CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
70.11.12 
41.00.10 
Clădiri rezidențiale
41.00.20 
Code: 41.00.20 
Clădiri nerezidențiale
42.11.10 
Code: 42.11.10 
Autostrăzi, drumuri, străzi și alte căi de circulație pentru vehicule sau pietoni și piste aeroportuare
42.12.10 
Code: 42.12.10 
Căi ferate de suprafață și subterane
42.13.10 
Code: 42.13.10 
Poduri și tuneluri
42.21.11 
Code: 42.21.11 
Conducte pentru transportul fluidelor la mare distanță
42.21.12 
Code: 42.21.12 
Conducte pentru transportul local al fluidelor
42.21.13 
Code: 42.21.13 
Sisteme de irigație (canale); construcții pentru conducte și țevi de apă; stații de tratare a apei, stații de evacuare a apelor reziduale și stații de pompare
42.22.11 
Code: 42.22.11 
Linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație la mare distanță
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație locale
42.22.13 
Code: 42.22.13 
Centrale energetice
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Construcții de coastă și portuare, diguri, ecluze și structuri hidromecanice conexe
42.99.11 
Code: 42.99.11 
Construcții industriale și pentru exploatări miniere
42.99.12 
Code: 42.99.12 
Construcții sportive și de agrement
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Alte lucrări de construcții civile n.c.a.
70.12.11 
68.10.11 
Servicii de vânzare sau cumpărare a clădirilor rezidențiale și a terenurilor aferente
68.10.12 
Code: 68.10.12 
Servicii de vânzare sau cumpărare de bunuri imobiliare în coproprietate
70.12.12 
68.10.13 
Servicii de vânzare sau cumpărare de terenuri virane situate în zone rezidențiale
70.12.13 
68.10.14 
Servicii de vânzare sau cumpărare a clădirilor nerezidențiale și a terenurilor aferente
70.12.14 
68.10.15 
Servicii de vânzare sau cumpărare de terenuri virane situate în zone nerezidențiale
70.20.11 
68.20.11 
Servicii de închiriere și administrare a bunurilor imobile rezidențiale proprii sau în locație
70.20.12 
68.20.12 
Servicii de închiriere și administrare a bunurilor imobile nerezidențiale proprii sau în locație
70.31.11 
68.31.11 
Servicii de vânzare a clădirilor rezidențiale și a terenurilor aferente pe bază de contract sau comision, cu excepția celor deținute în multiproprietate
68.31.12 
Code: 68.31.12 
Servicii de vânzare a bunurilor imobile deținute în multiproprietate, pe bază de contract sau comision
70.31.12 
68.31.13 
Servicii de vânzare a terenurilor virane rezidențiale pe bază de contract sau comision
70.31.13 
68.31.14 
Servicii de vânzare a clădirilor și a terenurilor nerezidențiale aferente pe bază de contract sau comision
70.31.14 
68.31.15 
Servicii de vânzare a terenurilor virane nerezidențiale pe bază de contract sau comision
70.31.15 
68.31.16 
Servicii evaluare imobiliară pe bază de contract sau comision
70.32.11 
68.32.11 
Servicii de administrare a clădirilor rezidențiale pe bază de contract sau comision, cu excepția celor deținute în multiproprietate
68.32.12 
Code: 68.32.12 
Servicii de vânzare a bunurilor imobile deținute în multiproprietate, pe bază de contract sau comision
70.32.12 
68.32.13 
Servicii de administrare a proprietăților imobiliare nerezidențiale pe bază de contract sau comision
70.32.13 
81.10.10 
Servicii auxiliare combinate pentru diferite instalații
71.10.10 
77.11.10 
Servicii de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule ușoare
71.21.11 
77.12.11 
Servicii de leasing sau închiriere de vehicule de transport mărfuri fără șofer
71.21.12 
77.39.11 
Servicii de închiriere și leasing al vehiculelor feroviare
71.21.13 
77.39.12 
Servicii de închiriere și leasing al containerelor
71.21.14 
77.39.13 
Servicii de leasing sau închiriere de motociclete, rulote și vehicule de camping
71.21.15 
77.12.19 
Servicii de leasing sau închiriere a altor utilaje de transport terestru fără șofer
71.22.10 
77.34.10 
Servicii de închiriere și leasing al utilajelor de transport pe apă
71.23.10 
77.35.10 
Servicii de închiriere și leasing al utilajelor de transport aerian

Page 88/104  
Top