CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
35.20.91 
33.17.11 
Servicii de reparare și întreținere a locomotivelor și a materialului rulant
35.20.92 
30.20.91 
Servicii de recondiționare și echipare (dotare) a locomotivelor de tren sau a vagoanelor-motor de tramvai și a materialului rulant
30.20.99 
Code: 30.20.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a locomotivelor de tren și a materialului rulant
35.30.11 
30.30.11 
Motoare cu aprindere prin scânteie, pentru aeronave
35.30.12 
30.30.12 
Turboreactoare și turbopropulsoare
35.30.13 
30.30.13 
Motoare cu reacție, excluzând turboreactoare
35.30.14 
28.99.39 
Dispozitive de lansare a aeronavelor; dispozitive apuntare sau dispozitive similare; dispozitive de echilibrare a pneurilor; dispozitive specializate n.c.a.
30.30.14 
Code: 30.30.14 
Simulatoare de zbor și componente pentru acestea
35.30.15 
30.30.15 
Componente pentru motoare cu aprindere prin scânteie pentru aeronave
35.30.16 
30.30.16 
Componente pentru turboreactoare sau turbopropulsoare
35.30.21 
30.30.20 
Baloane și dirijabile; planoare, deltaplane și alte aparate de zbor fără motor
35.30.22 
30.30.20 
Baloane și dirijabile; planoare, deltaplane și alte aparate de zbor fără motor
35.30.31 
30.30.31 
Elicoptere
35.30.32 
30.30.32 
Aeroplane și alte aparate de zbor cu o greutate proprie ≤ 2 000 kg
35.30.33 
30.30.33 
Aeroplane și alte aparate de zbor cu o greutate proprie > 2 000 kg, dar ≤ 15 000 kg
35.30.34 
30.30.34 
Aeroplane și alte aparate de zbor cu o greutate proprie > 15 000 kg
35.30.40 
30.30.40 
Nave spațiale (incluzând sateliți) și vehicule de lansare a navelor spațiale
35.30.50 
30.30.50 
Alte componente pentru aeronave și nave spațiale
35.30.91 
33.12.11 
Servicii de reparare și întreținere a motoarelor și turbinelor, cu excepția celor pentru aeronave, vehicule și motociclete
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Servicii de reparare și întreținere a altor mașini speciale
33.16.10 
Code: 33.16.10 
Servicii de reparare și întreținere a aeronavelor și a navelor spațiale
35.30.92 
30.30.60 
Servicii de reparație capitală și transformare a aeronavelor și a motoarelor pentru aeronave
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Servicii de instalare a altor bunuri n.c.a.
35.30.99 
30.30.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a navelor spațiale și a utilajelor conexe
35.41.11 
30.91.11 
Motociclete și biciclete cu un motor auxiliar cu motor cu pistoane cu combustie internă ≤ 50 cm3
35.41.12 
30.91.12 
Motociclete cu un motor auxiliar cu motor cu pistoane cu combustie internă > 50 cm3
35.41.13 
30.91.13 
Motociclete n.c.a.; atașe
35.41.20 
30.91.20 
Părți și accesorii pentru motociclete și atașe
35.41.99 
30.91.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a motocicletelor
35.42.10 
30.92.10 
Biciclete și alte și alte vehicule cu roți, fără motor
35.42.20 
30.92.30 
Piese și accesorii pentru biciclete și alte vehicule cu roți fără motor și cărucioare pentru invalizi
35.42.99 
30.92.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a bicicletelor și a cărucioarelor pentru invalizi
35.43.11 
30.92.20 
Cărucioare pentru invalizi, cu excepția pieselor și a accesoriilor
35.43.12 
30.92.30 
Piese și accesorii pentru biciclete și alte vehicule cu roți fără motor și cărucioare pentru invalizi
35.43.90 
33.17.19 
Servicii de reparare și întreținere a altor utilaje de transport n.c.a.
35.43.99 
30.92.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a bicicletelor și a cărucioarelor pentru invalizi
35.50.10 
28.22.18 
Alte utilaje de ridicare, manipulare, încărcare sau descărcare
30.99.10 
Code: 30.99.10 
Alte utilaje de transport n.c.a.
31.09.11 
Code: 31.09.11 
Mobilier metalic n.c.a.
35.50.90 
33.12.15 
Servicii de reparare și întreținere a echipamentului de ridicare și manipulare

Page 61/104  
Top