CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.32.61 
Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje jajc, sadja ali drugih kmetijskih pridelkov, razen semen, zrna ali suhih stročnic
28.30.81 
Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje jajc, sadja ali drugih kmetijskih pridelkov, razen semen, zrna ali suhih stročnic
29.32.62 
Molzni stroji
28.30.82 
Molzni stroji
29.32.63 
Strojne naprave za pripravo krmil; strojne naprave za vzrejo perutnine; valilniki in tople baterije za piščance
28.30.83 
Stroji in naprave za pripravo krmil
28.30.84 
Code: 28.30.84 
Valilniki in tople baterije za piščance
28.30.85 
Code: 28.30.85 
Naprave za rejo perutnine
29.32.64 
Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje semena, zrnja ali suhih stročnic
28.93.20 
Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje semena, zrnja ali suhih stročnic
29.32.65 
Strojne naprave za kmetijstvo, vrtnarstvo, gozdarstvo, perutninarstvo ali čebelarstvo, n.n.d.
28.30.86 
Stroji in naprave za kmetijstvo, vrtnarstvo, gozdarstvo, perutninarstvo ali čebelarstvo, d. n.
29.32.70 
Deli za kmetijske in gozdarske stroje
28.30.91 
Deli strojev za spravilo pridelkov
28.30.92 
Code: 28.30.92 
Deli strojev za obdelavo zemlje
28.30.93 
Code: 28.30.93 
Deli za druge kmetijske stroje in naprave
29.32.91 
Montaža kmetijskih in gozdarskih strojev
33.20.31 
Montaža industrijskih strojev in naprav za kmetijstvo
29.32.92 
Vzdrževanje in popravilo kmetijskih in gozdarskih strojev
33.12.21 
Popravila in vzdrževanje kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvo
29.32.99 
Industrijske storitve za druge kmetijske in gozdarske stroje
28.30.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kmetijskih in gozdarskih strojev
29.41.11 
Ročni prenosni obdelovalni stroji
28.24.11 
Ročni prenosni obdelovalni stroji z lastnim elektromotorjem
28.24.12 
Code: 28.24.12 
Drugi ročni prenosni stroji
33.12.17 
Code: 33.12.17 
Popravila in vzdrževanje ročnih obdelovalnih strojev
29.41.12 
Deli za ročne prenosne obdelovalne stroje
28.24.21 
Deli ročnih prenosnih obdelovalnih strojev z lastnim elektromotorjem
28.24.22 
Code: 28.24.22 
Deli drugih ročnih prenosnih strojev
29.41.99 
Industrijske storitve za ročne prenosne obdelovalne stroje
28.24.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ročnih prenosnih strojev
29.42.11 
Stroji za obdelavo materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala z laserjem, ultrazvokom ipd.
28.41.11 
Stroji za obdelavo kovin z odvzemanjem materiala z laserjem, ultrazvokom ipd.
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Stroji, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za proizvodnjo polprevodnikov ali polprevodniških rezin, polprevodniških elementov, elektronskih integriranih vezij ali ploskih ravnih prikazovalnikov
29.42.12 
Centri za strojno obdelavo, stroji s samostojnimi obdelovalnimi enotami in prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo kovin
28.41.12 
Centri za strojno obdelavo, stroji s samostojnimi obdelovalnimi enotami in prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo kovin
29.42.21 
Stružnice za obdelavo kovin z odrezovanjem
28.41.21 
Stružnice za obdelavo kovin
29.42.22 
Obdelovalni stroji za vrtanje, povrtavanje ali rezkanje kovin
28.41.22 
Obdelovalni stroji za vrtanje, povrtavanje ali rezkanje kovin; stroji za vrezovanje ali narezovanje navojev, d. n.
29.42.23 
Stroji za vrezovanje navojev, n.n.d.
28.41.22 
Obdelovalni stroji za vrtanje, povrtavanje ali rezkanje kovin; stroji za vrezovanje ali narezovanje navojev, d. n.
29.42.31 
Stroji za posnemanje robov, ostrenje, brušenje, poliranje, žaganje, odrezovanje ali drugačno končno obdelavo kovin
28.41.23 
Stroji za posnemanje robov, ostrenje, brušenje ali drugačno končno obdelavo kovin
28.41.24 
Code: 28.41.24 
Stroji za skobljanje, žaganje, odrezovanje ali drugačno rezanje kovin
29.42.32 
Numerično krmiljeni stroji za upogibanje, robljenje, ravnanje, striženje in izrezovanje kovin
28.41.31 
Stroji za upogibanje, robljenje in ravnanje kovin
28.41.32 
Code: 28.41.32 
Stroji za striženje, zarezovanje, izrezovanje kovin
29.42.33 
Stroji za upogibanje, robljenje, ravnanje in striženje kovin, brez numeričnega krmiljenja
28.41.31 
Stroji za upogibanje, robljenje in ravnanje kovin
28.41.32 
Code: 28.41.32 
Stroji za striženje, zarezovanje, izrezovanje kovin
29.42.34 
Stroji in kladiva za kovanje ali stiskanje v utopih; hidravlične stiskalnice in stiskalnice za obdelavo kovin
28.41.33 
Stroji in kladiva za kovanje ali stiskanje v utopih; hidravlične stiskalnice in stiskalnice za obdelavo kovin, d. n.
29.42.35 
Stroji, n.n.d., za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov, brez odvzemanja materiala
28.41.34 
Stroji, d. n., za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov, brez odvzemanja materiala
29.42.40 
Deli in pribor za stroje za obdelavo kovin
28.41.40 
Deli in oprema za stroje za obdelavo kovin
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Deli strojev, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za proizvodnjo polprevodnikov ali polprevodniških rezin, polprevodniških elementov, elektronskih integriranih vezij ali ravnih ploščatih prikazovalnikov
29.42.91 
Montaža strojev za obdelavo kovin
33.20.32 
Montaža strojev in naprav za obdelavo kovin
29.42.92 
Vzdrževanje in popravilo strojev za obdelavo kovin
33.12.22 
Popravila in vzdrževanje obdelovalnih strojev
29.42.99 
Industrijske storitve za druge stroje za obdelavo kovin
28.41.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za obdelavo kovin
29.43.11 
Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona ali podobnih mineralnih materialov ali za hladno obdelavo stekla
28.49.11 
Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona ali podobnih mineralnih materialov ali za hladno obdelavo stekla

Page 46/104  
Top