CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.21.13 
41.00.40 
Lucrări generale de construcții pentru clădiri nerezidențiale (lucrări noi, completări, modificări și lucrări de renovare)
45.21.14 
41.00.20 
Clădiri nerezidențiale
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Lucrări generale de construcții pentru clădiri nerezidențiale (lucrări noi, completări, modificări și lucrări de renovare)
45.21.15 
41.00.20 
Clădiri nerezidențiale
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Lucrări generale de construcții pentru clădiri nerezidențiale (lucrări noi, completări, modificări și lucrări de renovare)
45.21.21 
42.13.10 
Poduri și tuneluri
42.13.20 
Code: 42.13.20 
Lucrări de construcție a podurilor și a tunelurilor
45.21.22 
42.12.10 
Căi ferate de suprafață și subterane
42.12.20 
Code: 42.12.20 
Lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață și subterane
42.13.10 
Code: 42.13.10 
Poduri și tuneluri
42.13.20 
Code: 42.13.20 
Lucrări de construcție a podurilor și a tunelurilor
45.21.31 
42.21.11 
Conducte pentru transportul fluidelor la mare distanță
42.21.21 
Code: 42.21.21 
Lucrări de construcție pentru conducte de transport la mare distanță
45.21.32 
42.21.11 
Conducte pentru transportul fluidelor la mare distanță
42.21.21 
Code: 42.21.21 
Lucrări de construcție pentru conducte de transport la mare distanță
45.21.33 
42.22.11 
Linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație la mare distanță
42.22.21 
Code: 42.22.21 
Lucrări de construcție pentru linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație la mare distanță
45.21.34 
42.22.11 
Linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație la mare distanță
42.22.21 
Code: 42.22.21 
Lucrări de construcție pentru linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație la mare distanță
45.21.35 
42.22.11 
Linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație la mare distanță
42.22.21 
Code: 42.22.21 
Lucrări de construcție pentru linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație la mare distanță
45.21.36 
42.22.11 
Linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație la mare distanță
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație locale
42.22.21 
Code: 42.22.21 
Lucrări de construcție pentru linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație la mare distanță
45.21.37 
42.22.11 
Linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație la mare distanță
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație locale
42.22.21 
Code: 42.22.21 
Lucrări de construcție pentru linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație la mare distanță
45.21.41 
42.21.12 
Conducte pentru transportul local al fluidelor
42.21.22 
Code: 42.21.22 
Lucrări de construcție pentru conductele locale, inclusiv lucrări auxiliare
42.21.24 
Code: 42.21.24 
Forarea puțurilor de apă și lucrări de instalare a foselor septice
45.21.42 
42.21.22 
Lucrări de construcție pentru conductele locale, inclusiv lucrări auxiliare
45.21.43 
42.22.22 
Lucrări de construcție pentru linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație locale
45.21.44 
42.22.22 
Lucrări de construcție pentru linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație locale
45.21.45 
42.22.22 
Lucrări de construcție pentru linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație locale
45.21.46 
42.22.22 
Lucrări de construcție pentru linii principale de alimentare cu energie electrică și linii de comunicație locale
45.21.51 
42.22.13 
Centrale energetice
42.22.23 
Code: 42.22.23 
Lucrări de construcție a centralelor energetice
45.21.52 
42.99.11 
Construcții industriale și pentru exploatări miniere
42.99.21 
Code: 42.99.21 
Lucrări de construcție industriale și pentru exploatări miniere
45.21.61 
42.99.12 
Construcții sportive și de agrement

Page 67/104  
Top