CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
80.42.10 
85.32.13 
Servicii de învățământ secundar superior profesional și tehnic on-line
85.32.14 
Code: 85.32.14 
Alte servicii de învățământ secundar superior profesional și tehnic
85.51.10 
Code: 85.51.10 
Servicii de învățământ cu profil sportiv și de activități recreative
85.59.11 
Code: 85.59.11 
Servicii prestate în școli cu profil lingvistic
85.59.12 
Code: 85.59.12 
Servicii prestate în școli cu profil TI
85.59.13 
Code: 85.59.13 
Servicii de învățământ profesional n.c.a.
80.42.20 
85.52.12 
Servicii de tipul celor prestate de școlile de muzică și instructorii muzicali
85.52.13 
Code: 85.52.13 
Servicii de tipul celor prestate de școlile de artă și instructorii în materie de arte plastice
85.52.19 
Code: 85.52.19 
Alte servicii de învățământ cu profil artistic
85.59.11 
Code: 85.59.11 
Servicii prestate în școli cu profil lingvistic
85.59.19 
Code: 85.59.19 
Servicii educaționale n.c.a.
85.11.11 
86.10.11 
Servicii spitalicești de chirurgie
85.11.12 
86.10.15 
Alte servicii spitalicești prestate de doctori
85.11.13 
86.10.12 
Servicii spitalicești de obstetrică și ginecologie
85.11.14 
86.10.13 
Servicii spitalicești de recuperare
85.11.15 
86.10.14 
Servicii spitalicești de psihiatrie
85.11.16 
86.10.19 
Alte servicii spitalicești
87.20.11 
Code: 87.20.11 
Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru persoane suferind de retard mintal, afecțiuni psihice și abuz de droguri
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru persoane suferind de retard mintal, afecțiuni psihice și abuz de droguri
85.12.11 
86.21.10 
Servicii prestate în cabinete de medicină generală
85.12.12 
86.22.11 
Servicii de analiză și interpretare a imaginilor medicale
86.22.19 
Code: 86.22.19 
Alte servicii prestate în cabinete de medicină specializate
85.13.11 
86.23.11 
Servicii de ortodonție
85.13.12 
86.23.19 
Alte servicii prestate în cabinete stomatologice
85.14.11 
86.90.11 
Servicii conexe gravidității
85.14.12 
86.90.12 
Servicii prestate de asistenți sanitari
85.14.13 
86.90.13 
Servicii psihoterapeutice
86.90.18 
Code: 86.90.18 
Servicii de sănătate mintală
86.90.19 
Code: 86.90.19 
Alte servicii de sănătate umană n.c.a.
85.14.14 
86.90.14 
Servicii de ambulanță
85.14.15 
87.10.10 
Servicii de asistență medicală de tip rezidențial
87.20.11 
Code: 87.20.11 
Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru persoane suferind de retard mintal, afecțiuni psihice și abuz de droguri
87.20.12 
Code: 87.20.12 
Servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru persoane suferind de retard mintal, afecțiuni psihice și abuz de droguri
87.30.11 
Code: 87.30.11 
Servicii de asistență socială acordate persoanelor în vârstă prin instituții de tip rezidențial
87.30.12 
Code: 87.30.12 
Servicii de asistență socială acordate copiilor și tinerilor handicapați prin instituții de tip rezidențial
87.30.13 
Code: 87.30.13 
Servicii de asistență socială acordate adulților handicapați prin instituții de tip rezidențial
85.14.16 
86.90.15 
Servicii prestate în laboratoare medicale
85.14.17 
86.90.16 
Servicii de tipul celor prestate de băncile de sânge, spermă și organe de transplant
85.14.18 
86.90.17 
Servicii de diagnoză imagistică, fără interpretare
86.90.19 
Code: 86.90.19 
Alte servicii de sănătate umană n.c.a.

Page 98/104  
Top