Storitve v zvezi s tiskanjem vezij
26.12.99 
Code: 26.12.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih plošč
32.10.92 
Storitve v zvezi s proizvodnjo elektronskih integriranih vezij
26.11.91 
Storitve v zvezi s proizvodnjo elektronskih integriranih vezij
26.11.99 
Code: 26.11.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih komponent
26.12.99 
Code: 26.12.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih plošč
32.20.11 
Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo
26.30.11 
Oddajniki z vdelanim sprejemnikom
26.30.12 
Code: 26.30.12 
Oddajniki brez vdelanega sprejemnika
26.30.22 
Code: 26.30.22 
Telefoni za mobilno omrežje ali druga brezžična omrežja
32.20.12 
Televizijske kamere
26.30.13 
Televizijske kamere
32.20.20 
Električne naprave za telefonijo ali telegrafijo; videofoni
26.20.16 
Vhodne ali izhodne enote, z ali brez pomnilnih enot
26.20.18 
Code: 26.20.18 
Enote, ki opravljajo dve ali več naslednjih funkcij: tiskanje, skeniranje, kopiranje ter pošiljanje in prejemanje faksov
26.30.21 
Code: 26.30.21 
Žični telefonski aparati z brezžično slušalko
26.30.23 
Code: 26.30.23 
Drugi telefonski aparati in naprave za prenos ali sprejem glasu, slik ali drugih podatkov, vključno aparati za komuniciranje v žičnem ali brezžičnem omrežju (kot je lokalno ali prostrano omrežje)
32.20.30 
Deli električnih telefonskih ali telegrafskih naprav
26.30.30 
Deli električnih telefonskih ali telegrafskih naprav
26.30.40 
Code: 26.30.40 
Antene in antenski reflektorji vseh vrst in njihovi deli; deli radijskih ali televizijskih oddajnikov in televizijskih kamer
32.20.91 
Montaža televizijskih in radijskih oddajnikov ter naprav za telefonijo in telegrafijo
33.20.42 
Montaža profesionalne elektronske opreme
32.20.92 
Vzdrževanje in popravilo televizijskih in radijskih oddajnikov ter naprav za telefonijo in telegrafijo
33.13.19 
Popravila in vzdrževanje drugih profesionalnih elektronskih naprav
95.12.10 
Code: 95.12.10 
Popravila komunikacijskih naprav
32.20.99 
Industrijske storitve za televizijske in radijske oddajnike ter naprave za telefonijo in telegrafijo
26.30.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje komunikacijskih naprav
32.30.11 
Radijski sprejemniki (razen za motorna vozila), ki lahko delujejo brez zunanjega vira napajanja
26.40.11 
Radijski sprejemniki (razen za motorna vozila), ki lahko delujejo brez zunanjega vira energije
32.30.12 
Radijski sprejemniki, ki delujejo samo prek zunanjega vira energije
26.40.12 
Radijski sprejemniki, ki delujejo samo preko zunanjega vira energije
32.30.20 
Televizijski sprejemniki
26.20.17 
Monitorji in projektorji, ki se uporabljajo predvsem v sistemih za obdelavo podatkov
26.40.20 
Code: 26.40.20 
Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike
26.40.34 
Code: 26.40.34 
Monitorji in projektorji, nevgrajeni v televizijski sprejemnik in ki se načeloma ne uporabljajo v sistemih za obdelavo podatkov
32.30.31 
Gramofoni, kasetofoni in druge naprave za predvajanje zvočnih zapisov
26.40.31 
Gramofoni, kasetofoni in druge naprave za predvajanje zvočnih zapisov
32.30.32 
Magnetofoni in druge naprave za snemanje zvoka
26.30.23 
Drugi telefonski aparati in naprave za prenos ali sprejem glasu, slik ali drugih podatkov, vključno aparati za komuniciranje v žičnem ali brezžičnem omrežju (kot je lokalno ali prostrano omrežje)
26.40.32 
Code: 26.40.32 
Magnetofoni in druge naprave za snemanje zvoka
28.23.23 
Code: 28.23.23 
Drugi pisarniški stroji
33.12.16 
Code: 33.12.16 
Popravila in vzdrževanje pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
32.30.33 
Videorekorderji ipd.; videokamere ipd.; digitalni fotoaparati
26.40.33 
Videorekorderji, videokamere in druge naprave za snemanje ali predvajanje slikovnih zapisov
26.70.13 
Code: 26.70.13 
Digitalni fotoaparati
32.30.41 
Mikrofoni in stojala zanje
26.40.41 
Mikrofoni in stojala zanje
32.30.42 
Zvočniki; slušalke, kombinirane z mikrofonom ali ne, in kompleti, sestavljeni iz mikrofona in enega ali več zvočnikov
26.40.42 
Zvočniki; slušalke, kombinirane z mikrofonom ali ne, in kompleti, sestavljeni iz mikrofona in enega ali več zvočnikov
32.30.43 
Audiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka
26.40.43 
Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka
32.30.44 
Sprejemniki za radiotelefonijo ali telegrafijo, n.n.d.
26.30.23 
Drugi telefonski aparati in naprave za prenos ali sprejem glasu, slik ali drugih podatkov, vključno aparati za komuniciranje v žičnem ali brezžičnem omrežju (kot je lokalno ali prostrano omrežje)
26.40.44 
Code: 26.40.44 
Radijski pozivniki in drugje nerazvrščeni sprejemniki za radiotelefonijo ali telegrafijo

Page 55/104  
Top