CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
30.02.11 
26.20.11 
Mașini automate de prelucrare a datelor, portabile, de o greutate ≤ 10 kg, cum ar fi calculatoarele portabile; PDA-uri (asistenți personali digitali) și calculatoare similare
30.02.12 
26.20.11 
Mașini automate de prelucrare a datelor, portabile, de o greutate ≤ 10 kg, cum ar fi calculatoarele portabile; PDA-uri (asistenți personali digitali) și calculatoare similare
30.02.13 
26.20.13 
Mașini automate de prelucrare a datelor, având în același corp cel puțin o unitate centrală de prelucrare și o unitate de intrare și una de ieșire, combinate sau nu
30.02.14 
26.20.14 
Mașini automate digitale de prelucrare a datelor ce se prezintă sub formă de sisteme
30.02.15 
26.20.15 
Alte mașini automate digitale de prelucrare a datelor, care conțin sau nu în același corp unul sau două dintre următoarele tipuri de unități: unități de stocare, unități de intrare, unități de ieșire
30.02.16 
26.20.16 
Unități de intrare sau de ieșire, care conțin sau nu unități de stocare în același corp
26.20.17 
Code: 26.20.17 
Monitoare și proiectoare, utilizate în principal într-un sistem automat de prelucrare a datelor
26.20.18 
Code: 26.20.18 
Unități care îndeplinesc două sau mai multe dintre funcțiile următoare: imprimare, scanare, copiere, fax
30.02.17 
26.20.21 
Unități de stocare
30.02.18 
26.20.30 
Alte unități ale mașinilor automate de prelucrare a datelor
30.02.19 
26.20.40 
Părți și accesorii ale mașinilor de calculat
30.02.20 
26.20.91 
Servicii de producție a calculatoarelor și a echipamentelor periferice
26.20.99 
Code: 26.20.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a calculatoarelor și a echipamentelor periferice
30.02.90 
33.20.42 
Servicii de instalare a echipamentului electronic profesional
62.09.10 
Code: 62.09.10 
Servicii de instalare a computerelor și a perifericelor
31.10.10 
27.11.10 
Motoare de o putere de maximum 37,5 W; alte motoare de curent continuu; generatoare de curent continuu
31.10.21 
27.11.21 
Motoare universale de curent continuu/alternativ de o putere de maximum 37,5 W
31.10.22 
27.11.22 
Motoare de curent alternativ, monofazice
31.10.23 
27.11.23 
Motoare de curent alternativ multifazice, de o putere de maximum 750 W
31.10.24 
27.11.24 
Motoare de curent alternativ multifazice, cu o putere > 750 W dar ≤ 75 kW
31.10.25 
27.11.25 
Motoare de curent alternativ multifazice, cu o putere > 75 kW
31.10.26 
27.11.26 
Generatoare (alternatoare) de curent alternativ
31.10.31 
27.11.31 
Grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin compresie
31.10.32 
27.11.32 
Grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie); alte grupuri electrogene; convertizoare rotative electrice
28.11.24 
Code: 28.11.24 
Turbine eoliene
31.10.41 
26.11.21 
Diode; tranzistoare; tiristoare, diace și triace
27.11.41 
Code: 27.11.41 
Transformatoare cu dielectric lichid
31.10.42 
26.11.21 
Diode; tranzistoare; tiristoare, diace și triace
27.11.42 
Code: 27.11.42 
Alte transformatoare, de o putere ≤ 16 kVA
31.10.43 
26.11.21 
Diode; tranzistoare; tiristoare, diace și triace
27.11.43 
Code: 27.11.43 
Alte transformatoare, de o putere > 16 kVA
31.10.50 
27.11.50 
Balasturi pentru lămpi sau tuburi cu descărcare; convertizoare statice; alți inductori
31.10.61 
27.11.61 
Părți adaptabile pentru motoare și generatoare electrice
31.10.62 
27.11.62 
Părți de transformatoare, inductoare și convertizoare statice
31.10.91 
33.20.50 
Servicii de instalare a echipamentului electric
31.10.92 
33.13.19 
Servicii de reparare și întreținere a altor echipamente profesionale
33.14.11 
Code: 33.14.11 
Servicii de reparare și întreținere a motoarelor electrice, a generatoarelor, a transformatoarelor și a aparaturii electrice de distribuție și comandă
31.10.99 
27.11.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a motoarelor, a generatoarelor și a transformatoarelor electrice
31.20.10 
27.12.10 
Aparatură electrică de comutare sau de protecție a circuitelor electrice, pentru o tensiune > 1 000 V
31.20.21 
27.12.21 
Fitiluri, pentru o tensiune ≤ 1 000 V

Page 51/104  
Top