CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
19.10.22 
15.11.32 
Piei, de bovine, epilate, altfel decât întregi
19.10.23 
15.11.33 
Piei de cabaline, epilate
19.10.31 
15.11.41 
Piei de oaie sau de miel, epilate sau fără lână
19.10.32 
15.11.42 
Piei de capră sau de ied, epilate
19.10.33 
15.11.43 
Piei de porcine
19.10.41 
15.11.51 
Piei de alte animale, epilate
19.10.42 
15.11.52 
Piei reconstituite, pe bază de piele sau de fibre de piele
19.10.50 
38.11.57 
Deșeuri din piele
19.10.99 
15.11.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pielii tăbăcite sau apretate; blană pieptănată și colorată
19.20.11 
15.12.11 
Articole de curelărie sau de șelărie pentru orice animal, din orice materiale
19.20.12 
15.12.12 
Geamantane, poșete și alte articole asemănătoare, din piele, piele reconstituită, foi de material plastic, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton; seturi personale de toaletă de voiaj, de croitorie, pentru curățirea încălțămintei sau a hainelor
19.20.13 
15.12.13 
Brățări de ceasuri (cu excepția celor din metal) și părțile lor
19.20.14 
15.12.19 
Alte articole din piele sau piele reconstituită (inclusiv articole utilizate la mașini sau la aparate mecanice sau pentru alte utilizări tehnice) n.c.a.
19.20.99 
15.12.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a geamantanelor, a poșetelor și a altor articole asemănătoare de curelărie sau de șelărie
19.30.11 
15.20.11 
Încălțăminte etanșă cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât cea care incorporează un bombeu protector din metal
19.30.12 
15.20.12 
Încălțăminte cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât încălțămintea etanșă sau pentru sport
19.30.13 
15.20.13 
Încălțăminte cu fețe din piele, alta decât cea pentru sport, decât cea care incorporează un bombeu protector de metal și decât diversele tipuri de încălțăminte specială
19.30.14 
15.20.14 
Încălțăminte cu fețe din materiale textile, alta decât încălțămintea pentru sport
19.30.21 
32.30.12 
Încălțăminte pentru schi
19.30.22 
15.20.21 
Încălțăminte așa-zisă pentru tenis, pentru baschet, pentru gimnastică și încălțăminte similară
19.30.23 
15.20.29 
Alte tipuri de încălțăminte pentru sport, cu excepția încălțămintei pentru schiuri pentru zăpadă și a încălțămintei pentru patinaj
19.30.31 
15.20.31 
Încălțăminte care încorporează un bombeu protector de metal
19.30.32 
15.20.13 
Încălțăminte cu fețe din piele, alta decât cea pentru sport, decât cea care incorporează un bombeu protector de metal și decât diversele tipuri de încălțăminte specială
15.20.32 
Code: 15.20.32 
Încălțăminte din lemn, diverse tipuri încălțăminte specială și alte tipuri de încălțăminte n.c.a.
19.30.40 
15.20.40 
Părți de încălțăminte din piele; tălpi interioare detașabile, branțuri și alte articole similare; ghetre, jambiere și alte articole asemănătoare și părți ale acestora
16.29.14 
Code: 16.29.14 
Rame din lemn pentru picturi, fotografii, oglinzi sau obiecte similare și alte articole din lemn
22.19.73 
Code: 22.19.73 
Alte articole din cauciuc vulcanizat n.c.a.; toate formele de ebonită și articolele produse din aceasta; produse pentru acoperirea podelelor și preșuri din cauciuc vulcanizat spongios
22.29.29 
Code: 22.29.29 
Alte articole din materiale plastice
19.30.99 
15.20.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a încălțămintei
20.10.10 
16.10.10 
Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, trasat sau derulat, de o grosime > 6 mm; traverse din lemn neimpregnat pentru șine de tren sau tramvai
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lemnului, tăiat și geluit
20.10.21 
16.10.21 
Lemn profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe (inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate, și borduri și forme de lemn)
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lemnului, tăiat și geluit
20.10.22 
16.10.22 
Lână de lemn; făină de lemn
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lemnului, tăiat și geluit
20.10.23 
16.10.23 
Lemn sub formă de așchii sau particule
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lemnului, tăiat și geluit
20.10.31 
16.10.31 
Lemn brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare
16.10.99 
Code: 16.10.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lemnului, tăiat și geluit
20.10.32 
16.10.32 
Traverse din lemn impregnat pentru șine de tren sau tramvai

Page 19/104  
Top