CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
31.20.22 
27.12.22 
Întrerupătoare automate de circuit, pentru o tensiune ≤ 1 000 V
31.20.23 
27.12.23 
Aparatură pentru protecția circuitelor electrice n.c.a., pentru o tensiune ≤ 1 000 V
31.20.24 
27.12.24 
Relee, pentru o tensiune ≤ 1 000 V
31.20.25 
27.33.11 
Fitiluri, pentru o tensiune ≤ 1 000 V
31.20.26 
27.33.12 
Dulii pentru lămpi, pentru o tensiune ≤ 1 000 V
31.20.27 
26.11.40 
Părți de valve și tuburi electronice și alte componente electronice n.c.a.
27.33.13 
Code: 27.33.13 
Fișe, prize de curent și alte dispozitive pentru comutare sau pentru protejarea circuitelor electrice n.c.a.
31.20.31 
27.12.31 
Tablouri și alte suporturi, echipate cu aparatură electrică de comutare sau de protecție, pentru o tensiune ≤ 1 000 V
31.20.32 
27.12.32 
Tablouri și alte suporturi, echipate cu aparatură electrică de comutare sau de protecție, pentru o tensiune > 1 000 V
31.20.40 
27.12.40 
Părți de aparatură de control sau distribuție a energiei electrice
31.20.91 
33.20.50 
Servicii de instalare a echipamentului electric
31.20.92 
33.14.11 
Servicii de reparare și întreținere a motoarelor electrice, a generatoarelor, a transformatoarelor și a aparaturii electrice de distribuție și comandă
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Servicii de reparare și întreținere a altor echipamente electrice profesionale
31.20.99 
27.12.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a aparaturii de control sau distribuție a energiei electrice
27.33.99 
Code: 27.33.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a instalațiilor electrice
31.30.11 
27.32.11 
Fire în spirală izolate
27.90.12 
Code: 27.90.12 
Izolatori electrici; piese izolante pentru mașini și echipamente electrice; tuburile izolatoare
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Servicii de reparare și întreținere a altor echipamente electrice profesionale
31.30.12 
27.32.12 
Cablu coaxial și alți conductori electrici coaxiali
27.90.12 
Code: 27.90.12 
Izolatori electrici; piese izolante pentru mașini și echipamente electrice; tuburile izolatoare
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Servicii de reparare și întreținere a altor echipamente electrice profesionale
31.30.13 
27.32.13 
Alți conductori electrici, pentru o tensiune ≤ 1 000 V
27.90.12 
Code: 27.90.12 
Izolatori electrici; piese izolante pentru mașini și echipamente electrice; tuburile izolatoare
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Servicii de reparare și întreținere a altor echipamente electrice profesionale
31.30.14 
27.32.14 
Alți conductori electrici, pentru o tensiune > 1 000 V
27.90.12 
Code: 27.90.12 
Izolatori electrici; piese izolante pentru mașini și echipamente electrice; tuburile izolatoare
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Servicii de reparare și întreținere a altor echipamente electrice profesionale
31.30.15 
27.31.11 
Cabluri din fibre optice, constituite din fibre izolate individual
31.30.99 
27.31.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cablurilor din fibre optice
27.32.99 
Code: 27.32.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor fire și cabluri electronice și electrice
31.40.11 
27.20.11 
Elemenți galvanici și baterii de elemenți galvanici
31.40.12 
27.20.12 
Părți de elemenți galvanici și baterii de elemenți galvanici
31.40.21 
27.20.21 
Acumulatoare cu plăci și acid sulfuric pentru pornirea motoarelor cu piston
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Servicii de reparare și întreținere a altor echipamente electrice profesionale
31.40.22 
27.20.22 
Acumulatoare cu plăci și acid sulfuric, cu excepția celor pentru pornirea motoarelor cu piston
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Servicii de reparare și întreținere a altor echipamente electrice profesionale
31.40.23 
27.20.23 
Acumulatoare de nichel-cadmiu, hibrid nichel-metal, litiu-ion, litiu-polimer, nichel-fier și alte acumulatoare electrice
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Servicii de reparare și întreținere a altor echipamente electrice profesionale
31.40.24 
27.20.24 
Părți de acumulatoare electrice, inclusiv separatoare
31.40.30 
38.12.27 
Deșeuri și resturi de elemenți galvanici, baterii de elemenți galvanici și acumulatoare electrice

Page 52/104  
Top