CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
75.14.12 
91.01.12 
Servicii prestate în arhive
75.21.11 
84.21.11 
Servicii administrative conexe afacerilor externe, servicii diplomatice și consulare în străinătate
75.21.12 
84.21.12 
Servicii conexe ajutorului economic extern
88.99.19 
Code: 88.99.19 
Alte servicii de asistență socială fără cazare n.c.a.
75.21.13 
84.21.13 
Servicii conexe ajutorului militar extern
75.22.11 
84.22.11 
Servicii de apărare militară
75.22.12 
84.22.12 
Servicii de apărare civilă
75.23.11 
84.23.11 
Servicii administrative legate de tribunale
75.23.12 
84.23.12 
Servicii administrative legate de detenția sau reabilitarea infractorilor
75.24.11 
84.24.11 
Servicii polițienești
75.24.12 
84.24.19 
Alte servicii de ordine publică și legate de siguranță
75.25.11 
84.25.11 
Servicii de prevenire și stingere a incendiilor
75.25.12 
84.25.19 
Alte servicii de pompieri
75.30.11 
84.30.11 
Servicii obligatorii de asigurări sociale privind ajutoarele de boală, maternitate și invaliditate temporară
75.30.12 
84.30.12 
Servicii obligatorii de asigurări sociale privind sistemele de pensii pentru bugetari; pensii de bătrânețe, invaliditate sau de urmaș, altele decât pentru personalul bugetar
75.30.13 
84.30.13 
Servicii obligatorii de asigurări sociale privind ajutoarele compensatorii de șomaj
75.30.14 
84.30.14 
Servicii obligatorii de asigurări sociale privind ajutoarele pentru familii și copii
80.10.11 
85.10.10 
Servicii de învățământ preșcolar
80.10.12 
85.20.11 
Servicii de învățământ primar on-line
85.20.12 
Code: 85.20.12 
Alte servicii de învățământ primar
80.21.11 
85.31.11 
Servicii de învățământ secundar general inferior on-line
85.31.12 
Code: 85.31.12 
Alte servicii de învățământ secundar general inferior
80.21.12 
85.31.13 
Servicii de învățământ secundar general superior on-line
85.31.14 
Code: 85.31.14 
Alte servicii de învățământ secundar general superior
80.22.10 
85.32.11 
Servicii de învățământ secundar inferior profesional și tehnic on-line
85.32.12 
Code: 85.32.12 
Alte servicii de învățământ secundar inferior profesional și tehnic
80.30.11 
85.41.11 
Servicii de învățământ general postliceal neuniversitar on-line
85.41.12 
Code: 85.41.12 
Alte servicii de învățământ general postliceal neuniversitar on-line
85.41.13 
Code: 85.41.13 
Servicii de învățământ general postliceal neuniversitar on-line
85.41.14 
Code: 85.41.14 
Alte servicii de învățământ general postliceal neuniversitar tehnic și profesional on-line
80.30.12 
85.42.11 
Servicii de învățământ superior de ciclul întâi
85.42.12 
Code: 85.42.12 
Alte servicii de învățământ superior de ciclul întâi
85.42.13 
Code: 85.42.13 
Servicii de învățământ superior de ciclul doi on-line
85.42.14 
Code: 85.42.14 
Alte servicii de învățământ superior de ciclul doi
85.42.15 
Code: 85.42.15 
Servicii de învățământ superior de ciclul trei on-line
85.42.16 
Code: 85.42.16 
Alte servicii de învățământ superior de ciclul trei
80.41.11 
85.53.11 
Servicii de tipul celor prestate de școlile auto
80.41.12 
85.53.12 
Servicii prestate în școli de pilotaj și de navigație cu vele
80.42.10 
85.32.11 
Servicii de învățământ secundar inferior profesional și tehnic on-line
85.32.12 
Code: 85.32.12 
Alte servicii de învățământ secundar inferior profesional și tehnic

Page 97/104  
Top