CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.11.15 
69.10.16 
Servicii notariale
74.11.16 
69.10.18 
Servicii juridice în materie de licitații
74.11.17 
69.10.17 
Servicii de arbitraj și conciliere
69.10.19 
Code: 69.10.19 
Alte servicii juridice
74.12.11 
69.20.10 
Servicii de audit financiar
74.12.12 
69.20.21 
Servicii de verificare contabilă
74.12.13 
69.20.22 
Servicii de redactare a declarațiilor financiare
74.12.14 
69.20.24 
Servicii de contabilitate salarială
69.20.29 
Code: 69.20.29 
Alte servicii de contabilitate
74.12.20 
69.20.23 
Servicii de ținere a evidențelor contabile
74.12.30 
69.20.31 
Servicii de consultanță fiscală și pregătire pentru întreprinderi
69.20.32 
Code: 69.20.32 
Servicii de consultanță fiscală și pregătire pentru persoane private
69.20.40 
Code: 69.20.40 
Servicii de insolvabilitate și administrare controlată
74.13.11 
73.20.11 
Servicii de cercetare a pieței: anchete privind calitatea
73.20.12 
Code: 73.20.12 
Servicii de cercetare a pieței: anchete ad-hoc privind calitatea
73.20.13 
Code: 73.20.13 
Servicii de cercetare a pieței: anchete continue și regulate privind calitatea
73.20.14 
Code: 73.20.14 
Servicii de cercetare a pieței, altele decât anchetele
73.20.19 
Code: 73.20.19 
Alte servicii de cercetare a pieței
74.13.12 
73.20.20 
Servicii de sondare a opiniei publice
74.14 
70.22.40 
Mărci și francize
74.14.11 
70.22.11 
Servicii de consultanță în materie de management strategic
74.14.12 
70.22.12 
Servicii de consultanță în probleme de management financiar (cu excepția impozitelor pe societate)
74.14.13 
70.22.13 
Servicii de consultanță în probleme de management de marketing
74.14.14 
70.22.14 
Servicii de consultanță în probleme de management al resurselor umane
85.60.10 
Code: 85.60.10 
Servicii educaționale auxiliare
74.14.15 
70.22.15 
Servicii de consultanță în probleme de management al producției
74.14.16 
70.21.10 
Servicii de relații cu publicul și comunicare
74.14.17 
02.40.10 
Servicii de sprijin în domeniul silviculturii
70.22.16 
Code: 70.22.16 
Servicii de consultanță privind managementul rețelei de furnizare și al altora
70.22.17 
Code: 70.22.17 
Servicii de consultanță privind managementul procesului de afaceri
70.22.30 
Code: 70.22.30 
Alte servicii de consultanță de afaceri
74.14.21 
70.22.20 
Alte servicii de consultanță privind managementul procesului de afaceri, cu excepția serviciilor de consultanță privind managementul proiectelor de construcții
74.14.22 
74.90.20 
Alte servicii profesionale, tehnice și comerciale n.c.a.
74.15.10 
64.20.10 
Servicii de tipul celor prestate de societățile holding
70.10.10 
Code: 70.10.10 
Servicii de sediu social
74.20.10 
71.11.10 
Planuri și desene în scopuri arhitectonice
74.20.21 
71.11.24 
Servicii de consultanță în arhitectură
74.20.22 
71.11.21 
Servicii arhitecturale pentru proiecte de construcții rezidențiale
71.11.22 
Code: 71.11.22 
Servicii arhitecturale pentru proiecte de construcții nerezidențiale
71.11.23 
Code: 71.11.23 
Servicii arhitecturale pentru restaurări istorice

Page 92/104  
Top