CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
61.20.31 
50.40.21 
Servicii de închiriere a vaselor de transport de mărfuri pe căi navigabile interioare, cu conducător
61.20.32 
50.40.22 
Servicii de împingere și remorcare pe căi navigabile interioare
52.22.16 
Code: 52.22.16 
Servicii de salvare și ranfluare a navelor, prestate pe căi navigabile interioare
62.10.10 
51.10.11 
Servicii de transport aerian național de pasageri, cu orar prestabilit
51.10.13 
Code: 51.10.13 
Servicii de transport aerian internațional de pasageri, cu orar prestabilit
62.10.21 
51.21.12 
Servicii de transport aerian al corespondenței și a pachetelor
62.10.22 
51.21.11 
Servicii de transport aerian de containere intermodale, cu orar prestabilit
62.10.23 
51.21.13 
Servicii de transport aerian al altor mărfuri
62.20.10 
51.10.12 
Servicii de transport aerian național de pasageri, fără orar prestabilit, cu excepția celor de vizitare a obiectivelor turistice
51.10.14 
Code: 51.10.14 
Servicii de transport aerian internațional de pasageri, fără orar prestabilit
51.10.15 
Code: 51.10.15 
Servicii de transport aerian de pasageri, fără orar prestabilit, pentru vizitarea obiectivelor turistice
62.20.20 
51.21.14 
Servicii de transport aerian al altor mărfuri, fără orar prestabilit
62.20.30 
51.10.20 
Servicii de închiriere a mijloacelor de transport aerian de pasageri, cu pilot
51.21.20 
Code: 51.21.20 
Servicii de închiriere a mijloacelor de transport aerian de mărfuri, cu pilot
62.30.10 
51.22.11 
Servicii de transport spațial de pasageri
51.22.12 
Code: 51.22.12 
Servicii de transport spațial de mărfuri
52.23.20 
Code: 52.23.20 
Servicii auxiliare transportului spațial
63.11.11 
52.24.11 
Servicii portuare de manipulare a containerelor
52.24.12 
Code: 52.24.12 
Alte servicii de manipulare a containerelor
63.11.12 
52.24.13 
Alte servicii portuare de manipulare a încărcăturilor
52.24.19 
Code: 52.24.19 
Alte servicii de manipulare a încărcăturilor
63.12.11 
52.10.11 
Servicii de depozitare în incinte frigorifice
63.12.12 
52.10.12 
Servicii de depozitare a gazelor sau lichidelor în vrac
63.12.13 
52.10.13 
Servicii de depozitare a cerealelor
63.12.14 
52.10.19 
Alte servicii de înmagazinare și depozitare
63.21.10 
52.21.19 
Alte servicii conexe transportului pe calea ferată
63.21.21 
52.21.21 
Servicii de administrare a stațiilor de autobuz
63.21.22 
52.21.22 
Servicii de administrare a autostrăzilor
63.21.23 
52.21.23 
Servicii de administrare a tunelurilor și a podurilor
63.21.24 
52.21.24 
Servicii de parcare
63.21.25 
52.21.29 
Alte servicii conexe transportului rutier
52.21.30 
Code: 52.21.30 
Servicii conexe transportului prin conducte
63.22.11 
52.22.11 
Servicii de administrare a instalațiilor portuare maritime și costiere (cu excepția celor de manipulare a încărcăturilor)
52.22.12 
Code: 52.22.12 
Servicii de administrare a instalațiilor portuare fluviale (cu excepția celor de manipulare a încărcăturilor)
63.22.12 
52.22.13 
Servicii de pilotare și amarare, prestate pe mare și în ape de coastă
63.22.13 
52.22.14 
Servicii de pilotare și amarare, prestate pe căi navigabile interioare
63.22.14 
52.22.11 
Servicii de administrare a instalațiilor portuare maritime și costiere (cu excepția celor de manipulare a încărcăturilor)
52.22.12 
Code: 52.22.12 
Servicii de administrare a instalațiilor portuare fluviale (cu excepția celor de manipulare a încărcăturilor)
63.22.15 
52.22.15 
Servicii de salvare și ranfluare a navelor, prestate pe mare și în ape de coastă
52.22.16 
Code: 52.22.16 
Servicii de salvare și ranfluare a navelor, prestate pe căi navigabile interioare

Page 81/104  
Top