CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.21.12 
28.21.12 
Furnale și cuptoare industriale sau de laborator neelectrice, inclusiv incineratoare, cu excepția cuptoarelor de panificație
29.21.13 
28.21.13 
Furnale și cuptoare electrice industriale sau de laborator; instalații de încălzire prin inducție sau dielectrice
29.21.14 
28.21.14 
Componente pentru arzătoare, furnale și cuptoare
29.21.91 
33.20.29 
Servicii de instalare a altor mașini universale n.c.a.
29.21.92 
33.12.14 
Servicii de reparare și întreținere a cuptoarelor și a arzătoarelor
29.21.99 
28.21.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cuptoarelor, a furnalelor și a arzătoarelor
29.22.11 
28.22.11 
Palane de greutăți și mașini de ridicat n.c.a.
29.22.12 
28.22.12 
Trolii pentru puțuri; vinciuri proiectate special pentru utilizare în subteran; alte trolii; cabestane
29.22.13 
28.22.13 
Cricuri; elevatoare de tipul celor utilizate la ridicarea vehiculelor
29.22.14 
28.22.14 
Macarale rotative; macarale; cadre mobile pentru ridicat, dispozitive de ridicare și camioane prevăzute cu macarale
29.22.15 
28.22.15 
Încărcătoare cu furcă, alte camioane prevăzute cu dispozitive de ridicat; dispozitive de tractat de tipul celor utilizate pe peroanele gărilor
29.22.16 
28.22.16 
Elevatoare, elevatoare cu plan înclinat, scări rulante și trotuare mobile
29.22.17 
28.22.17 
Elevatoare și alte transportoare pneumatice cu acționare continuă, pentru marfă sau materiale
29.22.18 
28.22.18 
Alte utilaje de ridicare, manipulare, încărcare sau descărcare
29.22.19 
28.22.19 
Componente pentru echipamente de ridicare și manipulare
29.22.20 
28.22.20 
Bene, cupe și dispozitive de fixare și prindere pentru macarale, excavatoare și utilaje similare
29.22.91 
33.20.29 
Servicii de instalare a altor mașini universale n.c.a.
29.22.92 
33.12.15 
Servicii de reparare și întreținere a echipamentului de ridicare și manipulare
29.22.99 
28.22.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentului de ridicare și manipulare
43.29.19 
Code: 43.29.19 
Alte lucrări de instalare n.c.a.
29.23.11 
28.25.11 
Schimbătoare de căldură și utilaje pentru lichefierea aerului sau a altor gaze
29.23.12 
28.25.12 
Instalații de aer condiționat
29.23.13 
28.25.13 
Instalații de refrigerare și congelare și pompe de căldură, cu excepția celor de uz casnic
29.23.14 
28.25.14 
Utilaje și aparatură pentru filtrarea sau purificarea gazelor n.c.a.
29.23.20 
28.25.20 
Ventilatoare, de alt tip decât cele de masă, de podea, de perete, de fereastră, de tavan sau de acoperiș
29.23.30 
28.25.30 
Componente pentru instalații de refrigerare și congelare și pentru pompe de căldură
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Componente pentru mașini și aparatură de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal la fabricarea baretelor sau a tabletelor pentru semiconductoare, a dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor electronice integrate sau a ecranelor plate
29.23.91 
33.20.29 
Servicii de instalare a altor mașini universale n.c.a.
29.23.92 
33.12.18 
Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor de răcire și aerisire, cu excepția celor de uz casnic
29.23.99 
28.25.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a instalațiilor de răcire și aerisire, altele decât cele de uz casnic
29.24.11 
28.29.11 
Generatoare de gaz de gazogen sau de gaz de apă; generatoare de gaz de acetilenă și altele similare; instalații de distilare sau rectificare
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Seringi, ace, catetere, canule și articole similare; instrumente oftalmologice și alte instrumente și aparate n.c.a.
29.24.12 
28.29.12 
Instalații și aparatură de filtrarea sau purificarea lichidelor
29.24.13 
28.29.13 
Filtre de ulei, filtre de benzină și filtre de admisie de aer pentru motoare cu combustie internă
29.24.21 
28.29.21 
Utilaje pentru curățarea, umplerea, ambalarea sau învelirea sticlelor sau a altor containere
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Seringi, ace, catetere, canule și articole similare; instrumente oftalmologice și alte instrumente și aparate n.c.a.
29.24.22 
28.29.31 
Instrumente de cântărit de uz industrial; balanțe pentru cântărire continuă a bunurilor pe transportoare; cântare pentru greutăți constante și cântare pentru dozarea la valori prestabilite
28.29.32 
Code: 28.29.32 
Cântare și balanțe pentru cântărit persoane și de uz casnic
29.24.23 
28.29.39 
Alte instrumente de cântărit sau de măsură
29.24.24 
28.29.22 
Extinctoare, pistoale de pulverizat, mașini de sablare sau de curățat cu abur și dispozitive mecanice similare, cu excepția celor utilizate în agricultură

Page 44/104  
Top