CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008
Source classification: CPA (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
45.32.29 
Alte servicii de comerț cu amănuntul cu piese și accesorii pentru autovehicule n.c.a.
50.30.22 
45.40.10 
Servicii de comerț cu ridicata cu motociclete și piese și accesorii pentru acestea
50.40.10 
45.40.20 
Alte servicii de comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu motociclete și piese și accesorii pentru acestea
50.40.20 
45.40.30 
Alte servicii de comerț cu amănuntul cu motociclete, piese și accesorii pentru acestea
50.40.20 
45.40.40 
Servicii de comerț cu ridicata cu motociclete, piese și accesorii pentru acestea, pe bază de contract sau comision
50.40.30 
45.40.50 
Servicii de întreținere și reparare a motocicletelor
50.40.40 
46.11.11 
Servicii de comerț cu ridicata cu animale vii, pe bază de comision sau contract
51.11.11 
46.11.12 
Servicii de comerț cu ridicata cu flori și plante, pe bază de contract sau comision
51.11.12 
46.11.19 
Servicii de comerț cu ridicata cu alte materii prime agricole, materii prime textile și produse semifabricate, pe bază de comision sau contract
51.11.12 
46.12.11 
Servicii de comerț cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi și gazoși și produse conexe, pe bază de contract sau comision
51.12.11 
46.12.12 
Servicii de comerț cu ridicata cu minereuri metalifere și metale în formă primară
51.12.12 
46.12.13 
Servicii de comerț cu produse chimice de uz industrial, îngrășăminte și produse agrochimice, pe bază de contract sau comision
51.12.13 
46.13.11 
Servicii de comerț cu ridicata cu bușteni și produse din lemn, pe bază de contract sau comision
51.13.11 
46.13.12 
Servicii de comerț cu ridicata cu materiale de construcție, pe bază de comision sau contract
51.13.12 
46.14.11 
Servicii de comerț cu ridicata cu computere, software, echipamente electronice și de telecomunicații și alte echipamente de birou, pe bază de comision sau contract
51.14.11 
51.14.12 
Code: 51.14.12 
46.14.12 
Servicii de comerț cu ridicata cu nave, aeronave și alte utilaje de transport n.c.a., pe bază de contract sau comision
51.14.13 
46.14.19 
Servicii de comerț cu ridicata cu alte mașini și utilaje industriale n.c.a., pe bază de contract sau comision
51.14.12 
46.15.11 
Servicii de comerț cu ridicata cu mobilă, pe bază de comision sau contract
51.15.10 
46.15.12 
Servicii de comerț cu ridicata cu aparatură radio, video și de televiziune, pe bază de contract sau comision
51.15.10 
46.15.13 
Servicii de comerț cu ridicata cu articole metalice și scule de mână, pe bază de contract sau comision
51.15.10 
46.15.19 
Servicii de comerț cu ridicata cu tacâmuri și articole de uz casnic n.c.a., pe bază de contract sau comision
51.15.10 
46.16.11 
Servicii de comerț cu ridicata cu textile, pe bază de comision sau contract
51.16.11 
46.16.12 
Servicii de comerț cu ridicata cu îmbrăcăminte, încălțăminte și articole de blănărie, pe bază de contract sau comision
51.16.12 
46.16.13 
Servicii de comerț cu ridicata cu articole de marochinărie și articole de voiaj, pe bază de contract sau comision
51.16.13 
46.17.11 
Servicii de comerț cu ridicata cu produse alimentare, pe bază de comision sau contract
51.17.11 
46.17.12 
Servicii de comerț cu ridicata cu băuturi, pe bază de comision sau contract
51.17.11 
46.17.13 
Servicii de comerț cu ridicata cu tutun, pe bază de comision sau contract
51.17.12 
46.18.11 
Servicii de comerț cu ridicata cu produse farmaceutice, de uz medical, cosmetice, articole de parfumerie și detergenți, pe bază de contract sau comision
51.18.11 
46.18.12 
Servicii de comerț cu ridicata cu jocuri și jucării, articole sportive, biciclete, cărți, ziare și reviste, articole de papetărie, instrumente muzicale, ceasuri și bijuterii, aparatură fotografică și optică, pe bază de contract sau comision
51.18.12 
46.18.19 
Servicii de comerț cu ridicata cu alte produse specifice n.c.a., pe bază de comision sau contract
51.18.12 
46.19.10 
Servicii de comerț cu ridicata cu produse variate, pe bază de contract sau comision
51.19.10 
46.21.11 
Servicii de comerț cu ridicata cu cereale
51.21.11 
46.21.12 
Servicii de comerț cu ridicata cu semințe (altele decât semințele pentru ulei)
51.21.12 
46.21.13 
Servicii de comerț cu ridicata cu semințe pentru ulei și fructe oleaginoase
51.21.13 
46.21.14 
Servicii de comerț cu ridicata cu animale vii
51.21.14 
46.21.19 
Servicii de comerț cu ridicata cu alte materii prime agricole n.c.a.
51.21.15 
46.21.20 
Servicii de comerț cu ridicata cu tutun neprelucrat
51.25.10 
46.22.10 
Servicii de comerț cu ridicata cu flori și plante
51.22.10 
46.23.10 
Servicii de comerț cu ridicata cu animale vii
51.23.10 

Page 71/104  
Top