CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
33.40.11 
32.50.41 
Lentile de contact; lentile de ochelari din orice material
33.40.12 
32.50.42 
Ochelari de vedere, de soare și ochelari similari, de corecție, protecție sau alți ochelari
33.40.13 
32.50.43 
Rame și monturi pentru ochelari de vedere, ochelari de soare sau alți ochelari similari
33.40.14 
32.50.44 
Componente pentru de rame și monturi pentru ochelari de vedere și de soare sau alți ochelari similari
33.40.21 
26.70.21 
Foi și plăci de material polarizant; lentile, prisme, oglinzi și alte elemente optice (cu excepția celor din sticlă neprelucrată optic), montate sau nu, altele decât cele pentru aparate de fotografiat, proiectoare sau aparate fotografice de mărire sau reducere
27.31.12 
Code: 27.31.12 
Fibre optice și fascicule din fibre optice; cabluri din fibre optice (cu excepția celor constituite din fibre izolate individual)
33.40.22 
26.70.22 
Binocluri, lunete și alte telescoape optice; alte instrumente astronomice; microscoape optice
33.40.23 
26.70.23 
Dispozitive cu cristale lichide; lasere, cu excepția diodelor laser; alte dispozitive și instrumente optice n.c.a.
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Mașini și aparatură de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal la fabricarea baretelor sau a tabletelor pentru semiconductoare, a dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor electronice integrate sau a ecranelor plate
33.40.24 
26.70.24 
Componente și accesorii pentru binocluri, lunete și alte telescoape optice; alte instrumente astronomice; microscoape optice
26.70.25 
Code: 26.70.25 
Componente și accesorii ale dispozitivelor cu cristale lichide, lasere (cu excepția diodelor laser), alte dispozitive și instrumente optice n.c.a.
33.40.31 
26.70.11 
Lentile de obiectiv pentru aparate de fotografiat, proiectoare sau aparate fotografice de mărire sau reducere
33.40.32 
26.70.12 
Aparate de fotografiat pentru pregătirea de plăci sau cilindri de tipărire; aparate de fotografiat pentru înregistrarea documentelor pe microfilm, microfișe și instrumente similare
33.40.33 
26.70.14 
Aparate de fotografiat cu imprimare instantanee și alte aparate de fotografiat
33.40.34 
26.70.15 
Aparate cinematografice
33.40.35 
26.70.16 
Proiectoare cinematografice; proiectoare pentru diapozitive; alte proiectoare de imagine
33.40.36 
26.70.17 
Flash-uri; aparate fotografice de mărit; aparatură pentru laboratoare fotografice; negatoscoape, ecrane de proiecție
33.40.37 
26.70.18 
Cititoare de microfilme, microfișe sau alte forme microscopice
33.40.38 
26.70.19 
Părți și accesorii pentru echipamente fotografice
33.40.91 
33.20.41 
Servicii de instalare a instrumentelor optice și de precizie și a aparaturii medicale profesionale
33.40.92 
33.13.13 
Servicii de reparare și întreținere a aparaturii fotografice și a instrumentelor optice profesionale
33.40.99 
26.70.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a instrumentelor optice și a echipamentului fotografic
33.50.11 
26.52.11 
Ceasuri de mână, ceasuri de buzunar, cu carcase din metale prețioase sau cu carcase placate cu metale prețioase
33.50.12 
26.52.12 
Alte ceasuri de mână, ceasuri de buzunar și alte ceasuri, inclusiv cronometre
33.50.13 
26.52.13 
Ceasuri de bord și ceasuri asemănătoare, pentru vehicule
33.50.14 
26.52.14 
Ceasuri deșteptătoare și pendule mici cu mecanism de ceas; ceasuri deșteptătoare și ceasuri de perete; alte ceasuri
33.50.21 
26.52.21 
Mecanisme de ceasornicărie complete și asamblate
33.50.22 
26.52.22 
Mecanisme de ceasornicărie complete și asamblate
33.50.23 
26.52.23 
Mecanisme de ceasornicărie complete, neasamblate sau asamblate parțial; mecanisme de ceas incomplete, asamblate
33.50.24 
26.52.24 
Eboșe pentru mecanisme de ceasornicărie
33.50.25 
26.52.25 
Mecanisme de ceasornicărie complete, incomplete și brute, neasamblate
33.50.26 
26.52.26 
Carcase de ceasuri de mână și de buzunar și părți ale acestora
33.50.27 
32.12.14 
Alte articole din metale prețioase; articole din perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase
32.13.10 
Code: 32.13.10 
Imitații de bijuterii și articole conexe
33.50.28 
26.52.27 
Alte componente pentru ceasuri de mână sau de buzunar
33.50.29 
26.52.28 
Cronografe, contoare de timp; parcometre; întrerupătoare orare care permit declanșarea unui mecanism după un interval de timp prestabilit, prevăzut cu un mecanism de ceasornic
33.50.91 
33.20.41 
Servicii de instalare a instrumentelor optice și de precizie și a aparaturii medicale profesionale
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Servicii de instalare a altor bunuri n.c.a.
33.50.92 
33.13.11 
Servicii de reparare și întreținere a instrumentelor și a aparatelor de măsură, testare și navigație
33.50.99 
26.52.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ceasurilor

Page 58/104  
Top