CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.24.25 
28.29.23 
Garnituri metalo-plastice; etanșări mecanice
29.24.31 
28.29.41 
Centrifuge n.c.a.
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Seringi, ace, catetere, canule și articole similare; instrumente oftalmologice și alte instrumente și aparate n.c.a.
29.24.32 
28.29.42 
Mașini de calandrat sau alte mașini de laminare, cu excepția metalului sau a sticlei
29.24.33 
28.29.43 
Distribuitoare automate de produse
29.24.40 
28.29.60 
Utilaje n.c.a. pentru tratarea materialelor prin metode care implică o schimbare de temperatură
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Mașini și aparatură de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal la fabricarea baretelor sau a tabletelor pentru semiconductoare, a dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor electronice integrate sau a ecranelor plate
29.24.51 
28.29.81 
Componente pentru generatoare de gaz sau de gaz de apă
29.24.52 
28.29.82 
Componente pentru centrifuge; piese pentru instalații sau aparatură de filtrare sau purificare și aparatură pentru lichide sau gaze
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Componente pentru mașini și aparatură de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal la fabricarea baretelor sau a tabletelor pentru semiconductoare, a dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor electronice integrate sau a ecranelor plate
29.24.53 
28.29.83 
Componente pentru utilaje de calandrare sau laminare; componente pentru mașini de pulverizat, greutăți pentru instrumente de cântărit
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Componente pentru mașini și aparatură de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal la fabricarea baretelor sau a tabletelor pentru semiconductoare, a dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor electronice integrate sau a ecranelor plate
29.24.54 
28.29.84 
Organe de mașini lipsite de conectoare electrice, n.c.a.
29.24.60 
28.29.50 
Mașini de spălat vase, de tip industrial
29.24.70 
28.29.85 
Piese pentru mașini de spălat vase și pentru mașini de curățat, de umplut, ambalat sau învelit
29.24.91 
33.20.29 
Servicii de instalare a altor mașini universale n.c.a.
29.24.92 
33.12.19 
Servicii de reparare și întreținere a mașinilor universale n.c.a.
29.24.99 
28.29.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor mașini universale n.c.a.
29.31.10 
28.30.10 
Motocultivatoare
29.31.21 
28.30.21 
Tractoare cu motor de ≤ 37 kW
29.31.22 
28.30.22 
Tractoare cu motor > 37 kW, dar ≤ 59 kW
29.31.23 
28.30.23 
Tractoare cu motor > 59 kW
29.31.24 
28.30.23 
Tractoare cu motor > 59 kW
29.31.90 
33.12.21 
Servicii de reparare și întreținere a utilajelor agricole și forestiere
95.22.10 
Code: 95.22.10 
Servicii de reparare a articolelor electrocasnice și a echipamentului pentru casă și grădină
29.31.99 
28.30.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a utilajului agricol și forestier
29.32.11 
28.30.31 
Pluguri
28.30.32 
Code: 28.30.32 
Grape, scarificatoare, cultivatoare, mașini de plivit, prășitoare
29.32.12 
28.30.32 
Grape, scarificatoare, cultivatoare, mașini de plivit, prășitoare
29.32.13 
28.30.33 
Semănătoare, mașini de plantat și de repicat
29.32.14 
28.30.34 
Mașini de împrăștiat îngrășăminte naturale și distribuitoare de îngrășăminte chimice
29.32.15 
28.30.39 
Alte utilaje pentru prelucrarea solului
29.32.20 
28.30.40 
Mașini de iarbă pentru peluze, parcuri și terenuri de sport
29.32.31 
28.30.51 
Secerătoare (inclusiv bare port-degete) n.c.a.
29.32.32 
28.30.52 
Mașini de cosit
29.32.33 
28.30.53 
Presă de balotat paie sau furaje, inclusiv mașini de ridicat baloți
29.32.34 
28.30.54 
Mașini de recoltat rădăcini sau tuberculi
28.30.59 
Code: 28.30.59 
Mașini de recoltat și treierat n.c.a.
29.32.40 
28.30.60 
Mașini de aruncat, dispersat sau pulverizat lichide sau pulberi pentru agricultură sau horticultură
29.32.50 
28.30.70 
Remorci și semiremorci cu încărcare și descărcare automată, pentru agricultură

Page 45/104  
Top