CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
91.33.11 
94.99.12 
Servicii prestate de grupurile de protecție a mediului
94.99.14 
Code: 94.99.14 
Alte servicii de îmbunătățire a conștiinței cetățenești și de sprijin al comunității
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Servicii de acordare a ajutoarelor financiare de către organizații de tip asociativ
91.33.12 
94.99.13 
Servicii speciale de protecție a grupurilor
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Servicii de acordare a ajutoarelor financiare de către organizații de tip asociativ
91.33.13 
94.99.15 
Servicii prestate de asociațiile de tineret
91.33.14 
94.99.16 
Servicii prestate de asociațiile culturale și de divertisment
94.99.17 
Code: 94.99.17 
Servicii prestate de alte organizații civice și sociale
94.99.19 
Code: 94.99.19 
Servicii prestate de alte organizații de tip asociativ n.c.a.
94.99.20 
Code: 94.99.20 
Servicii de acordare a ajutoarelor financiare de către organizații de tip asociativ
92.11 
59.11.24 
Descărcarea filmelor sau a altor conținuturi video
92.11.11 
59.11.21 
Pelicule cinematografice, programe video și de televiziune originale
59.11.22 
Code: 59.11.22 
Pelicule cinematografice
92.11.12 
59.11.21 
Pelicule cinematografice, programe video și de televiziune originale
59.11.22 
Code: 59.11.22 
Pelicule cinematografice
92.11.20 
58.29.29 
Alte aplicații pe suport fizic
59.11.21 
Code: 59.11.21 
Pelicule cinematografice, programe video și de televiziune originale
59.11.23 
Code: 59.11.23 
Filme și alte conținuturi video înregistrate pe disc, bandă sau alte medii fizice
92.11.31 
59.11.11 
Servicii de producție a peliculelor cinematografice
59.11.12 
Code: 59.11.12 
Servicii de producție a peliculelor și programelor video promoționale sau publicitare
92.11.32 
59.12.11 
Servicii de editare audiovizuală
59.12.12 
Code: 59.12.12 
Servicii de transfer și duplicare a matrițelor
59.12.13 
Code: 59.12.13 
Servicii de corecție cromatică și recondiționare digitală
59.12.14 
Code: 59.12.14 
Servicii având ca obiect efectele optice
59.12.15 
Code: 59.12.15 
Servicii de animație
59.12.16 
Code: 59.12.16 
Servicii de subtitrare cu inserte, titluri și text
59.12.17 
Code: 59.12.17 
Servicii de editare și proiectare audio
59.12.19 
Code: 59.12.19 
Alte servicii de postproducție a peliculelor cinematografice, a programelor video și de televiziune
59.20.11 
Code: 59.20.11 
Servicii de înregistrare a sunetului
92.12.10 
59.13.11 
Servicii de acordare a licențelor pentru drepturi cinematografice și indemnizațiile aferente
59.13.12 
Code: 59.13.12 
Alte servicii de distribuție a peliculelor cinematografice și a programelor video și de televiziune
92.13.11 
59.14.10 
Servicii de proiecție a peliculelor cinematografice
92.13.12 
59.14.10 
Servicii de proiecție a peliculelor cinematografice
92.20.11 
59.20.11 
Servicii de înregistrare a sunetului
59.20.12 
Code: 59.20.12 
Servicii de înregistrare în direct
59.20.21 
Code: 59.20.21 
Servicii de producție a programelor radio
59.20.22 
Code: 59.20.22 
Matrițe de programe radio
60.10.11 
Code: 60.10.11 
Servicii de programare radio și radiodifuziune
60.10.12 
Code: 60.10.12 
Matrițe de emisiuni radiofonice
60.10.20 
Code: 60.10.20 
Programe de canal radiofonic

Page 101/104  
Top