CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
37.10.10 
38.32.29 
Alte materiale secundare brute metalice
37.10.20 
38.31.11 
Servicii de dezmembrare a navelor
37.20.10 
38.31.12 
Servicii de dezmembrare a epavelor, altele decât vasele și structurile flotante
38.32.12 
Code: 38.32.12 
Servicii de recuperare a materialelor nemetalice sortate
38.32.31 
Code: 38.32.31 
Materiale secundare brute pe bază de sticlă
38.32.32 
Code: 38.32.32 
Materiale secundare brute pe bază de hârtie și carton
38.32.33 
Code: 38.32.33 
Materiale secundare brute pe bază de materiale plastice
38.32.34 
Code: 38.32.34 
Materiale secundare brute pe bază de cauciuc
38.32.35 
Code: 38.32.35 
Materiale secundare brute textile
38.32.39 
Code: 38.32.39 
Alte materiale secundare brute nemetalice
40.11.10 
35.11.10 
Electricitate
40.11.20 
38.12.21 
Elemente (pastile) uzate (iradiate) de combustibil de la reactoare nucleare
40.12.10 
35.12.10 
Servicii de transmitere a electricității
40.13.11 
35.13.10 
Servicii de distribuire a electricității
40.13.12 
35.14.10 
Servicii de comercializare a electricității
40.21.10 
35.21.10 
Gaz de iluminat, gaz de apă, gaz de generator și gaze similare, altele decât gazele de sondă
40.22.11 
35.22.10 
Servicii de distribuție a combustibililor gazoși prin conducte
40.22.12 
35.23.10 
Servicii de comercializare a gazului prin conducte
40.30.10 
35.30.11 
Aburi și apă caldă
35.30.12 
Code: 35.30.12 
Servicii de distribuție a aburilor și a apei calde prin conducte
35.30.21 
Code: 35.30.21 
Gheață, inclusiv gheața pentru răcire (cu excepția alimentelor)
35.30.22 
Code: 35.30.22 
Servicii de distribuție a aerului și a apei reci
41.00.11 
36.00.11 
Apă potabilă
41.00.12 
36.00.12 
Apă nepotabilă
41.00.20 
36.00.20 
Servicii de tratare și distribuție a apei prin conducte
36.00.30 
Code: 36.00.30 
Servicii de comercializare a apei prin conducte
45.11.11 
43.11.10 
Lucrări de demolare
45.11.12 
43.12.11 
Lucrări de pregătire a solului și terenului; lucrări de degajare
45.11.21 
43.12.11 
Lucrări de pregătire a solului și terenului; lucrări de degajare
43.12.12 
Code: 43.12.12 
Lucrări de excavare și deplasare a pământului
45.11.22 
43.12.12 
Lucrări de excavare și deplasare a pământului
45.11.23 
43.12.12 
Lucrări de excavare și deplasare a pământului
45.11.24 
43.12.12 
Lucrări de excavare și deplasare a pământului
45.11.30 
43.12.11 
Lucrări de pregătire a solului și terenului; lucrări de degajare
45.12.10 
43.13.10 
Lucrări de forare și sondare
45.21.11 
41.00.10 
Clădiri rezidențiale
41.00.30 
Code: 41.00.30 
Lucrări generale de construcții pentru clădiri rezidențiale (lucrări noi, completări, modificări și lucrări de renovare)
45.21.12 
41.00.10 
Clădiri rezidențiale
41.00.30 
Code: 41.00.30 
Lucrări generale de construcții pentru clădiri rezidențiale (lucrări noi, completări, modificări și lucrări de renovare)
45.21.13 
41.00.20 
Clădiri nerezidențiale

Page 66/104  
Top