CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.43.12 
Stroji za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih trdih materialov
28.49.12 
Stroji za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih trdih materialov; stroji in naprave za galvanizacijo
29.43.20 
Stroji in naprave za varjenje in spajkanje, površinsko kaljenje in vroče brizganje
27.90.31 
Električni stroji in naprave za spajkanje in varjenje; električni stroji in aparati za vroče brizganje kovin ali sintranih kovinskih karbidov
28.29.70 
Code: 28.29.70 
Neelektrične naprave za spajkanje in varjenje ter deli zanje; naprave na plin za površinsko kaljenje
29.43.31 
Orodna vpenjala in samoodpiralne glave za rezanje navojev
28.49.21 
Orodna vpenjala, samoodpiralne glave za rezanje navojev
29.43.32 
Vpenjala za obdelovance
28.49.22 
Vpenjala za obdelovance
29.43.33 
Razdelilne glave in druge posebne naprave za obdelovalne stroje
28.49.23 
Razdelilne glave in druge posebne naprave za obdelovalne stroje
29.43.34 
Deli in pribor za stroje za obdelavo lesa, plute, kamna, trde gume in podobnih trdih materialov
28.49.24 
Deli in oprema za stroje za obdelavo lesa, plute, kamna, trde gume in podobnih trdih materialov
29.43.35 
Deli za druge obdelovalne stroje
27.90.32 
Deli za električne stroje in naprave za spajkanje in varjenje ter za vroče brizganje kovin ali sintranih kovinskih karbidov
28.29.86 
Code: 28.29.86 
Deli neelektričnih strojev in naprav za spajkanje in varjenje; stroji in aparati na plin za površinsko kaljenje
29.43.91 
Montaža strojev za obdelavo lesa, plute, kamna, trde gume in podobnih trdih materialov
33.20.29 
Montaža drugih strojev in naprav za splošne namene
29.43.92 
Vzdrževanje in popravilo strojev za obdelavo lesa, plute, kamna, trde gume in podobnih trdih materialov
33.12.19 
Popravila in vzdrževanje drugih strojev in naprav za splošne namene
33.12.22 
Code: 33.12.22 
Popravila in vzdrževanje obdelovalnih strojev
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Popravila in vzdrževanje drugih strojev in naprav za posebne namene
29.43.99 
Industrijske storitve za druge obdelovalne stroje, n.n.d.
28.49.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih obdelovalnih strojev
29.51.11 
Konverterji, livarski lonci, kokile za ingote in livarski stroji; valjalne proge
28.91.11 
Konvertorji, livarski lonci, kokile za ingote in livarski stroji; valjalne proge
29.51.12 
Deli za metalurške stroje in naprave; deli za valjalne proge
28.91.12 
Deli za metalurške stroje in naprave; deli za valjalne proge
29.51.91 
Montaža metalurških strojev in naprav
33.20.33 
Montaža industrijskih strojev in naprav ter opreme za metalurgijo
29.51.92 
Vzdrževanje in popravilo metalurških strojev in naprav
33.12.23 
Popravila in vzdrževanje metalurških strojev in naprav
29.51.99 
Industrijske storitve za metalurške stroje in naprave
28.91.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje metalurških strojev in naprav
29.52.11 
Kontinuirano delujoča dvigala in transportni trakovi za delo pod zemljo
28.92.11 
Kontinuirano delujoča dvigala in transportni trakovi za delo pod zemljo
29.52.12 
Stroji za spodrezovanje premoga ali kamnin ter za vrtanje predorov; drugi stroji za vrtanje
28.92.12 
Stroji za spodrezovanje premoga ali kamnin ter za vrtanje predorov; drugi stroji za vrtanje
29.52.21 
Samovozni buldožerji in poravnalni stroji
28.92.21 
Samovozni buldožerji in poravnalni stroji
29.52.22 
Samovozni grederji in ravnalniki
28.92.22 
Samovozni grejderji in ravnalniki
29.52.23 
Samovozni skreperji
28.92.23 
Samovozni skreperji
29.52.24 
Samovozni zbijalni stroji in cestni valjarji
28.92.24 
Samovozni zbijalni stroji in cestni valjarji
29.52.25 
Samovozni čelni lopatasti nakladalniki
28.92.25 
Samovozni čelni lopatasti nakladalniki
29.52.26 
Samovozni žlični bagri, nakladalniki z vrtljivo nadgradnjo, razen čelnih lopatastih nakladalnikov
28.92.26 
Samovozni žlični bagri, nakladalniki z vrtljivo nadgradnjo, razen čelnih lopatastih nakladalnikov
29.52.27 
Drugi samovozni žlični bagri in nakladalniki; drugi samovozni stroji za kopanje
28.92.27 
Drugi samovozni žlični bagri in nakladalniki; drugi samovozni stroji za kopanje
29.52.28 
Plugi za poravnalne stroje ali buldožerje
28.92.28 
Lemeži za buldožerje ali poravnalne stroje
29.52.30 
Drugi stroji in naprave za kopanje
28.92.30 
Drugi stroji in naprave za kopanje
29.52.40 
Strojne naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje zemlje, kamenja, rud in drugih mineralnih materialov; naprave za izdelavo livarskih kalupov
28.92.40 
Strojni in naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje zemlje, kamenja, rud in drugih mineralnih materialov
28.99.39 
Code: 28.99.39 
Lansirne naprave za letala, krovna prestrezala ipd.; stroji za uravnoteženje koles; drugi stroji in naprave za posebne namene
29.52.50 
Traktorji goseničarji
28.92.50 
Traktorji goseničarji
29.52.61 
Deli za stroje in naprave za vrtanje, kopanje ali dvigovanje; deli za žerjave
28.92.61 
Deli za stroje in naprave za vrtanje, kopanje ali dvigovanje; deli za žerjave
29.52.62 
Deli za stroje in naprave za obdelavo zemlje, rudnin in drugih mineralnih snovi in mineralnih materialov
28.92.62 
Deli za stroje in naprave za obdelavo zemlje, rudnin in drugih mineralnih snovi in mineralnih materialov
29.52.91 
Montaža strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje naravnih kamnin in gradbeništvo
33.20.34 
Montaža industrijskih strojev in naprav ter opreme za rudarstvo
29.52.92 
Vzdrževanje in popravilo strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje naravnih kamnin in gradbeništvo
33.12.24 
Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvo
29.52.99 
Industrijske storitve za stroje in naprave za rudarstvo, pridobivanje naravnih kamnin in gradbeništvo
28.92.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje naravnih kamnin in gradbeništvo
29.53.11 
Centrifugalni separatorji smetane
28.93.11 
Centrifugalni separatorji smetane
29.53.12 
Stroji in naprave za mlekarne
28.93.12 
Drugi stroji in naprave za proizvodnjo mlečnih izdelkov

Page 47/104  
Top