CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: CPA (not translated)
Target classification: Clasificarea Produselor asociate Activităţilor din Comunitatea Europeană, versiunea 2008

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
27.51.13 
24.51.13 
Servicii de turnătorie pentru fontă cenușie
27.52.10 
24.52.10 
Servicii de turnătorie pentru oțel
27.53.10 
24.53.10 
Servicii de turnătorie pentru metale ușoare
27.54.10 
24.54.10 
Servicii de turnătorie pentru metale neferoase
28.11.10 
25.11.10 
Clădiri prefabricate din metal
28.11.21 
25.11.21 
Poduri și secțiuni de poduri din fier sau oțel
28.11.22 
25.11.22 
Turnuri și piloni din fier sau oțel
28.11.23 
24.33.30 
Panouri duble din foaie de oțel acoperită
25.11.23 
Code: 25.11.23 
Alte structuri și elemente de construcții, plăci, tije, bare cornier, cofraje și alte articole asemănătoare din fier, oțel sau aluminiu
28.11.91 
43.99.50 
Lucrări de montare a componentelor structurale de oțel
28.11.92 
33.11.11 
Servicii de reparare și întreținere a structurilor metalice
28.11.99 
25.11.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a structurilor metalice și a elementelor de construcții
28.12 
33.11.11 
Servicii de reparare și întreținere a structurilor metalice
28.12.10 
25.12.10 
Uși, ferestre, ramele acestora și pragurile de ușă, din metal
28.12.90 
43.32.10 
Lucrări de montare a obiectelor de tâmplărie
28.12.99 
25.12.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ușilor și a ferestrelor metalice
28.21.11 
25.29.11 
Rezervoare, cisterne, cuve și alte containere similare (altele decât cele pentru gaz comprimat sau lichefiat), din fier, oțel sau aluminiu, cu o capacitate > 300 de litri, fără echipamente mecanice sau termice)
28.21.12 
25.29.12 
Containere din metal pentru gaz comprimat sau lichefiat
28.21.91 
33.20.12 
Servicii de reparare a altor mașini, echipamente și produse metalice industriale
28.21.92 
33.11.12 
Servicii de reparare și întreținere a cisternelor, rezervoarelor și containerelor metalice
28.21.99 
25.29.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cisternelor, rezervoarelor și containerelor din metal
28.22.11 
25.21.11 
Radiatoare pentru încălzire centrală, neîncălzite electric, din fier sau oțel
28.22.12 
25.21.12 
Cazane pentru încălzire centrală, pentru producerea de apă fierbinte sau de abur la joasă presiune
28.22.13 
25.21.13 
Componente pentru cazane pentru încălzire centrală
28.22.91 
33.20.12 
Servicii de reparare a altor mașini, echipamente și produse metalice industriale
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Lucrări de pozare a instalațiilor de încălzire, aerisire și de aer condiționat
28.22.92 
33.11.12 
Servicii de reparare și întreținere a cisternelor, rezervoarelor și containerelor metalice
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Servicii de reparare și întreținere a altor produse metalice industriale
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Lucrări de pozare a instalațiilor de încălzire, aerisire și de aer condiționat
28.22.99 
25.21.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a radiatoarelor și cazanelor pentru încălzire centrală
28.30.11 
25.30.11 
Cazane generatoare de abur sau alte tipuri de vapori; cazane de apă supraîncălzită
28.30.12 
25.30.12 
Instalații auxiliare pentru cazane; condensatoare pentru mașini cu abur
28.30.13 
25.30.13 
Piese pentru generatoarele de abur
28.30.21 
25.30.21 
Reactoare nucleare, cu excepția separatorilor de izotopi
28.30.22 
25.30.22 
Părți ale reactoarelor nucleare, cu excepția separatorilor de izotopi
28.30.91 
33.20.11 
Servicii de instalare a generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor de apă caldă pentru încălzire centrală), inclusiv servicii de instalare a sistemelor de conducte pentru instalații industriale
28.30.92 
33.11.13 
Servicii de reparare și întreținere a generatoarelor de aburi, cu excepția cazanelor de apă caldă pentru încălzirea centrală
28.30.99 
25.30.99 
Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a generatoarelor de abur, cu excepția cazanelor pentru încălzirea centrală
28.40.11 
25.50.11 
Servicii de forjare a metalelor
28.40.12 
25.50.12 
Servicii de matrițare a metalelor

Page 39/104  
Top