CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.11.18 
10.11.15 
Carne de cal și de alte cabaline, proaspătă sau refrigerată
10.11.35 
Code: 10.11.35 
Carne de cal și de alte cabaline, congelată
15.11.19 
10.11.20 
Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cal și alte cabaline, proaspete sau refrigerate
10.11.39 
Code: 10.11.39 
Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate
15.11.21 
10.11.41 
Lână provenită din procesul de tăbăcire, nedegresată, inclusiv lână spălată înainte de smulgere
15.11.24 
10.11.42 
Piei brute întregi de bovine sau de cabaline
15.11.25 
10.11.43 
Alte piei brute de bovine sau de cabaline
15.11.26 
10.11.44 
Piei brute de oaie și miel
15.11.27 
10.11.45 
Piei brute de capră și ied
15.11.30 
10.11.50 
Grăsimi de bovine, ovine, caprine și porcine
15.11.40 
10.11.60 
Organe crude, necomestibile
15.11.99 
10.11.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărnii preparate și conservate
15.12.11 
10.12.10 
Carne de păsări de curte, proaspătă sau refrigerată
10.12.40 
Code: 10.12.40 
Organe comestibile de păsări de curte
15.12.12 
10.12.20 
Carne de păsări de curte, congelată
10.12.40 
Code: 10.12.40 
Organe comestibile de păsări de curte
15.12.13 
10.11.39 
Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate
15.12.14 
10.12.30 
Grăsimi de păsări de curte
15.12.20 
10.12.50 
Pene și piei de păsări cu pene
15.12.99 
10.12.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărnii de păsări de curte preparate și conservate
15.13.11 
10.13.11 
Carne tranșată de porc, sărată, uscată sau afumată (bacon și jambon)
10.13.12 
Code: 10.13.12 
Carne de bovine, sărată, uscată sau afumată
10.13.13 
Code: 10.13.13 
Alte cărnuri și organe comestibile, sărate, în saramură, uscate sau afumate (exclusiv carnea de porcine și de bovine); făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe
15.13.12 
10.13.14 
Cârnați și produse similare din carne, organe comestibile sau sânge
10.13.15 
Code: 10.13.15 
Alte sortimente de carne, organe comestibile sau sânge preparate și conservate, cu excepția cărnii și a preparatelor alimentare din organe comestibile
10.85.11 
Code: 10.85.11 
Alimente și preparate alimentare pe bază de carne, organe comestibile sau sânge
10.89.14 
Code: 10.89.14 
Extracte și sucuri de carne, pește și nevertebrate acvatice
15.13.13 
10.13.16 
Făină, pudră sau pelete de carne improprii consumului uman; jumări
15.13.90 
10.13.91 
Gătitul și alte servicii de preparare pentru obținerea produselor din carne
15.13.99 
10.13.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din carne și din carne de păsări de curte
15.20.11 
10.20.11 
Fileuri de pește și altă carne de pește (tocată sau nu), proaspătă sau refrigerată
10.20.12 
Code: 10.20.12 
Ficat, icre și lapți de pește, proaspeți sau refrigerați
15.20.12 
10.20.13 
Pește, congelat
10.20.14 
Code: 10.20.14 
Fileuri de pește, congelate
10.20.15 
Code: 10.20.15 
Carne de pește (tocată sau nu), congelată
10.20.16 
Code: 10.20.16 
Ficat, icre și lapți de pește, congelați
15.20.13 
10.20.21 
Fileuri de pește, uscate, sărate sau în saramură, dar nu afumate
10.20.22 
Code: 10.20.22 
Ficat, icre și lapți de pește, uscați, afumați, sărați sau în saramură; făină, pudră și pelete de pește, proprii alimentației umane
10.20.23 
Code: 10.20.23 
Pește, uscat, sărat sau nu, sau în saramură
10.20.24 
Code: 10.20.24 
Pește, inclusiv fileuri, afumat

Page 9/104  
Top