CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.30.11 
71.20.11 
Servicii de analiză și testare a compoziției și a purității
74.30.12 
71.20.12 
Servicii de analiză și testare a proprietăților fizice
74.30.13 
71.20.13 
Testare și analiză a sistemelor electrice și mecanice integrate
74.30.14 
71.20.14 
Servicii de inspecție tehnică a vehiculelor de transport rutier
74.30.15 
71.20.19 
Alte servicii de analiză și testare tehnică
74.30.16 
71.20.19 
Alte servicii de analiză și testare tehnică
74.40.11 
73.12.11 
Vânzarea de spațiu publicitar în mediile tipărite, pe bază de contract sau comision
73.12.12 
Code: 73.12.12 
Vânzarea de spațiu sau timp publicitar TV/radio pe bază de contract sau comision
73.12.13 
Code: 73.12.13 
Vânzarea de spațiu sau timp publicitar pe internet, pe bază de contract sau comision
73.12.14 
Code: 73.12.14 
Vânzarea de material publicitar privind unele evenimente deosebite
73.12.19 
Code: 73.12.19 
Alte vânzări de spațiu sau timp publicitar pe bază de contract sau comision
73.12.20 
Code: 73.12.20 
Revânzarea spațiilor sau timpilor publicitari pe bază de contract sau comision
74.40.12 
73.11.11 
Servicii de concepție și realizare a materialelor publicitare
73.11.12 
Code: 73.11.12 
Servicii de direct marketing și direct mailing
73.11.13 
Code: 73.11.13 
Servicii de proiectare și concepție publicitară
74.40.13 
73.11.19 
Alte servicii de publicitate
74.40.20 
59.11.30 
Comercializarea timpilor sau spațiilor publicitare din cuprinsul peliculelor cinematografice, al programelor video și de televiziune
73.11.19 
Code: 73.11.19 
Alte servicii de publicitate
74.50.11 
78.10.11 
Servicii de căutare de personal executiv
74.50.12 
78.10.12 
Servicii de plasare permanentă, altele decât cele de căutare de personal executiv
74.50.21 
78.20.11 
Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea personalului în domeniul informaticii și al telecomunicațiilor
78.20.12 
Code: 78.20.12 
Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea altor categorii de personal administrativ
78.30.11 
Code: 78.30.11 
Alte servicii de asigurare a resurselor umane în domeniul informaticii și al telecomunicațiilor
78.30.12 
Code: 78.30.12 
Alte servicii de asigurare a resurselor umane, pentru alte categorii de personal din sectorul administrativ
74.50.22 
78.20.19 
Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea altor categorii de personal
78.30.19 
Code: 78.30.19 
Alte servicii de asigurare a resurselor umane, pentru categorii de personal n.c.a.
74.50.23 
78.20.13 
Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea personalului comercial
78.20.14 
Code: 78.20.14 
Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea personalului muncitor din sectorul transporturilor, al înmagazinării, al logisticii sau al industriei
78.30.13 
Code: 78.30.13 
Alte servicii de asigurare a resurselor umane în sectorul comercial
78.30.14 
Code: 78.30.14 
Alte servicii de asigurare a resurselor umane în sectorul transporturilor, al înmagazinării, al logisticii și cel industrial
74.50.24 
78.20.16 
Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea personalului medical
78.30.16 
Code: 78.30.16 
Alte servicii de asigurare a resurselor umane în sectorul medical
74.50.25 
78.20.15 
Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea personalului din sectorul hotelier și al alimentației publice
78.20.16 
Code: 78.20.16 
Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea personalului medical
78.20.19 
Code: 78.20.19 
Servicii de tipul celor prestate de oficiile de plasare temporară pentru asigurarea altor categorii de personal
78.30.15 
Code: 78.30.15 
Alte servicii de asigurare a resurselor umane în sectorul hotelier și al alimentației publice
78.30.16 
Code: 78.30.16 
Alte servicii de asigurare a resurselor umane în sectorul medical
78.30.19 
Code: 78.30.19 
Alte servicii de asigurare a resurselor umane, pentru categorii de personal n.c.a.
74.60.11 
80.30.10 
Servicii de investigație
74.60.12 
74.90.15 
Servicii de consultanță în materie de securitate

Page 94/104  
Top