CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
85.20.11 
75.00.11 
Servicii veterinare pentru animale de companie
85.20.12 
75.00.12 
Servicii veterinare pentru vite
75.00.19 
Code: 75.00.19 
Alte servicii veterinare
85.31.11 
87.30.11 
Servicii de asistență socială acordate persoanelor în vârstă prin instituții de tip rezidențial
85.31.12 
87.20.11 
Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru persoane suferind de retard mintal, afecțiuni psihice și abuz de droguri
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru persoane suferind de retard mintal, afecțiuni psihice și abuz de droguri
87.30.12 
Code: 87.30.12 
Servicii de asistență socială acordate copiilor și tinerilor handicapați prin instituții de tip rezidențial
87.30.13 
Code: 87.30.13 
Servicii de asistență socială acordate adulților handicapați prin instituții de tip rezidențial
85.31.13 
87.90.11 
Alte servicii de asistență socială cu cazare, pentru copii și tineri
85.31.14 
87.90.12 
Servicii de asistență socială cu cazare pentru femei maltratate
87.90.13 
Code: 87.90.13 
Alte servicii de asistență socială cu cazare n.c.a.
85.31.15 
87.20.11 
Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru persoane suferind de retard mintal, afecțiuni psihice și abuz de droguri
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru persoane suferind de retard mintal, afecțiuni psihice și abuz de droguri
87.90.11 
Code: 87.90.11 
Alte servicii de asistență socială cu cazare, pentru copii și tineri
87.90.12 
Code: 87.90.12 
Servicii de asistență socială cu cazare pentru femei maltratate
85.32.11 
88.91.11 
Servicii de îngrijire a copiilor în creșe și grădinițe de zi, cu excepția serviciilor pentru handicapați
88.91.13 
Code: 88.91.13 
Servicii de baby-sitting
85.32.12 
88.91.12 
Servicii de îngrijire a copiilor și tinerilor handicapați în creșe și grădinițe de zi
85.32.13 
88.99.11 
Servicii de consiliere și îndrumare referitoare la copii n.c.a.
85.32.14 
88.10.11 
Servicii de vizitare și asistență pentru vârstnici
88.10.12 
Code: 88.10.12 
Servicii acordate vârstnicilor în centre de zi
88.99.12 
Code: 88.99.12 
Servicii de asistență socială fără cazare
85.32.15 
88.10.13 
Servicii de reabilitare profesională pentru persoane cu handicap
88.99.13 
Code: 88.99.13 
Servicii de reabilitare profesională pentru șomeri
85.32.16 
88.10.14 
Servicii de vizitare și asistență pentru persoane cu handicap
88.10.15 
Code: 88.10.15 
Servicii acordate adulților handicapați în centre de zi
88.99.19 
Code: 88.99.19 
Alte servicii de asistență socială fără cazare n.c.a.
90.01.11 
37.00.11 
Servicii de evacuare și tratare a apelor reziduale
90.01.12 
37.00.12 
Servicii de tratare a bazinelor de colectare și a rezervoarelor septice
90.01.20 
37.00.20 
Nămol de epurare
90.02.11 
38.11.11 
Servicii de colectare a deșeurilor nepericuloase reciclabile, municipale
38.11.19 
Code: 38.11.19 
Servicii de colectare a deșeurilor nepericuloase reciclabile, altele
38.11.21 
Code: 38.11.21 
Servicii de colectare a deșeurilor nepericuloase nereciclabile, municipale
38.11.29 
Code: 38.11.29 
Servicii de colectare a deșeurilor nepericuloase nereciclabile, altele
38.11.39 
Code: 38.11.39 
Alte deșeuri nereciclabile nepericuloase
38.11.41 
Code: 38.11.41 
Vase și alte structuri plutitoare, pentru dezmembrare
38.11.49 
Code: 38.11.49 
Epave, altele decât vasele și structurile plutitoare, pentru dezmembrare
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Deșeuri de sticlă
38.11.61 
Code: 38.11.61 
Servicii de transport al deșeurilor nepericuloase reciclabile
38.11.69 
Code: 38.11.69 
Servicii de transport al altor deșeuri nepericuloase

Page 99/104  
Top