CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
65.12.10 
64.19.22 
Servicii de acordare a creditelor de consum de către instituții financiare
64.19.23 
Code: 64.19.23 
Servicii de acordare de credite ipotecare rezidențiale de către instituții financiare
64.19.24 
Code: 64.19.24 
Servicii de acordare de credite ipotecare nerezidențiale de către instituții financiare
64.19.25 
Code: 64.19.25 
Servicii de acordare de credite comerciale neipotecare de către instituții financiare
64.19.26 
Code: 64.19.26 
Servicii de acordare a cărților de credit de către instituții financiare
64.19.29 
Code: 64.19.29 
Servicii de acordare a altor credite de către instituții financiare
64.19.30 
Code: 64.19.30 
Alte servicii de intermediere financiară n.c.a.
65.21.10 
64.91.10 
Servicii de leasing financiar
65.22.10 
64.92.11 
Servicii de acordare a creditelor interindustriale de către alte instituții decât cele financiare
64.92.12 
Code: 64.92.12 
Servicii de acordare a creditelor de consum, de către alte instituții decât cele financiare
64.92.13 
Code: 64.92.13 
Servicii de acordare a creditelor ipotecare rezidențiale, de către alte instituții decât cele financiare
64.92.14 
Code: 64.92.14 
Servicii de acordare a creditelor ipotecare nerezidențiale, de către alte instituții decât cele financiare
64.92.15 
Code: 64.92.15 
Servicii de acordare a creditelor comerciale neipotecare, de către alte instituții decât cele financiare
64.92.16 
Code: 64.92.16 
Servicii de acordare a cărților de credit de către alte instituții decât cele financiare
64.92.19 
Code: 64.92.19 
Alte servicii de acordare a creditelor, de către alte instituții decât cele financiare n.c.a.
64.99.19 
Code: 64.99.19 
Servicii financiare, cu excepția asigurărilor și a fondurilor de pensii, n.c.a.
65.23.10 
64.20.10 
Servicii de tipul celor prestate de societățile holding
64.30.10 
Code: 64.30.10 
Servicii de tipul administrării fiduciare, al fondurilor și al altor entități financiare similare
64.99.11 
Code: 64.99.11 
Servicii bancare de plasament
64.99.19 
Code: 64.99.19 
Servicii financiare, cu excepția asigurărilor și a fondurilor de pensii, n.c.a.
66.01.11 
65.11.10 
Servicii de asigurare de viață
66.01.12 
65.20.11 
Servicii de reasigurare de viață
66.02.11 
65.30.11 
Servicii de constituire a fondurilor de pensii individuale
65.30.12 
Code: 65.30.12 
Servicii de constituire a fondurilor de pensii colective
66.02.12 
65.20.50 
Servicii de reasigurare conexe constituirii fondurilor de pensii
66.03.11 
65.12.11 
Servicii de asigurare contra accidentelor
66.03.12 
65.12.12 
Servicii de asigurare de sănătate
66.03.13 
65.12.12 
Servicii de asigurare de sănătate
66.03.21 
65.12.21 
Servicii de asigurare a autovehiculelor, răspundere civilă
65.20.21 
Code: 65.20.21 
Servicii de reasigurare a autovehiculelor, răspundere civilă
66.03.22 
65.12.29 
Alte servicii de asigurare a autovehiculelor
65.20.22 
Code: 65.20.22 
Alte servicii de reasigurare a autovehiculelor
66.03.31 
65.12.31 
Servicii de asigurare pentru transportul cu material feroviar rulant
65.12.32 
Code: 65.12.32 
Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru transportatori aerieni
65.12.33 
Code: 65.12.33 
Alte servicii de asigurare pentru transportatori aerieni
65.12.34 
Code: 65.12.34 
Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru transportatori navali
65.12.35 
Code: 65.12.35 
Alte servicii de asigurare pentru nave
65.20.23 
Code: 65.20.23 
Servicii de reasigurare pentru transportul maritim, aerian și de alt tip
66.03.32 
65.12.36 
Servicii de asigurare a încărcăturilor
65.20.24 
Code: 65.20.24 
Servicii de reasigurare a încărcăturilor

Page 86/104  
Top