CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
31.20.22 
Avtomatska izklopna stikala, za napetosti do 1000 V
27.12.22 
Avtomatska izklopna stikala, za napetosti ≤ 1 000 V
31.20.23 
Naprave za varovanje električnih tokokrogov, n.n.d., napetosti do 1000 V
27.12.23 
Druge naprave za varovanje električnih tokokrogov, za napetosti ≤ 1 000 V
31.20.24 
Releji, za napetosti do 1000 V
27.12.24 
Releji, za napetosti ≤ 1 000 V
31.20.25 
Stikala, n.n.d., za napetosti do 1 000 V
27.33.11 
Stikala, za napetosti ≤ 1 000 V
31.20.26 
Okovi žarnic, za napetosti do 1 000 V
27.33.12 
Okovi žarnic, za napetosti ≤ 1 000 V
31.20.27 
Vtiči, vtičnice, konektorji in druge naprave za povezavo v električnih tokokrogih, n.n.d.
26.11.40 
Deli za elektronske in druge elektronske komponente, d. n.
27.33.13 
Code: 27.33.13 
Vtiči, vtičnice, konektorji in druge naprave za povezavo v električnih tokokrogih, d. n.
31.20.31 
Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov, za napetosti do 1000 V
27.12.31 
Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov, za napetosti ≤ 1 000 V
31.20.32 
Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov, za napetosti do 1000 V
27.12.32 
Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov, za napetosti > 1 000 V
31.20.40 
Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.12.40 
Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
31.20.91 
Montaža naprav za krmiljenje in distribucijo elektrike
33.20.50 
Montaža električnih naprav
31.20.92 
Vzdrževanje in popravilo naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
33.14.11 
Popravila in vzdrževanje elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Popravila in vzdrževanje drugih profesionalnih električnih naprav
31.20.99 
Industrijske storitve za naprave za krmiljenje in distribucijo elektrike
27.12.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.33.99 
Code: 27.33.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za ožičenje
31.30.11 
Izolirana žica za navitja
27.32.11 
Izolirana žica za navitja
27.90.12 
Code: 27.90.12 
Električni izolatorji; izolirni deli za električne stroje ali opremo; cevi za električne vodnike
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Popravila in vzdrževanje drugih profesionalnih električnih naprav
31.30.12 
Koaksialni kabli in drugi koaksialni električni vodniki
27.32.12 
Koaksialni kabli in drugi koaksialni električni vodniki
27.90.12 
Code: 27.90.12 
Električni izolatorji; izolirni deli za električne stroje ali opremo; cevi za električne vodnike
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Popravila in vzdrževanje drugih profesionalnih električnih naprav
31.30.13 
Drugi električni vodniki, za napetosti do 1000 V
27.32.13 
Drugi električni vodniki, za napetosti ≤ 1 000 V
27.90.12 
Code: 27.90.12 
Električni izolatorji; izolirni deli za električne stroje ali opremo; cevi za električne vodnike
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Popravila in vzdrževanje drugih profesionalnih električnih naprav
31.30.14 
Električni vodniki, za napetosti nad 1000 V
27.32.14 
Drugi električni vodniki, za napetosti > 1 000 V
27.90.12 
Code: 27.90.12 
Električni izolatorji; izolirni deli za električne stroje ali opremo; cevi za električne vodnike
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Popravila in vzdrževanje drugih profesionalnih električnih naprav
31.30.15 
Kabli iz posamično oplaščenih optičnih vlaken
27.31.11 
Kabli iz posamično oplaščenih optičnih vlaken
31.30.99 
Industrijske storitve za izolirane električne vodnike in žico
27.31.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kablov iz optičnih vlaken
27.32.99 
Code: 27.32.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih električnih kablov in žic
31.40.11 
Primarni členi in primarne baterije
27.20.11 
Primarni členi in primarne baterije
31.40.12 
Deli za primarne člene in primarne baterije
27.20.12 
Deli za primarne člene in primarne baterije
31.40.21 
Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev
27.20.21 
Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Popravila in vzdrževanje drugih profesionalnih električnih naprav
31.40.22 
Drugi svinčevi akumulatorji, razen za zagon batnih motorjev
27.20.22 
Drugi svinčevi akumulatorji, razen za zagon batnih motorjev
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Popravila in vzdrževanje drugih profesionalnih električnih naprav
31.40.23 
Nikelj-kadmijevi, nikelj-železovi in drugi električni akumulatorji
27.20.23 
Nikelj-kadmijevi, nikelj-kovinsko-hidridni, litij-ionski, litij-polimerni, nikelj-železovi in drugi električni akumulatorji
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Popravila in vzdrževanje drugih profesionalnih električnih naprav
31.40.24 
Deli za električne akumulatorje, vključno s separatorji
27.20.24 
Deli za električne akumulatorje, vključno s separatorji
31.40.30 
Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev; izrabljene primarne celice, primarne baterije in električni akumulatorji
38.12.27 
Odpadne baterije in akumulatorji

Page 52/104  
Top