CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
22.14.11 
Gramofonske plošče, CD-ji in DVD-ji
59.20.33 
Posneti nosilci glasbenega zapisa
59.20.34 
Code: 59.20.34 
Posneti nosilci drugih zvočnih zapisov
22.14.12 
Magnetni trakovi s posnetimi zvočnimi zapisi
58.29.29 
Druga računalniška namenska programska oprema, na nosilcih zapisa
59.11.23 
Code: 59.11.23 
Filmi in drugi video posnetki na diskih, traku ali drugih nosilcih zapisa
59.20.33 
Code: 59.20.33 
Posneti nosilci glasbenega zapisa
59.20.34 
Code: 59.20.34 
Posneti nosilci drugih zvočnih zapisov
22.14.21 
Notni material; tiskan
59.20.31 
Notni material, tiskan
22.14.22 
Notni material; elektronski
59.20.32 
Elektronski glasbeni zapisi
22.14.99 
Industrijske storitve za posnete nosilce zvočnega zapisa
59.20.11 
Snemanje zvoka v studijih
59.20.12 
Code: 59.20.12 
Snemanje zvoka v živo
59.20.13 
Code: 59.20.13 
Izvirniki zvočnih zapisov
22.15.11 
Ilustrirane razglednice; čestitke ipd.; tiskane
58.19.11 
Tiskane razglednice, čestitke ipd.
22.15.12 
Ilustrirane razglednice; čestitke ipd.; elektronske
58.19.29 
Drugo internetno gradivo
22.15.13 
Slike, risbe in fotografije; tiskane
58.19.12 
Tiskane slike, risbe in fotografije
22.15.14 
Slike, risbe in fotografije; elektronske
58.19.12 
Tiskane slike, risbe in fotografije
58.19.21 
Code: 58.19.21 
Internetno gradivo za odrasle
22.15.15 
Izdelki za preslikovanje (dekalkomanije); koledarji; tiskani
58.19.13 
Tiskani izdelki za preslikovanje (dekalkomanije), koledarji
22.15.16 
Izdelki za preslikovanje (dekalkomanije); koledarji; elektronski
58.19.13 
Tiskani izdelki za preslikovanje (dekalkomanije), koledarji
22.15.21 
Prodaja oglaševalskega prostora na razglednicah, čestitkah, slikah in podobnem tiskanem gradivu; tiskanih
58.19.11 
Tiskane razglednice, čestitke ipd.
58.19.12 
Code: 58.19.12 
Tiskane slike, risbe in fotografije
58.19.13 
Code: 58.19.13 
Tiskani izdelki za preslikovanje (dekalkomanije), koledarji
58.19.14 
Code: 58.19.14 
Nove poštne znamke, bankovci, kolki, obrazci za čeke, akcije, delnice, obligacije in podobni dokumenti
58.19.15 
Code: 58.19.15 
Tiskano reklamno gradivo, komercialni katalogi ipd.
58.19.19 
Code: 58.19.19 
Loterijske srečke, vstopnice in drugo tiskano gradivo
22.15.22 
Prodaja oglaševalskega prostora na razglednicah, čestitkah, slikah in podobnem tiskanem gradivu; elektronskih
58.19.11 
Tiskane razglednice, čestitke ipd.
58.19.12 
Code: 58.19.12 
Tiskane slike, risbe in fotografije
58.19.13 
Code: 58.19.13 
Tiskani izdelki za preslikovanje (dekalkomanije), koledarji
58.19.14 
Code: 58.19.14 
Nove poštne znamke, bankovci, kolki, obrazci za čeke, akcije, delnice, obligacije in podobni dokumenti
58.19.15 
Code: 58.19.15 
Tiskano reklamno gradivo, komercialni katalogi ipd.
58.19.19 
Code: 58.19.19 
Loterijske srečke, vstopnice in drugo tiskano gradivo
22.15.99 
Industrijske storitve za razglednice, čestitke, slike in podobno tiskano gradivo
58.19.11 
Tiskane razglednice, čestitke ipd.
58.19.12 
Code: 58.19.12 
Tiskane slike, risbe in fotografije
58.19.13 
Code: 58.19.13 
Tiskani izdelki za preslikovanje (dekalkomanije), koledarji
58.19.14 
Code: 58.19.14 
Nove poštne znamke, bankovci, kolki, obrazci za čeke, akcije, delnice, obligacije in podobni dokumenti
58.19.15 
Code: 58.19.15 
Tiskano reklamno gradivo, komercialni katalogi ipd.
58.19.19 
Code: 58.19.19 
Loterijske srečke, vstopnice in drugo tiskano gradivo
22.21.10 
Tiskanje časopisov
18.11.10 
Tiskanje časopisov
22.22.11 
Nove znamke; kolki; čeki, bankovci ipd.
18.12.11 
Tiskanje znamk, kolkov, pametnih kartic, čekov in drugih vrednostnih papirjev in podobnega
58.19.14 
Code: 58.19.14 
Nove poštne znamke, bankovci, kolki, obrazci za čeke, akcije, delnice, obligacije in podobni dokumenti
22.22.12 
Reklamno gradivo, komercialni katalogi ipd.
18.12.12 
Tiskanje reklamnih katalogov, prospektov, posterjev in drugega oglaševalskega gradiva

Page 24/104  
Top