CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
26.13.13 
Namizni, kuhinjski, toaletni, pisarniški ter okrasni izdelki iz stekla
23.13.13 
Namizni, kuhinjski, toaletni, pisarniški ter okrasni izdelki iz stekla
26.13.14 
Stekleni vložki za termovke ali druge vakuumske posode
23.13.14 
Stekleni vložki za termovke ali druge vakuumske posode
26.13.91 
Dodelava steklenih kozarcev in drugih namiznih ali kuhinjskih steklenih izdelkov
23.13.91 
Dodelava steklenih kozarcev in drugih namiznih ali kuhinjskih steklenih izdelkov
23.13.99 
Code: 23.13.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje votlega stekla
26.13.92 
Dodelava steklenih posod
23.13.92 
Dodelava steklenih posod
23.13.99 
Code: 23.13.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje votlega stekla
26.14.11 
Prameni, roving preja in rezane niti iz steklenih vlaken
23.14.11 
Prameni, roving, preja in rezane niti iz steklenih vlaken
26.14.12 
Koprena (voal), mreže, mat, plošče in drugi izdelki iz steklenih vlaken, razen tkanin
23.14.12 
Koprena (voal), mreže, mat, plošče in drugi izdelki iz steklenih vlaken, razen tkanin
26.14.99 
Industrijske storitve za steklena vlakna
23.14.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje steklenih vlaken
26.15.11 
Steklo v masi, v obliki krogel (razen kroglic), palic, cevi, neobdelano; stekleni odpadki in ostanki
23.19.11 
Steklo v masi, v obliki krogel (razen mikrokroglic), palic, cevi, neobdelano
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Stekleni odpadki
26.15.12 
Bloki, opeke, ploščice in drugi izdelki iz stisnjenega ali litega stekla za gradbeništvo; okenska barvna stekla v okviru iz svinca (vitražna stekla) ipd.; večcelično ali penasto steklo v obliki blokov, panelov, plošč ali v podobnih oblikah
23.19.12 
Bloki, opeke, ploščice in drugi izdelki iz stisnjenega ali litega stekla za gradbeništvo; vitražno steklo; večcelično ali penasto steklo v obliki blokov, panelov, plošč ali v podobnih oblikah
26.15.21 
Stekleni plašči,odprti, in njihovi stekleni deli, za električne žarnice, katodne cevi ipd.
23.19.21 
Stekleni deli za električne žarnice, katodne cevi ipd.
26.15.22 
Stekla za ure in očala, optično neobdelana; votla sferna stekla in segmenti za proizvodnjo takih stekel
23.19.22 
Stekla za ure in očala, optično neobdelana; votla sferna stekla in segmenti za proizvodnjo takih stekel
26.15.23 
Laboratorijski, higienski ali farmacevtski stekleni izdelki; steklene ampule
23.19.23 
Laboratorijski, higienski ali farmacevtski stekleni izdelki; steklene ampule
26.15.24 
Stekleni deli svetil, napisnih tabel ipd.
23.19.24 
Stekleni deli svetil, napisnih tabel ipd.
26.15.25 
Stekleni električni izolatorji
23.19.25 
Stekleni električni izolatorji
26.15.26 
Stekleni izdelki, n.n.d.
23.19.26 
Stekleni izdelki, d. n.
26.15.91 
Montaža steklenih cevi, vključno z montažo steklenih cevovodnih sistemov v industrijskih obratih
33.20.70 
Montaža drugih naprav in opreme, d. n.
26.15.92 
Popravilo in vzdrževanje steklenih cevi ter steklenih cevovodnih sistemov v industrijskih obratih
33.19.10 
Popravila drugih naprav
26.15.93 
Dodelava drugega stekla, vključno s tehnično steklovino
23.19.91 
Dodelava drugega stekla, vključno s tehnično steklenino
23.19.99 
Code: 23.19.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugega obdelanega stekla, tudi tehnične steklenine
26.21.11 
Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni predmeti, iz porcelana
23.41.11 
Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni predmeti, iz porcelana
26.21.12 
Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni predmeti, iz druge keramike
23.41.12 
Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni predmeti, iz druge keramike
26.21.13 
Kipci in drugi okrasni predmeti iz keramike
23.41.13 
Kipci in drugi okrasni predmeti iz keramike
26.21.99 
Industrijske storitve za keramične gospodinjske in okrasne predmete
23.41.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjske in okrasne keramike
26.22.10 
Sanitarna keramična oprema
23.42.10 
Sanitarna keramika
26.22.99 
Industrijske storitve za sanitarno keramično opremo
23.42.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sanitarne keramike
26.23.10 
Keramični izolatorji in izolirni deli
23.43.10 
Keramični električni izolatorji in izolirni deli
26.23.90 
Montaža električnih izolatorjev in izolirnih delov iz keramike
33.20.50 
Montaža električnih naprav
26.23.99 
Industrijske storitve za keramične izolatorje in izolirne dele
23.43.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih električnih izolatorjev in izolirnih delov
26.24.11 
Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz porcelana
23.44.11 
Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz porcelana
26.24.12 
Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz druge keramike
23.44.12 
Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz druge keramike
26.24.99 
Industrijske storitve za tehnične izdelke iz keramike
23.44.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge tehnične keramike
26.25.11 
Keramični izdelki za uporabo v kmetijstvu in za prenašanje ali pakiranje blaga
23.49.11 
Keramični izdelki za uporabo v kmetijstvu in za prenašanje ali pakiranje blaga
26.25.12 
Drugi izdelki iz keramike, n.n.d.
23.49.12 
Drugi izdelki iz keramike, d. n.
26.25.99 
Industrijske storitve za izdelke iz keramike, n.n.d.
23.49.99 
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih keramičnih izdelkov
26.26.11 
Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični izdelki iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin
23.20.11 
Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični izdelki iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin
26.26.12 
Ognjevzdržna opeka, bloki, ploščice in podobni ognjevzdržni keramični izdelki za vgraditev, razen tistih iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin
23.20.12 
Ognjevzdržna opeka, bloki, ploščice in podobni ognjevzdržni gradbeni keramični izdelki, razen tistih iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin
26.26.13 
Ognjevzdržni cementi, malte, betoni in podobne zmesi, n.n.d.
23.20.13 
Ognjevzdržni cementi, malte, betoni in podobne zmesi, d. n.

Page 33/104  
Top