CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
32.10.71 
27.90.81 
Componente ale condensatoarelor electrice
32.10.72 
27.90.82 
Componente ale rezistențelor electrice, ale reostatelor și ale potențiometrelor
32.10.73 
26.11.40 
Părți de valve și tuburi electronice și alte componente electronice n.c.a.
32.10.91 
26.11.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a componentelor electronice
26.12.91 
Code: 26.12.91 
Servicii legate de imprimarea circuitelor
26.12.99 
Code: 26.12.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plăcilor electronice
32.10.92 
26.11.91 
Servicii legate de producerea circuitelor electronice integrate
26.11.99 
Code: 26.11.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a componentelor electronice
26.12.99 
Code: 26.12.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plăcilor electronice
32.20.11 
26.30.11 
Aparate de emisie care încorporează un aparat de recepție
26.30.12 
Code: 26.30.12 
Aparate de emisie care nu încorporează un aparat de recepție
26.30.22 
Code: 26.30.22 
Telefoane pentru rețeaua de telefonie mobilă și pentru alte rețele fără fir
32.20.12 
26.30.13 
Camere de televiziune
32.20.20 
26.20.16 
Unități de intrare sau de ieșire, care conțin sau nu unități de stocare în același corp
26.20.18 
Code: 26.20.18 
Unități care îndeplinesc două sau mai multe dintre funcțiile următoare: imprimare, scanare, copiere, fax
26.30.21 
Code: 26.30.21 
Aparate telefonice pentru beneficiari, pentru telefonie prin fir, cu receptor, fără fir
26.30.23 
Code: 26.30.23 
Alte aparate telefonice și aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele cu sau fără fir (cum ar fi o rețea locală sau o rețea de mare suprafață)
32.20.30 
26.30.30 
Părți de aparatură electrică telegrafică sau telefonică
26.30.40 
Code: 26.30.40 
Antene și reflectoare de antene de toate tipurile; părți ale acestora; părți ale aparatelor de emisie pentru radiodifuziune și televiziune și camere de televiziune
32.20.91 
33.20.42 
Servicii de instalare a echipamentului electronic profesional
32.20.92 
33.13.19 
Servicii de reparare și întreținere a altor echipamente profesionale
95.12.10 
Code: 95.12.10 
Servicii de reparare a echipamentului de comunicații
32.20.99 
26.30.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a echipamentelor utilizate în comunicații
32.30.11 
26.40.11 
Receptoare radio (cu excepția celor pentru autoturisme), capabile să funcționeze fără sursă externă de alimentare
32.30.12 
26.40.12 
Receptoare radio, care nu sunt capabile să funcționeze fără sursă externă de alimentare
32.30.20 
26.20.17 
Monitoare și proiectoare, utilizate în principal într-un sistem automat de prelucrare a datelor
26.40.20 
Code: 26.40.20 
Receptoare de televiziune, combinate sau nu cu receptoare radio sau aparate de înregistrare sau reproducere a sunetului și imaginii
26.40.34 
Code: 26.40.34 
Monitoare și proiectoare, utilizate în principal într-un sistem automat de prelucrare a datelor
32.30.31 
26.40.31 
Picupuri, electrofoane, casetofoane și alte aparate de reproducere a sunetului
32.30.32 
26.30.23 
Alte aparate telefonice și aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele cu sau fără fir (cum ar fi o rețea locală sau o rețea de mare suprafață)
26.40.32 
Code: 26.40.32 
Magnetofoane și alte aparate de înregistrare a sunetului
28.23.23 
Code: 28.23.23 
Alt echipament de birou
33.12.16 
Code: 33.12.16 
Servicii de reparare și întreținere a mașinilor și a echipamentului de birou (cu excepția computerelor și a perifericelor)
32.30.33 
26.40.33 
Camere video cu înregistrare și alte echipamente de înregistrare sau reproducere video
26.70.13 
Code: 26.70.13 
Aparate fotografice digitale
32.30.41 
26.40.41 
Microfoane și suporturile lor
32.30.42 
26.40.42 
Difuzoare; căști de ascultare și seturi combinate difuzor/microfon
32.30.43 
26.40.43 
Amplificatoare electrice de audiofrecvență; seturi electrice de amplificare a sunetului
32.30.44 
26.30.23 
Alte aparate telefonice și aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele cu sau fără fir (cum ar fi o rețea locală sau o rețea de mare suprafață)
26.40.44 
Code: 26.40.44 
Aparate de recepție pentru radiotelefonie sau radiotelegrafie n.c.a.

Page 55/104  
Top